Alla inlägg under januari 2009

Av Lars-Håkan Halldin - 29 januari 2009 14:31Kommentar av Ingvar Jahfjord (C)

Hej  Lars Håkan!


Eftersom jag i huvudsak delar din uppfattning att Jönköpings län bör utgöra en regionkommun  tycker jag förslaget om folkomröstning låter intressant.  Sedan är det en annan sak , att jag  -  luttrad som jag är -  inser att det i praktiken kommer att bli svårt att slutgiltigt få gehör för ett sådants förslag. Min uppfattning är att storregionerna kommer att innebära att beslutsfattarna kommer längre  ifrån sina uppdragsgivare, d v s väljarna . Samtidigt är risken uppenbar att antalet fritidspolitiker kommer att minska på bekostnad av ett ökat antal heltidsengagerade beslutsfattare, s k regionråd.  Som jag uppfattar situationen är det också i huvudsak de som redan ”sitter vid grytorna,   som applåderar förslaget om storregioner.


Lycka till med ditt förslag!


Sävsjö den 29 januari 2009-01-29


Ingvar Jarfjord
Kommentar och inlägg från Riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C)

ag tycker nog rätt lika med Dig i äktenskapsfrågan, jag förespråkar cilvilgiftermål lika för alla och frihet för kyrkor att själva avgöra sitt välsignande.


Men jag tycker tvärtemot i regionfrågan. Det är mycket bra att moderaterna nu givit med sig så att utvecklingen mot färre och starkare regioner kan fortsätta.


Du har fel i att Skåne och Västra Götaland har lyckats dåligt. Tvärtom om, de har fått kraft och styrka genom att verka över större områden och ta mer ansvar för olika frågor. Det är ingen diskussion alls om att återgår till de tidigare länen där, utan förutsättningarna för bra sjukvård och infrastruktur och kultur mm har blivit bättre och ekonomin säkert starkare, inte svagare.


Redan idag samarbetar Jönköping, Kalmar och Östergötland om sjukvården och från Östergötland är vi brett överens över partigränserna att vi gärna vill bilda en stark region tillsammans med Jönköping och Kalmar.

Jag är övertygad om att det vore bra för både jönköpingsbor, kalmariter och östgötar att utveckla vår del av Sverige tillsammans i en ny region.

av staffan danielsson den 29 januari 2009 kl 15:50

FOLKOMRÖSTA I REGIONFRÅGAN

Länsbor i Jönköpings Län om inte Jönköpings län blir en egen regionkommun riskerar vi höjd skatt med närmare 1.50 kr och att Höglandssjukhuset blir nedlagt. Priset att reda upp grannlandstingens affärer är för högt.


Med anledning av att regeringen nu talat om var den står i regionfrågan och gett bland annat Halland mandatet att bli regionkommun  bör vi i Jönköpings län följa Halland och begära att bli regionkommun vi också.


De politiska partierna och politiker har en tendens att leta efter nya arbetsuppgifter som mestadels är helt onödiga och kostsamma för skattebetalarna.  Olika typer av samarbetsförbund är ett exempel på detta eller regionsamarbete mellan län för att på sikt bygga upp någon form av regionparlament. De nya regionparlamenten innebär att landstingsdirektören får en bredare stol att sitta på och vi får ett gäng politiker som kallas regionråd som medborgarna dyrt får betala för.


Vi har tre regionparlament, Stockholm, Skåne och Västra Götaland där vi av det ekonomiska och organisatoriska utfallet kan se att de förskräcker. De klarar inte av att sköta sjukvård, regiontrafik och kultur. Stockholm får avskeda närmare 500 man vid Karolinska sjukhuset därför att politikerna inte kan sköta regionens ekonomi.


Istället för att begränsa parlamentens kompetenser letar man efter fler verksamhetsområden som kostar skattebetalarna pengar.


I vårt län har vi sett hur den särskilda länstrafiken misslyckats både till nackdel för de som anlitar färdtjänst och skattebetalarna.


Vi har ett regionförbund mellan kommunerna som hämmar konkurrens mellan och de enskilda kommunernas verksamhet och initiativkraft.


Politiker och utredningsgrupper förordar olika samarbetsformer. Att Jönköpings län går med i Östförbund där Östergötland och Norra Småland ingår. Andra menar att ett Smålandsförbund är att föredraga.


De olika debattörerna uttalar sig med darrande stämma vi står inför ett ödesval. Får inte Östergötland leka med Jönköping då går man till Mälardalen och då stundar vargatider för Jönköping och Småland. Sådant är trams och enfald.


Kom ihåg att region Skåne, Götaland och Stockholms Läns Landsting brottas med hög skatt eller dålig ekonomi. Det stora misstaget i regiondebatten är att man försökt göra boskillnad mellan staten och länen, vilket inneburit att regionsamarbete i stort handlar om att lägga samman landsting en och deras verksamheter till regioner. Att avlöva staten sina uppgifter och kompetens har belysts lite och lyser med sin frånvaro i det statliga utredningsförslaget.


Jag har tittat i ett par statliga utredningar som visar att sköttes alla landsting som Jönköping skulle vi kunna spara 15 miljarder på svensk sjukvård samtidigt som kvaliténs höjdes och mer vård producerades. Detta är ett memento för dem som pratar sig varma för regionsamarbete.


Jönköpings län är ett välskött län/ Landsting på alla områden låt oss inte bli utsatta för att reda upp andra läns tillkortakommanden. Vi skall inte reda upp Kalmar eller Östergötlands landstings dåliga affärer. Jönköping var det mest välskötta landstinget i Sverige 2008 och med den starkaste ekonomin.


Skulle detta med regionsamarbete vara bra skulle ju den maxinmala effekten uppnås om man slog samman alla landsting till ett landsting Sverige.


