Alla inlägg under september 2009

Av Lars-Håkan Halldin - 28 september 2009 07:58Klipp ur Höglandsnytt den28 sept, pol: oberoende


Mausoléet på Munksjöns strand

Jag skrev för något år sedan och varnade för att det nya SMOT-huset i Jönköping skulle bli en dyr affär för skattebetalarna. Slutnotan för byggnation, drift och ränta på ränta under en 10 års period skulle sluta på över 750 miljoner.

När man räknar över kalkylen nu med förbilliganden med mera slutar den just på 750 miljoner kronor.


Politikerna i landstinget berömmer sig över att de var mycket goda kulturarbetare och fått ned priset. De ”sken som sola i Karlstad”. Till mig ringde deras bulvaner och bad mig knipa käft annars skulle….


Mina argument var att ett kulturhus i västra länsdelen aldrig kommer locka folket i Skepperstad eller Ingarp. Det är överklassen i Jönköping som politikerna så gärna vill sola sig tillsammans med.


Förr var det så att politiker höll en viss distans till överklassen, det var liksom inte rumsrent att umgås med dem utom i specifika förhållanden som det politiska livet påkallade. Golf kallas ju inte för inte Moderatbandy. Nu åker socialdemokratins ledare jet till Mallis för att roa sig med överklassen. Tiderna förändras - frågan är om det är till det bättre.


Nu visar det sig att det inte finns verksamhet att förlägga till Smot-huset. De smarta politikerna börjar fråga sig: har inte Jönköping någon verksamhet som kan förläggas dit. Sedan sneglar man på Elmia – ”lägg er verksamhet hos oss”.


Man kan ställa frågan vad är det för beslut som fattats. Beslutsgången var ju en kostnad på totalt en miljard som sedan bantades, inte tack vare politikerna utan finanskrisen. På politikerna fanns inga bromsar. Jag trodde i min enfald att man hade verksamhet till Smot-huset, men nej, det har man inte.


Jönköpings kommun är enligt mitt sätt att se det en lysande kommun - den äger en flygplats där inga flygplan landar, ett konserthus utan verksamhet och sedan höjer man skatten. Innan skattehöjningen har kommunalråden varit ute i länet och bett kommunerna i solidaritet höja som Jönköping.


Ja skulle jag flytta till Jönköpingsregionen valde jag inte högskattekommunen Jönköping där man har ett konserthus men ingen verksamhet.


Ett tips: Konserthuset i Aneby har en bred och bra verksamhet bosätt dig där.


Du, käre läsare, frågar dig vad beror detta på. Jo, kommunens politiker i gott kompanjonskap med landstinget leker med dina pengar utan kunskap om pengar och pengars värde Det är det enkla svaret.


Vid nästa val använd dig av personvalsmöjligheten!


LARS HÅKAN HALLDIN

Brännelund, Eksjö

Av: Redaktionen

Publicerad: 2009-09-27 19:20:25

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 23 september 2009 11:36TA MAKT FRÅN POLITIKER GE DEN TILL FOLKET FRIHETENS CHARTA

Alla människors lika rätt att påverka det svenska samhället genom demokratiska val och demokratiska handlingar är grunden för hur jag vill det svenska demokratisk systemet skall utformas. Det är i detta inunderperspektiv som Centerns frihetsmanifest skall utformas Skriver Lars-Håkan Halldin Seniorkandidat till Riksdagen i Jönköping·     Den representativa demokratin där vi väljer våra ombud till riksdag, landsting och kommuner är grunden för hur den svenska statsmakten skall vara utformad.


·     Yttrandefrihet är en grundval som är orubblig och betydelsefull. Utan Journalister och media skulle snabbt demokratin urholkas och besluten fattas i slutna rum.


Bloggar och internetaktiviteter har fördjupat demokratin.


·     Rätten att organisera sig i politiska partier, fackliga organisationer och religiösa samfund är ett starkt demokratiskt fundament och folkrörelseidén måste utvecklas. Folkrörelserna måste bli mer förkunnare och beröra folk.