Jag anser att denna fråga skall ställas under folkets prövning i Jönköpings Län. Det innebär att i de allmänna valen 2010 arrangeras en rådgivande omröstning i Jönköpings län huruvida Jönköpings län i sin nuvarande omfattning skall bilda en egen regionkommun eller att vi ska bilda en regionkommun med ett annat eller andra län. Klara enkla frågställningar som våra länsbor kan och vill ta ställning till.

 

De enda som avvisar tanken är de som drömmer om att bli regionråd. Dem kan vi vara förutan.


 

Centerpartisten i Brännelund

 Lars Håkan Halldin 

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 25 januari 2009 12:42

Brännelund den 10 jan 2009

 

MOTION


Till


Årsstämma med Höreda centeravdelning

Årsstämma med centerns kommunorganisation i Eksjö 2009

Centerns Rikstämma 2009


Angående reformering av samfundens vigselrätt.

 

Religionsfriheten är grundlagsskyddad i vårt land. Du tillbeder vilken gud du vill får inte klandras eller diskrimineras för detta. Ditt förhållande till din skapare äger ingen lag rätt att påverka. Kyrkornas inre arbetsformer har därför i Sverige varit en angelägenhet för samfundens medlemmar. Hur man uttolkar sin bibel eller firar kyrkornas högtider har inte lagstiftaren lagt sig i.


Skiljandet av Svenska Kyrkan från staten var den sista åtgärden för att få en komplett religionsfrihet. Att regeringen utsåg höga ledare i en kyrka och att Riksdagen fastställde kyrkolag kunde närmast uppfattas som en hednisk kvarleva från gångna tider.


Samfunden brottas fortfarande med svåra inre frågor som t.ex kvinnliga präster, hur man uttolkar de heliga böckerna och nu senast vigsel av samkörande.


Frågorna om samfundens vigsel har enligt mitt förmenande vidare perspektiv än bara vem man skall viga utan det är ju en ideologisk handling man lovar inför samfundets Gud att leva i äktenskap.


Jag har väl aldrig gillat det kyrkliga spektaklet när föräldrar kör de unga tu till kyrka, spelar Mendelssohn och vigselritualen är något för all del högtidligt men en del i en större fest. Jag tror aldrig vår skapare avsåg detta. Bröllopsindustrin som svenska kyrkan lånat sig till känns inte religionsideologiskt rätt utan är mer krämare i templet.
Jag anser att man inte skall ha världslig vigsel i kyrkan utan bara kyrklig vigsel. Därför bör som en logik av detta samfunds rätt att skriva ut äktenskapsbevis för den borgerliga världen dras in.


Man gifter sig i kyrkan och går till Borgmästaren och stadfäster sitt äktenskaps juridiska legitimitet. I de flesta länder fungerar det så. Det fungerar mycket bra. Att ta bort vigselrätten skulle vara att göra boskillnad mellan kyrkan och den profana världen.


Jag kan tänka mig en kompromiss vilket innebär att den enskilde prästen/ kyrklige vigselförrättaren ansöker om borgerlig vigselrätt och därmed förbinder sig att fullfölja den borgerliga vigselns rättsverkan. Men att borgerlig vigselrätt i kyrkan skalle vara generell det hävdar jag har överlevt sig självt.


Samfundens vigsel är ju något för samfundets medlemmar. Det är ju den enskilda församlingen som sätter upp regler för hur kyrkorummet skall disponeras. Där vigseln bara är en fest utan ideologisk innebörd skall prästen eller predikanten säga nej och hänvisa till Borgmästarrummet.


Att samfund sneglar på den världsliga staten utan att slå vakt om sin ideologiska identitet är inte den svenska religionsfriheten betjänt av. Grundlagsskyddad religionsfrihet innebär ar att vi med lagen ger rätten till samfunden att utveckla och bevara sin särart. Världen sköter det vågrätta meden det som sker lodrätt sköter våra kyrkor.Brännelund - Eksjö dag som ovan
Lars- Håkan Halldin

maktentillfolket.bloggagratis.se

undereken@hotmail.com

 

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 18 januari 2009 14:40

Lennart Sacredéus politker med rak hållning men fel åsikter i KD


LEX SACRÉDEUS


Lennart Sacrédeus KD har blivit bortlyft från valsedel till Europaparlamentet. Dessutom har hans partiledare Göran Hägglund från vårt län tagit heder och ära av denne man. Jag delar inte hans udda åsikter men jag älskar hans tydlighet och är villig att gå i döden för att han ska få framföra dessa åsikter.


Hans åsikter är inte mer udda än många andra politikers klavertramp. Kraften borde kanske ägnas arbetslöshet och finanskris.


Kd:s. Agerande är ju en kvarleva från gammal partidemokrati. Nämligen medlemmarna skall rösta med fötterna tycka som husse vara slätstrukna. Lyder man inte blir man tillrättavisad, diskriminerad och satt isboxen. KD vet att Sacrédeus blir vald till Europaparlamentet av folket ingen annan på deras EU-valsedel kan hota honom. Det är därför man i offentligheten låter honom schavottera.


Partierna har ju aldrig älskat att gå till val bli prövade av folket. Vårt personvalsystem är en bild av denna ovilja. Man skall kunna placera oväljbara högt upp. Helst inte ha med dem som drar röster och är kontroversiella på valsedeln.


Den interna nomineringsprocessen brukar kantas av motsättningar i partierna. Partibossarna brukar ha för vana med lock och pock skaffa sig de fördelar som man önskar  man får en hög placering på valsedeln och därmed blir inröstade. Man anser att folket skall rösta med fötterna inte huvudet.


Den interna uppläggningen av valsedeln är den att partibossarna garanteras plats och att det inte finns några slamkrypare på listan som kan gå ut och skaffa sig röster bland folket.


Personer som kan organisera en egen personvalrörelse eller har ett brett folkligt stöd tas inte med. Skulle de av misstag hamna på listan brukar man tillgripa trakasseringskampanjer och att neka dem ekonomiskt bistånd. 


Att göra som Lennart Sacrédeus våga ha obekväma åsikter och dessutom ha oförskämdheten att stå för vad man sagt och gjort. Det förlåtes aldrig.


 Jag har egen erfarenhet när partihövdingarna talar och säger ”du är dock bara en medlem”.  Skall man vinna framgång skall man vara partiledningens knähund. Sticka upp fingret känna vart vinden blåser idag. Vara villig att förnedra sig genom att lisma och le åt parthövdingarna.


Sacrédeus har genom sitt agerade öppnat dörren på en sunken partikultur inom KD. Det är äldstebröderna som bestämmer. Klappar man inte herr och fru partiledaren på ryggen utan går sin egen väg då är det tack och adjö.


Nu är inte KD ensamma om detta demokratiska dilemma. Partierna har stelnat på samma sätt som finansvärlden båda vägleds av medelmåttighet. Personer som sticker ut tar egna initiativ och försöker ge politbyrån en hjälpande hand stöts ut och trakasseras .


Vännen Lars Olof Reinfeldt i Vetlanda är ett tydligt exempel på detta. Jag vet inte mycket om honom men vet säkert att det är korkade partikoryféer som sett sin egen ställning hotad och därför likt fariséerna i nya testamentet ropat korsfäst korsfäst.


Partiväsendet måste förnyas bli de folkrörelser de en gång var. Det krävs förändring, ungdomligt sinnelag, social kompetens och engagemang i tidens frågor.


Barac Obama USA:s nye president är hoppet för förnyelse och förändring. Han bygger sitt presidentskap på de många människornas engagemang. Partikoryféerna har ställts in i gardroben bland de övriga politiska skeletten


Lennart även om jag inte delar dina åsikter anser jag gör en spränglista och visa äldste bröderna var de hör hemma.


Brännelund – Eksjö Lars Håkan Halldin

Av Lars-Håkan Halldin - 16 januari 2009 13:18Brännelund den 10 jan 2009

 

MOTION


Till


Årsstämma med Höreda centeravdelning

Årsstämma med centerns kommunorganisation i Eksjö 2009

Centerns Rikstämma 2009


Angående mål och arbetsformer för friskolor.

 

Tanken med friskolor är riktig och har inneburit mycket positivt och utvecklande för svenskt skolväsende i dess vidaste bemärkelse. Framförallt har vi fått fram skolor som kunnat konkurrera om eleverna i en eller flera kommuner.


Denna konkurrens har satt elevnyttan i Centrum. Det är eleven som skolan är till för inte skolbyggnader, administratörer och lärare. Barnet går en gång i skolan och har en chans i livet. Organisationen i skolan den lever år från år och elevkull efter elevkull.


Det är med skolan vi formar livsplattformen för den unga människan. Det är där vi skapar de goda förebilderna ger entusiasmen att vara en samhällsbyggare. Därför är det viktigt att skolan ser till hela människan. Skolan får aldrig bli ett lärande för stunden. Bara klara tentamina.


När man lämnar skolan skall man göra det med goda kunskaper vara hel i själen och kunnig i teorin. När man lämnar den svenska skolan skall man känna den varma handen som ledsagar oss ut i livet.


Friskolorna har i många avseenden satt fokus på detta. Vi har även mycket att lära av Folkhögskolan som än mer sliter med att göra hela människor. Från den skolformens engagemang i hela organisationen har vi mycket att lära.


Frågan är vad skall skolan lära ut. Den frågan finns ju besvarad i läroplaner med mera. Frågeställningen är snarare att vad skall skolan inte lära ut. Ungdomarna utsätts för så många intryck från medievärlden sättet att vara i umgängeskretsen och mycket annat. Vi skall inte lära ut droger, etnicitet, intolerans, våld och kvinnoförnedring för att nämna något.


Men skolan bör också undervisa om vår grundlag på ett utförligt sätt. Människor kommer från så många olika etniska och religiösa värderingar. Staten skall hålla sig neutral i förhållande till dessa värderingar. Ingen skola skall få ha etniska(rasvärderingar) och religiösa mål.


Den svenska grundlagen är det sammanhållande kittet för Sverige. Vi har varken etnicitet eller något annat specifikt för vårt land. Jag menar att grundlagen och dess värderingar skall ges en mycket framskjuten plats i samhällsundervisningen i våra skolor. Ingen skola får väja för grundlagen och dess aspekter.


Jag menar att vi nu efter att vi genomfört friskolereformen kan börja utvärdera den. Skolor som har religiös inriktning eller ägs och leds av religiösa samfund skall inte beviljas etableringstillstånd av skolverket. De redan befintliga skolorna skall avvecklas under en femårsperiod.


Någon invänder skall vi inte kunna undervisa i religionskunskap givetvis går det bra men det skall ske med en profan historisk prägel. Ungdomar skall inte tvingas ta religiös ställning. Det ställningstagandet skall vara frivilligt och bör anstå enligt mitt förmenande tills efter 16 eller 18 år.


Den andra sidan av Friskoleverksamheten är det ekonomiska utfallet som jag tycker blivit i bästa laget. Det klagas på vinster mm. Exakt hur detta har utfallit i samtliga skolor har jag svårt att överblicka.


Jag kan konstatera att den interkommunala skolpengen vida överstiger den kommunala kostnaden för en elev i kommunens egen skola. Jag Anser att interkommunala skolpengen är nästan 25-tkr för hög och i vissa fall ännu mycket mer.


Det måste vara en självklar princip att de pengar som vi skattebetalare sätter in i skolväsendet skall komma undervisningen till del. Vi måste skapa ett regelverk för detta som är strängt och långsiktigt.
Om skolan bedrivs i aktiebolagsform får utdelningen årligen till aktieägarna aldrig överstiga kapitalmarknadsräntan + fem procent. Det egna kapitalet skall definieras som aktiekapital, fritt eget kapital och undervisningsfond. Vilket betyder att vinsterna skall återinvesteras i skolan genom avsättning till undervisningsfonden.