·     Religionsfriheten skall vara absolut. Rätten att tillbedja sin gud är för mig helig och absolut. Statsmakten får aldrig klampa in i ett samfunds inre liv och föranstalta vad man skall tro och utforma sina högtider. Kyrkornas sakrament är deras inre angelägenheter som statsmakten och politiska partier aldrig ha synpunkter på.


·     Mötesfrihet och strejkrätt är fundament i det svenska folkstyret.


·     Folkomröstningar vill jag skall upphöjas till att kunna vara beslutande. Ett välutbildat folk kan ta ställning i mycket komplicerade frågor.


·     Lokala folkomröstningar om kommunal planering av bostadsområden vägar eller regiontillhörighet skall genomföras och vara ett aktivt instrument i den kommunala planprocessen.


  • Rätten att välja skola och starta en fristående skola är en del i svensk demokrati
  • Rätten att välja barnomsorg och starta en fristående barnstugor är en del i svensk demokrati
  • Rätten att välja äldreomsorg och starta en fristående äldreboenden är en del i svensk demokrati och skall lyftas fram och stimuleras.
  • Rätten att välja äldreboende utomlands i varmare klimat är en del i min demokratisyn.
  • Rätten att inte bli sedd av storebror
  • Rätten till ett arbete som utvecklar och inte sliter ner.
  • Rätten till ett arbetsliv som stimulerar familjelivet
  • Rätten till ett arbete i paritet med individuella drivkrafter och utbildning.

Det nya elektroniska samhället ger oss möjlighet att i detalj övervaka många processer. T.ex kameror på gator, torg och i butiker, lagring av korttransaktioner i systembolaget, Lagen om rätt att söka i privat e-post och nu senast I-predlagen har en sak gemensamt storebror ser dig. Men även system som Googles, Spotify, Eniro med flera är system som har karaktären storebror ser dig.


I det goda demokratiska samhället kan man leve med systemen men i ett samhälle där demokratin inte fungerar är dessa system helt otänkbara och farliga. Överklassen och diktaturen ser dig. Därför måste vi tider av demokrati hitta metoder att dels avskaffa vissa system och dels hårdhänt reglera dem och ange fixpunkter i samhällsutvecklingen då de stängs ner.


Riksdagen bör tillsatta en permanent kommission som hade till uppgift att analysera och lägga fram på förslag på vad av detta som kan avskaffas och hur.


Alla människor har rätt till ett arbete. I ett modernt samhälle skall arbetet vara utformat i harmoni med den utbildning som individen har. Ett arbetsliv som inte sliter ner människor kroppsligt och mentalt är ett viktigt mål i min politik för frihet i arbetslivet.


Människor har i denna arbetsgemenskap skyldighet efter egen förmåga ta ett arbete om det ligger i paritet med utbildning mm om det finns tillgängligt på arbetsmarknaden.


Den s.k Taylorismen att slita sönder arbetsprocesser i små ej överblickbara processer är enligt mitt förmenande orsaken till att människor får ledskador, drabbas av stress och går in i väggen. Därmed skapas också ett arbetsliv och familjeliv som inte står i överensstämmelse med målet om jämställdhet mellan könen


Idén att arbeta och flåsa sig fram i tillvaron är dumhet. Den nya vetenskapligt baserade samhället måste ta sikte på att kunna höja effektiviteten utan att det handlar om snabbare processer och mindre folk. Ett intelligent näringsliv kommer kunna skapa nya och snabba processer utan slita ut människor.


Analysen av hur rekorden förändrats på 100 meter sprinter kan vi se att vi börjat nå det optimala taket. Snabbare processer blir dyrare och dyrare och priset går inte att ta ut på marknaden.


Framtidens utmaning ligger i att få alla jordens sex miljarders människor med i konsument- och välfärdsprocessen. Sex miljarder konsumenter kan inte ha fel.


Vi vet inte idag hur framtidens arbetsprocesser ser ut det är en stor vetenskaplig utmaning som skall vara en global utmaning. Arbete är grunden till individuell frihet.


Brännelund - EksjöLars Håkan Halldin

Seniorkandidat till riksdagen i Jönköpings län


Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

http://maktentillfolket.bloggagratis.seANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 21 september 2009 17:19
Bonden som ledde landet

Thorbjörn Fälldin är en av de största politiker Sverige har haft. Bonden från Ramvik i Ådalen gjorde sitt parti, Centerpartiet, till ett av huvudalternativen i svensk politik och blev 1976 statsminister. Utgångspunkten för Fälldin var att föra en politik ”i folkflertalets intresse”, men också i hela landets intresse. Underifrånperspektivet var tydligt.


Som statsminister lyfte Thorbjörn Fälldin för första gången miljö-, energi- och decentraliseringsfrågorna högt upp på den politiska agendan. På dessa områden var han en föregångsman, men de gröna rötterna kan följas långt tillbaka i tiden.


Medan bönderna på kontinenten tidigt hamnade i livegenskap var bönderna i Skandinavien fria och självägande. Ibland tvingades de göra uppror mot kungamakten, andra gånger lierade de sig med kungen mot den framväxande adelns maktfullkomlighet. Bönderna fick plats i riksdagen och bildade snart ett eget stånd, vid sidan av adel, präster och borgare.


I början av 1800-talet var friheten starkt begränsad. Nu framträdde en rad starka bondeledare som ville reformera Sverige. Anders Danielsson från Västergötland kämpade för handelsfrihet, skåningen Nils Larsson i Skumparp för yttrandefriheten, sörmlänningen Per Sahlström för allmän folkskola och jämtlandsbonden Nils Larsson drev igenom ståndsriksdagens avskaffande.


Dessa ”landsbygdsliberaler” uppmärksammas sällan i dagens historieskrivning, men de lade grunden för Sveriges unika utveckling från ett fattigt land i Europas utkant till ett av världens främsta välfärdsländer. De lade också grunden till den gröna tradition där Thorbjörn Fälldin har verkat.


Västgöten Carl Berglund samlade för hundra år sedan – 1910 - landets bönder i bondeförbundet, men det var först med skåningen Axel Persson i Bramstorp en ny stor bondeledare trädde fram. Bramstorp hade modet att komma överens om krisuppgörelsen med Per Albin Hansson 1933, en uppgörelse som gav både bönder och arbetare hopp och framtidstro. Tack vare ”kohandeln” stärktes den bräckliga demokratin och grogrunden för antidemokratiska rörelser drogs undan.


Som ledare för bondeförbundet gjorde Bramstorp därefter – och senare Gunnar Hedlund – stora och viktiga insatser ofta i samverkan med socialdemokraterna för att lägga grunden för det välfärdssamhälle vi har idag.


Under 1960- och 1970-talen ökade emellertid motsättningarna mellan folkrörelsepartierna. Socialdemokraterna stimulerade centralisering och koncentration, medan Centerpartiet utvecklade en politik för hela landet, den gröna vågen. När Centerpartiet 1962 presenterade den första miljömotionen i riksdagen stod övriga partier oförstående. Men allt fler väljare blev intresserade av centerpolitiken.


I detta läge valdes Thorbjörn Fälldin 1971 till Centerpartiets ordförande. Två år senare fick Centerpartiet stöd av hela 25,5 procent av väljarna och fem år senare fick bonden från Ångermanland uppdraget att bilda en icke-socialistisk regering.


Med undantag för Bramstorps korta ”semesterregering” 1936 blev Thorbjörn Fälldin därmed den förste bonde som fick förtroendet att leda Sveriges regering. Med honom lyftes miljö- och energifrågorna på allvar in i rikspolitiken. Samtidigt förde Fälldin vidare idétraditioner från såväl 1800-talets landsbygdsliberalism som från Bramstorps och Hedlunds tid som ledare för bondeförbundet/centerpartiet. Ekohumanism blev så småningom den nya beteckningen på den moderna centerideologin.