Undervisningsfonden skall utgöra kanske 30 % den skolpeng som beviljats brutto. Fonden får disponeras i skolans verksamhet med fastställda regler, t.ex läromedel, media, teknisk utrustning, datorer mm. Dessa investeringar tas upp som tillgångar i fonden och avskrivs efter ett bestämt regelverk.


Vidare bör samhällets insyn vidgas i skolornas ekonomi. Varför friskolorna redovisar kompletta bokslut till beviljande kommuns internrevision?


Med hänvisning till vad som anförts hemställer jag att Centerns Rikstämma beslutar


att centerns riksdagsgrupp verkar för en statlig skolutredning som kommer med förslag i de frågeställningar motionen behandlat.
Brännelund - Eksjö dag som ovan
Lars- Håkan Halldin

maktentillfolket.bloggagratis.se

undereken@hotmail.com


 Av Lars-Håkan Halldin - 9 januari 2009 16:12

 Eksjö staden med snillen som har gott omdöme och smak.


Kommentar av Lars-Anders Eriksson, Vetlanda den 11 januari 2009 kl 13:38

Haldin har rätt på en punkt, nämligen att det är fel att överklaga en satsning på friskola i Eksjö. Jag misstänker att det är risk för att elever från Vetlanda vill gå i den skolan som ligger bakom överklagandet. Vetlanda kommun borde ha låtit Eksö satsa samtidigt som vi här i Vetlanda gör samma sak och helst blir ännu lite bättre så att elever från Eksjö vill gå här.

Samtidigt som Haldin har rätt i en sak så har han fel i an annan och det är att han tycker att Vetlanda saboterar Eksjös dröm om ett Gymnasieförbund. Vetlanda Kommun skall inte satsa på lösningar som innebär att kommuninvånarnas skattepengar rinner över till andra kommuner på det sätt som skulle blivit verklighet med ett Gymnasieförbund. Det räcker och blir över med Höglandets Räddningstjänstförbund och Höglandets Kommunalförbund. Det senare skulle dessutom mycket väl kunna läggas ned eftersom det egentligen inte ger något mervärde, varken för Vetlanda eller någon annan medlemskommun.

av Lars-Anders Eriksson, Vetlanda den 11 januari 2009 kl 13:38

 

Svar på tal till Lars Håkan Halldin Eksjö 9/1 om skolhvudstaden på Höglandet.   Vetlanda Posten har under dagens debatt 9/1 - med ett inlägg av centerpartisten Lars-Håkan Halldin  Eksjö, - som har en underrubrik; "Vetlanda, vi behöver strida skuldra vid skuldra".   Hans vapen i striden, - då med hans argument från en märklig retorik, - är minst sagt  motsägelsefull, och den skadar Eksjös sak mer än Vetlandas kan jag tänka, utan att kunna sakfrågan.   Halldins budskap syns vara att kalla in vår kommunstyrelse på banan, med Gunilla Hjelm i spetsen, - för att inte få mer grus i maskineriet. Min erfarenhet säger; "Då kan det bara bli sämre".   Ett inlägg som avslutas med att Vetlandas företrädare, vid hanteringen av sakfrågan, - då med Gunilla Hjelm i spetsen är Höglandets femtekolonnare.   Du blir inte trovärdig Halldin, men du ska uppskattas för din öppenhet.   Finns sådant synsätt i skolfrågor, även bland de ansvariga i Eksjö, då tror jag att vi ska hårdbevaka våra intressen, - följa både hjärtats och logikens röst, utan att ställa oss under Eksjödirigenten och storprataren Lars Håkan Halldin, "som kastar sten fast att han sitter i glashus". Med Halldins synsätt, härmar jag hans raljanta attityd och likt ett dumt maner, - antyder att vi får skapa skyddstullar vid kommungränsen till Eksjö. Jack Andreén, Vetlanda.


Jack Andreens brev till Lennart Bogren (C) med anledning av mitt inlägg i Smålandstidningen.

Hej Lennart Bogren! Jag är en avsutten politiker (m) som gillar friska tag i debatten. Du har en friskus i ditt lag - Lars-Håkan Halldin. Han kostar på sig att kalla våra förhandlare för femtekolonnare.   Det är sting i hans skrivningar, - i flera som jag läst från hans penna.   Med risk för att bli stämplad som en babblare har jag ändå lämnat in ett inlägg "svar på tal" till VP:s insändarred i Eksjö.   Jag har en gång haft den stol som Peder André har i dag. Peder är en modig man, han följer inte flocken när han agerar i Kf, när partibroder Göran och numera Gunilla Hjelm, tappat greppet, - om begreppet måluppfyllelse i skolans verksamhet.   När jag talar om skyddstullar vid våra kommungränser, syftar jag till att göra "något dumt ännu dummare".   Ändå tycker jag att centerns språkrör Lars-Håkan Halldin ska fortsätta med uppfriskande debatinlägg. Han bjuder i vart fall själv in till fortsättning.   Jag hoppas att det vänder uppåt snabbare denna gången med den så kallade allmänna ekonomiska krisen i nationen.   Med hälsningar Jack Andreén jack.andreen@telia.com    

Mitt inlägg i Smålandstidningen den 9 jan 2009EKSJÖ SKOLHUVUDSTADEN PÅ HÖGLANDET

Det är nyår dags för goda nyårslöften. Jag vill ge ett tips till kommunalrådet Gunilla Hjälm Vetlanda och Lennart Bogren Eksjö börja samarbeta kasta inte grus i maskineriet.