Om detta och mycket annat kommer jag att tala i Österängskyrkan måndagen den 12 oktober.


Håkan Larsson

Rödön (uppvuxen i Skärstad)

Tidigare riksdagsledamot och chefredaktör
Av Lars-Håkan Halldin - 21 september 2009 10:23Miljard till landsbygden

Dryga miljarden till landsbygden. Det är jordbruksminister Eskil Erlandssons flotta bud när han på måndagsförmiddagen presenterar statsbudgeten i Tomatens Hus i Vallåkra i Skåne.

Att hålla presskonferens i ett växthus på Skånska landsbygden är kanske ett försök från ministern att signalera frändskap med småföretagare i glesbygd. Och med tanke på att budgeten innehöll pengar till kampanjen "Sverige - det nya matlandet" var det kanske inte så långsökt. Eskil Erlandssons idé är att entreprenörer på landsbygden ska vara matlandet Sveriges stöttepelare.


Av den miljard som regeringen säger sig ha skrapat ihop till landsbygden går ungefär 430 miljoner till jordbruksnäringen. Där ingår två redan kända åtgärder: Slopad skatt på handelsgödsel och sänkta egenavgifter. Enligt jordbruksdepartementets beräkningar sparar ett växtodlingsföretag med 200 hektar åker ungefär 40 000 kronor på skattesänkningen och 10 000 på de slopade egenavgifterna.


För skogssektorn beräknas de sänkta egenavgifterna sammantaget vara värda 100 miljoner kronor.


Övrig landsbygd får ett paket värt en halv miljard kronor som har bredband, skogsforskning och vägförbättringar som de största posterna. Regeringen räknar här in bygge av mitträcken och sidoräcken på landets vägar, men också 50 miljoner kronor till enskilda vägar.


Även förändringar i sjukförsäkringen har betydelse för landets bönder. Avgiften till sjukförsäkringen sänks med 0,74 procent, en effekt för jordbrukssektorn på totalt med 24 miljoner om året. I gengäld utökas karenstiden från en till sju dagar, en kostnad som regeringen låter bli att värdera.

Av Lars-Håkan Halldin - 20 september 2009 13:50

Ha, ha

Det är just detta med Mona,

Omdömet klickar lite för ofta. Men har hon ingen som tänker åt henne....

Hälsn Hansl L


Hej LHH!
Du håller liv i alla nivåer.
När du nu skjuter mot toppen, - med "skarpa skott"
och fortsätter med jakt på orättvisor
kan du bli mer än kandidat.
Du behövs för uppfriskande debatt
och räkna med att många läser vad du skriver.Skitbra!

Lasse E

Grattis du pensionär till denna förnedring!!


Först sänker alliansen din pension med flera hundra kronor

Sedan kommer det valfläsket med en förnedring.

Vad ska du göra med de futtiga ca: 40:- som du får mer

i månaden??? när skatten är dragen alltså.

Det är ett stort skämt att över huvud taget ta ett sånt beslut.

Du pensionär skrik högre så det går upp för regeringen

att vissa av er har det så dåligt ställt att ni får vända på

varje öre.

Alliansen har tagit all värdighet ifrån er.


Skrattretande eller sorgligt är det i mina ögon.


Uppriven kommande pensionär.Slående bra,
bara ett par stavfel.
 
Håll ut vi står vid din sida.
 