När man läser i denna tidning att Vetlanda Kommun har överklagat till skolinspektionen beslutet att Eksjö kommun skall få driva Nifsarpsskolan som en kommunal friskola då inser jag att det råder Krig i världen. Kan man inte samarbeta och respektera varandra i små frågor såväl som stora då eskalerar konflikterna.  När man läser Vetlanda kommuns bevekelsegrunder för detta tar man sig för pannan.


Det finns en grund för att Nifsarp inte skulle kunna vara en friskola det är ju att den är kommunalt ägd. Men detta rekvisit har ju skolverket undanröjt och gett klartecken till att man nu kan starta denna skola. Jag är övertygad om att Nifsarp friskola blir något lysande och intressant i svensk skolvärld.


Nu bör du som läsare av Smålandstidningen veta att motsättningarna mellan Eksjö och Vetlanda är av gammalt datum. Jag brukar kritisera min partivän Lennart Bogren för han är för snäll och för mycket samarbets ingenjör i Höglandsförbundet. Otack från Vetlanda brukar bli den lön han får.


Vetlanda kommun de brukar motsträvigt gå med på en del saker inom Höglandsförbundet sedan går de hem och gör tvärt om. Sabotaget från Vetlandas sida mot ett Gymnasieförbund på Höglandet är ju inte mer än  knappt ett halvt år borta och har sin grund i vårdutbildning i Eksjö


Vetlanda överklagar beslutet om en friskola i Nifsarp därför man helt sonika vill kasta grus i gymnasieutbildningen på Höglandet. Man saknar all empati med att barnen på Höglandet behöver en fordonsteknisk gymnasieutbildning.


Friskolan kommer vad jag kan förstå att ha riksintag. Jag lovar Vetlanda kommun att Eksjö kan ta mot varenda elev som söker sig till Nifsarp från vår grannkommun. Betalar ni skolpengen så bygger vi successivt ut skolan så den motsvarar efterfrågan. Men det är surt att betala skolpeng till Eksjö.


Påståendet att vissa elever inte vill gå i en friskola är urbota dumt. Formellt kommer Nifsarp fordons tekniska gymnasie skola se likadan ut som tidigare. Där kommer finnas lärare, vaktmästare, tekniska salar och rektor mm.

Det är inga poltegaister som tagit över. Dessutom är ju Nifsarp en kommunal skola men som drivs av ett kommunalt bolag. Det åberopade rekvisitet är tämligen naivt och bör avvisas.

Hur de olika programmen organiseras att kanske något har Eksjö kommun som huvudman indirekt och att de andra delarna har skolbolaget som huvudman är egentligen en fråga om semantik.


Jag har en vision att nästa kommunala utbildning i friskoleform i Eksjö är en avancerad vårdutbildning i samarbete med Höglandssjukhuset. Troligen skulle lokalerna på Nannylundsområdet vara ypperliga för detta ändamål. En vårdutbildning som kan organiseras också i samarbete med universiteten. Att bli sjuksköterska vid Ulf Sparre Hägerklyftska vård högskolan borde kunna vara en merit som smäller högt i hela världen.


Men Vetlanda ni är välkomna med alla de elever ni vill ha utbildade i Eksjö skolhuvudstaden på Höglandet. Kommunen med snillen och smak.


Sluta med nålstick och dumhet. Motverka inte den samlade kommunala infrastrukturen på Höglandet. Vi behöver under några svåra år framåt strida skuldra vid skuldra.


Gunilla Hjelm © dra tillbaka er överklagan. Ring till Lennart Bogren ge honom en eloge för att han är den drivande kraften i samarbete på Höglandet medan Vetlanda med Gunilla Hjelm i spetsen är Höglandets femtekollonare.

 


Brännelund – Eksjö


 Lars Håkan Halldin

maktentillfolket.bloggagratis.se

undereken@hotmail.com


  
Av Lars-Håkan Halldin - 9 januari 2009 09:21

Jag har motionerat till Centerns Riksstämma angåterställande av arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Det kan inte vara rimligt att vältra över statliga kostnader på kommunernas socialbyråer.


Jag uppmanar alla Centerpartister i Eksjö gå på Centerkretsens årsmöte den 21 Jan och stöd min motion.


Motion


Till

Höreda Centeravdelning

Centerpartiets kommunorganisation i Eksjö

Centerns Riksstämma 2009

Angående återställande av arbetslöshets- och sjukförsäkring mm.

 

Mina övervägande och förslag

Tanken att sätta jobben i fokus för regeringens arbete var klokt och väl övervägt. Men genomförandet var brutalt och ogenomtänkt.


Delar av åtgärdsprogrammet var dåligt och orättvist. Påståendet om att sänker man nivårena i arbetslöshets- och sjukförsäkringen kommer fler människor i jobb har inte någon vetenskaplig förankring. Det bygger på ”fördomen” att man tror folk inte vill jobba.


Det finns fyra grundläggande mekanismer som lägger grunden för nya jobb.


Den första är en ansvarsfull lönebildningsprocess där löntagarkollektivet får höjda reallöner. Jag bedömer att förra årets avtalsrörelse innebar att löntagarkollektivet fick ökade reallöner för sjuttonde årets i följd. Detta ger en enorm kraft i svensk ekonomi. Detta gör att den inhemska efterfrågan kan hållas uppe. Nu när vi går in i vargatider. Det lyckade utfallet av julhandeln är ett bevis på detta.


Den andra mekanismen är vår konkurrenskraft mot omvärlden. Det innebär att priserna på våra exportvaror ligger strax under inflationsnivån i våra konkurrentländer. Svenska produkter säljer bättre och bättre till vår omvärld. Trots dollardevalveringen har denna politik kunnat fortsätta. Med ett TCW index på 140 så har kronan devalverats mycket kraftfullt. Detta märks framförallt på gränshandeln i Malmö, Helsingborg, Strömstad och hela gränsområdet mot Norge.


Den tredje mekanismen är en Riksbank som för en stram penningpolitik som gör att kronan konkurrenskraft mot omvärlden upprätthålls. Vi ligger runt 140 på TCW-indexet vilket är katastrofalt. Kronan har devalverats ca 15 %. Riksbanken och Riksgäldens insatser för att rädda det svenska betalsystemet genom att bankerna i princip konverterar sina värdepapper till statspapper. Detta kan inte pågå i evigheter. Endera fungerar kapitalmarknaden vid halvårsskiftet eller så fungerar den ej. Valet är då att endera ta in bankerna i statlig ägo eller släppa upp de korta räntorna till 15 %. Båda åtgärderna är osmakliga.


Om vi tittar på kronans valutaområde utifrån  har Danska kronan trettio procents bättre köpkraft. Det betyder att mätt med danska kronor är ett hus på två miljoner värt 1.6 miljoner. Lägg där till prissänkningarna på hus på inhemsk marknad. Tvåmiljonershuset är värt 1.2 miljoner snart kan Danskar och Norrmän gå på shopping av kapitalvaror i Sverige. Systembolagets produkter är jättebilliga mätt i Danska kronor. Lossnar kapitalmarknaden och vi får internationellt konkurrenskraftiga räntor bör både bilindustri och övrig exporterande råvaruindustri återhämta sig under slutet av 2010


Den fjärde mekanismen är prisbildningen i inhemsk ekonomi såväl privat och offentlig sektor. Med en ökad konkurrenskraft utifrån hålls prisbildningen i schack och inflationsnivån blir låg. Kan den offentliga sektorns prisbildning hållas under allmänna inflationsnivån då läggs förutsättningarna för fler jobb i offentlig sektor och ett realt sjunkande skatteuttag.

 

När de här fyra mekanismerna drar åt samma håll skapas det nya jobb.


Arbetsmarknadspolitiken och näringspolitiken är ju i grunden att gå runt med smörjkannan och se till att dessa mekanismer fungerar och upprätthålls - ett ansvarfullt och viktigt arbete.


Att kollektivt bestraffa de arbetslösa med sämre A-kasse- och sjukförsäkringsregler är politisk elakhet. Jobbavdrag som inte  sjuka, arbetslösa och pensionärer får del av och dessutom på ovetenskaplig grund hävda att dessa åtgärder ger nya jobb är inte trovärdigt. Att tvinga fram en flyttpolitik är en felaktig arbetsmarknadspolitik. Idag med sjunkande huspriser är ingen villig att flytta. Detta måste statsmakten beakta. Det är en funktion av att arbetsmarknadsutbildningen rustats ned och politikerna i Stockholm inte förstår vad som händer.


De personer som utgör ett problem de som inte vill ta ett anvisat jobb är en liten och marginell grupp som den lokala arbetsförmedlingen väl definierat. Ge dem legala verktyg att lösa problemet.


Problemet är idag de långtidsarbetslösa och att varslen går över i öppen arbetslöshet.  Jag hävdar ge dem en arbetsmarknadsutbildning värd namnet. Omvandla bidraget från A-kassan till ett anställningsstöd som den arbetslöse tar med sig in i sin nya anställning. Bidraget trappas av under fem år.


Vi måste få till en fungerande arbetsmarknadsutbildning igen. Utbildningens status, kvalité och genomförande måste höjas. Sluta med vuxendagis. Det innebär utbilda till jobb. Inled ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och högskolor/ universiteten. Det är ju slöseri av jättelika mått om en akademiker tvingas ta ett låglönejobb som han inte är utbildad för än mindre känner tillfredställelse med. Det är misshushållning med samhällets resurser. Vi ger utbildning som vi tvingar den arbetslöse att slänga bort och inte få användning för.


Dumping av lönerna är idag en realitet. Jag vet ett stort antal kvalificerade industriarbetare som tjänade runt tjugotusen i månaden som efter arbetslöshet fått gå ned till femton tusen på det nya jobbet. Köpa nya jobbet med lägre lön.


Ohälsotalen sjunker vilket är bra. Men att försäkringskassan jagar de sjuka med blåslampa är fel. Det drabbar de som är svaga på att hävda sin rätt. De som varit teoretiskt lågpresenterande i skolan. Det är skamligt. Handläggarna vågar aldrig sig på någon som har högskoleutbildning eller dylikt. Försäkringskassans agerande har blivit sunkig och småsint. Fusket i systemet skall bekämpas med legala och effektiva metoder.


Regeringens dåvarande förslag att ingen skall kunna ta en kollektiv sjukförsäkring eller privat sådan för att komplettera den allmänna försäkringen var inte genomtänkt. Troligen var förslaget grundlagsvidrigt. Man bröt mot rätten att teckna avtal och föreningsrätten genom att man inte tillåter dessa försäkringar att falla ut. Detta är ännu ett fall av angrepp mot de som råkar bli sjuka. Principen tycks vara är du sjuk så skall du leva i fattigdom.


Skall man tillämpa centerns princip om grundtrygghet skall vi som parti se med tacksamhet på att det tecknas privata och kollektiva sjukförsäkringar. Detta gör grundtrygghetsprincipen trovärdig. Tanken med grundtrygghetsprincipen är inte att alla skall leva i fattigdom eller att peka finger åt dem som är sjuka.


Den fråga som arbetsmarknadens parter måste ställa hur skall vi i framtiden organisera arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen. Från arbetsmarknaden krävs långsiktiga och robusta system. Då är ju frågan skall arbetsmarknadens parter bygga upp ett totalt system med dessa båda försäkringar i egen regi. Konsekvensen blir ju att avgifterna på löner höjs med två tusen kronor i månaden Detta växlas mot sänkta skatter. Jag tror vi skall bibehålla det system vi har idag men man skall inte tafsa på dessa försäkringar från statsmakten sida.


Jag anser att vi under åren 2009 – 2011 ska återställa arbetslöshets- och sjukförsäkringen till den nivå den hade samt höja försäkringsnivåerna. Bibehåll den bortre parentesen. Efter 300 dagar går den arbetslöse över i anställningsstöd.


Att arbetslösa, pensionärer, sjuka och arbetslösa ställs utan skattelättnader plus andra fördyringar är skamligt och inte förenligt med vårt partis ideologiska grundsyn.


Vidare bör vi införa ett system med privata arbetsförmedlingar som finansieras genom arbetslöshetspeng.Mina Yrkanden

Jag yrkar att centerpartiets riksstämma uttalar sig för


1.       Återställa arbetslöshetsförsäkringen

2.       Sänka avgiften till A-kassan och göra den avdragsgill

3.       Tillåta privata och kollektiva försäkringsförmåner att komplettera den allmänna sjukersättningen

4.       Konstruera om jobbavdraget  det blir ett avdrag mot skatt.

5.       Skattereform som ger samma utfall till pensionärer och arbetslösa och sjuka som jobbavdraget.

6.       Införande av arbetslöshetspeng som följer den arbetslöse.

7.       När lågkonjunkturen gör sig på mind skall karenstiden i arbetslöshetsförsäkringen sänkas till tre månader.

8.       Höja försäkringarnas nivåer.

9.       Införande av en arbetsmarknadsutbildningBrännelund och Höreda den 04 januari 2009Lars Håkan Halldin


Av Lars-Håkan Halldin - 7 januari 2009 11:02


Jag har motionerat till Centerns Riksstämma ang rättvisa för Sveriges pensionärer. Det kan inte vara rimligt med ett skattessytem som ger högre skatt när man går från yrkesliv till pension.


Jag uppmanar alla Centerpartister i Eksjö gå på Centerkretsens årsmöte den 21 Jan och stöd min motion.
MOTION


Till

Centerns Riksstämma 2009

Kommunorganisationen Årsstämma 2009

Årsstämma med Höreda centeravdelningPENSIONÄRERNA ÄR ORÄTTVIST BEHANDLADE!

 

Pension i Sverige är en inkomst av arbete. Nämligen livsarbetet. Det är många som är irriterade på det pensionssystem vi har i Sverige. Tyvärr hörs kritiken tydligast från den Moderata tankesmedjan Timbro och knähunden Svenska Dagbladet som tycker att man inte skall ha uppskjuten lön - pension utan hela beloppet skall betalas ut till löntagaren sedan får man lösa sin pensionsåtagande bäst man kan.


Jobbskatteavdraget är en orättvis reform. Paketerad i påståendet att om det finns etthundra anställda i ett företag blir det fler jobb om man ger dem jobbavdrag då får de arbetslösa jobb. Detta är inte sant . Det finns ingen ekonomisk ekvation i varken nationalekonomi eller annan ekonomi som bevisar att får man sänkt skatt blir det fler jobb. Vetenskapligt ohederligt. Den enda påtagligt bevisbara orsaken till nya jobb är ökade reallöner inom ramen för ett fastlagt inflationsmål.


Jag vill heller inte vara med om att ha ett för högt skattetryck men då skallskatteminskningen vara rättvis och riktad.


Dessutom påstår man att jobbskatteavdraget motiverar folk till att ta ett jobb. Men stopp om du har 20 000 i månadslön mister jobbet och får ca 15 000 i månaden arbetslöshetsersättning så är det mellanskillnaden och inte jobbskatteavdraget som är motorn.


Moderaterna har trots att man maskerat det väl trott att sänkt skatt löser alla problem. Man ville helt enkelt ha en skattereform som gynnade moderaternas kärnväljare varken mer eller mindre.


Jag vet ju hur resonemanget har gått. Nämligen man ville komma åt arbetslöshetsförsäkringen göra den dyrare och växla avgiftshöjningen mot sänkt skatt. Det är där sveket mot pensionerna började. Moderaterna insåg ju att gav man skattesänkningar till pensionärerna, sjuka, arbetslösa med flera så kunde man ju inte komma åt några pengar då dessa inte har någon arbetslöshetsförsäkring. En tyvärr riktad orättvisa.


Skatteverket redovisar själv att det råder nästan 9000 kr i skatteskillnad mellan en pensionär med 15 000 i månaden och löntagare med jobbskatteavdrag. Det är självklart skamligt. Argumentet att pensionärerna inte har utgifter för inkomstens förvärvande är inte relevant.


 Pensionen är pensionärens uppskjutna lön som han själv jobbat ihop under sin livstid och betalat alla de kostnader som varit förenad med inkomstens förvärvande. Farfars inkomster skall vi inom Centerpartiet inte tafsa. Det är småsint.


Pensionären får förvisso bättre pension under nästa år. Ja då är orättvisan än mer påtaglig löntagaren får jobbskatteavdrag på löneökningen medan pensionären får ökat skattetryck på sina pengar.


Jag hade hellre sett en balanserad skattesänkning på en femårsperiod med kanske 250 kr i månaden för alla och gjort det till ett avdrag mot skatt som finansierats av staten. Det hade gynnat konjunkturen och köpkraften.


Vi skall komma ihåg att de två miljoner svenskar eller fler som är pensionärer har femhundra kronor i månaden mindre att handla för.


Jag har genom god uppfostran lärt mig respektera de som byggt Sverige. Där har inte alliansregering varit lika påtaglig. Jag kan förlåta men ej tillåta att ungdomlig oerfarenhet ibland statsråden får denna konsekvens.


Med hänvisning till det anförda hemställes


att rikstämman uttalar sig för att centerpartiet  under nästa mandat period genomför en skattereform där alla inkomster som anammar från förvärvsarbete beskattas lika och rättvist i enlighet med vad jag anfört i motionen.


Brännelund - Eksjö dag som ovan
Lars- Håkan Halldin

maktentillfolket.bloggagratis.se

undereken@hotmail.com


 
 

Av Lars-Håkan Halldin - 6 januari 2009 11:43

Krigare som strider för ouppnåliga myter.

 

Björn Molin svarar i Norrtälje

Intressant fråga.


Vem fördömer Hamas? Antisemitismen ligger alltid och gror strax under skinnet på de flesta. Det var bara för mycket när judarna tröttnade att vända andra kinden till och började försvara sig. Vad tycker dom flesta som tar del av rapporterna från slagfältet? Gå ut och ställ en försynt fråga och du kommer att bli förbluffad över svaren av typ: Varför finns judarna i Israel över huvud taget? Det vet du väl att judarna alltid klarar sig etc. Jag skickade 600 kronor till judarna under sexdagarskriget och berättade för många om detta. På frågan varför jag gjorde detta svarade jag att jag inte hade mer pengar. Israel har aldrig startat ett krig.


Björn Molin som inte på något sätt tycker att det är trevligt när civilbefolkningen drabbasLars Olof Reinfeldt Vetlanda kommentar

Det är en fin tanke väl värd att fundera över.

De boende i området är marionetter i ett stort politiskt spel som aldrig har någon vinnare.

"Hämnden hämnas hämnaren"

Jag är en stor vän av Amos Oz och med små ideliga skedar av sunt förnuft skulle lösningen finnas inom räckhåll.

Det kräver också starka ledare för att stå emot yttre och inre förtryck.

Det är därför man måste börja där man står.

Vi har börjat i Vetlanda med WetlandaListan och vi viker aldrig mot något förtryck var det än kommer ifrån.

Alla är kallade att börja även du som läser detta.

Välkommen

Lars-Olof Reinfeldt

WetlandaListan

av Lars-Olof Reinfeldt den 6 januari 2009 kl 15:31

MYTOLOGI HINDER FÖR FRED I MELLERSTA ÖSTERN

Krigen i mellersta Östern berör alla mer än någon annan konflikt i världen. När man under några månader dödade närmare en miljon människor i Rwanda här om året inte höjde många sin stämma eller demonstrerade.


När kriserna i mellersta Östern blommar upp väljer vi snabbt sida. Orsaken är den religiösa mytologin som finns inbyggd i varje konflikt i dessa områden. Sedan finns den otäckaste av alla uppfattningar på vår jord nämligen antisemitism. En del är det "light" andra erkänner de är judehatare och att judefrågan skall lösas en gång för alla. I spåret finns intolerans mot sexuellt avvikande, sjuka, handikappade, Romer, förståndshandikappade och en mörk kvinnosyn.


Den pågående konflikten i GAZA härstammar ur dessa grundläggande värderingar. Hamas är en antisemitisk organisation. Man erkänner inte Israels rätt att existera. Varje jude oavsett skyldig eller oskyldig är ett legitimt mål därför han eller hon är jude. De har rätt skjuta raketer men Israel får inte försvara sitt land de är sionister säger Hamas.


Jag har rest mycket i området och pratat med båda sidor. Bland vanliga människor finns ingen tro på tvåstatslösningen. Man avfärdar den som dumhet som blir en glödhärd till nya konflikter. Alla vet att en Palestinsk stat utan hjälp utifrån inte kan existera. Där skapas inga resurser. Palestina blir en isolerad planet mellan Egypten, Israel, Syrien och Jordanien.


Palestinas existens är helt beroende av att ha en frihandel med sina grannar ingen av grannländerna vill ta i Palestinierna med tång. Arabiska bröderna har i grunden sviket Palestinierna. Hade man gett dem frihandel, migration och en hjälpande hand för femtio år sedan hade problemen inte funnits nu.


Samma dag som Palestina får internationell legitimitet viket innebär att Palestinas invånare får pass och medborgerliga rättigheter den dagen utvandrar Palestinas intellektuella och ekonomiska elit till andra länder. De vägrar leva bortglömda och i fattigdom.


Det finns en lösning en enstatslösning. Det innebär att alla boende i området får medborgarskap i den nya staten Palestina/Israel. Denna tanke har en stark förankring bland både Israeler och Palestinier.


Därmed blir många av motsättningarna inomstatliga problem som kan lösas med vanliga demokratiska metoder. Kriserna falnar bort.


Argumentering mot denna statsbildning är många Arabiska befolkningsgruppen kommer i majoritet. Staten skall vara skall vara sekulär vilket inte accepteras av Judiska och Palestinska fanatiska grupper.


Frihandel, fri rörlighet gemensam valuta inom den nya staten skulle skapa välfärd till breda samhällsgrupper.


Argumentet mot detta är att judarna skulle bli den ekonomiskt starka gruppen och snart skulle västbanken och Gaza vara i Judiskt ekonomiska händer. Sedan finns ju synen i båda religionerna Araberna betraktar Judarna som otrogna och Judarna vice versa.


Sociologer som studerat problemet menar att en sådan stat skulle snabbt assimilera befolkningsgrupperna och det skulle bli regionens mest framgångsrika stat. Demokrati, industriell utveckling gemensam grundlag och en stark utrikeshandel skulle ge denna stat stora försteg före grannar i regionen.


I hägnet av denna utveckling skulle fanatiska grupper på båda sidor marginalseras och anses som mindre vetande utan att kunna vinna anhängare. Människor som bedriver frihandel med varandra krigar inte.


Iran skulle också bli en rätt ordinär nation som hela världssamfundet kunde hålla i schack genom att tala om för dem är ni ”triggar happy” då drabbar världssamfundets vrede er. Även där kommer galna präster och fanatiker marginaliseras. Om Israel/Palestina får en bred demokratisk lösning!


Brännelund – Eksjö Lars Håkan Halldin

maktentillfolket.bloggagratis.se

undereken@hotmail.com

 

Presentation

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Januari 2009 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Min gästbok tyck här

Följ bloggen

Följ MAKTEN TILL FOLKET med Blogkeen
Följ MAKTEN TILL FOLKET med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se