/A
Av Lars-Håkan Halldin - 20 september 2009 11:40


Till

Mona sahlin, Partiledare

Lena Adolfsohn, Statsråd och kyrkominster

Nyamko Saboni, Statsråd


ÖPPET BREV


”Jag hoppas ni haft det trevligt på "Mallis” Här i Sverige har det hänt många spännande saker. Statsministern har lovat 100 kronor i ökad pension till fattigpensionärerna medan jobbavdraget till de i jobb ökat med flera hundrlappar, Anders Borg dementerar att han vill sänka lönerna för de sämst ställda och under söndagen hade vi kyrkoval där SD gick fram kraftigt medan ni solade åt Paella och drack champagne. Tänk så olika det är


För att få den champagne som ni inmundigat på ”mallis ” måste en fattig pensionär spara minst sex månader. Ja jag vet vad ni tycker den som väntar på något gott väntar inte förgäves. De fattiga skall känna just den sötman.

Ja att ni firade Bindenfeldt har jag inget att erinra. Men det kunde ni gjort i en bygdegård utanför Stockholm eller varför inte ett Folkets Hus. Träffat honom en utomordentligt trevlig person. Mycket artig och belevad en festfixare av guds nåde.


Men kära systrar vi lever i en tid då fattiga, pensionärer, lågavlönade, sjuka och arbetslösa inte vet hur de skall lösa morgondagen. Kronofogden jagar dem för de ligger efter med räntor och amorteringar.


I denna tid så saboterar bankerna sysselsättning och småföretagarpolitiken genom att minska utlåningen till företagen och späda på lånekarusellen till hus och konsumtion. Sedan bussar man kronofogden på dem när de inte kan betala….


Ja flickor gå på party är väldigt trevligt. Jag fyllde sextio härförleden hade hundra gäster. Lagade maten själv det var ett påvert smörgåsbord på kvällen dansade vi på min loge. Men flickor det är ännu värre för många de har inte råd att bjuda ens på hemlagad mat har inte pengar till kläder och mat. Soppköken dyker upp lite varstans och uteliggarna blir fler.


Det är kyrkoval denna helg ett val som partierna engagerar sig i och är huvudmän för. Den ansvariga ministern, ledaren för största partiet och kvinnornas förkämpe de åker till Mallis och smörjer kråset.


Ni har inte bromsar inte omdöme för fem öre. Samma vecka som ni delar ut allmosor till pensionärerna då åker ni på överklassnöjen som ingen av i varje fall de första femhundratusen människorna i utanförskap kommer ha råd med hela sitt liv.


Vilka osunda demokratiska förebilder skapar ni inte (Är ni inte)? Det är er som människorna i utanförskap skall rösta på?. Smaka på champagnen på Mallis och jämför den med lätt nattstånden mjölk och matpaket som våra pensionärer får. 


Skäms!!


Brännelund - Eksjö

 

 Lars Håkan Halldin

Seniorkandidat till riksdagen i Jönköpings län


Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

http://maktentillfolket.bloggagratis.seAv Lars-Håkan Halldin - 20 september 2009 11:36
DET FINNS EN SPRICKA I CENTERN

Jag konstaterar liksom många läsare av tidningar det är en spricka i Centern om pensioner, arbetslösa, och sjukskrivna. Jag och många många gammelcenterpartister anser att pension arbetslöshetsersättning mm är uppskjuten och förutbetald lön.


Vi anser vidare att utgifterna för inkomstens förvärvande har man haft under sin yrkesverksamma tid. Vi står för att centern är rättvisans kamporganisation mer än något annat parti. I vår världsbild ingår att den som byggt samhället, har ett grånat huvud eller är sjuk och arbetslös den respekterar man och aktar.


Här i Jönköpings län motionerade jag till distriktsstämman om att vi skulle uttala oss mot jobbskatteavdraget. Vårens distriktsstämma beslöt enhälligt att bifalla den och överlämna motionen till Centerns skattegrupp. Ingen ur distriktsstyrelsens eller riksdagsledamöterna reserverade sig mot beslutet. Det togs med acklamation. Jag som person driver bara det beslut som mina vänner distriktsstämmoombuden fattat. Jag står på en stark demokratisk grund.


Är det nu så att enskilda ledamöter i distriktet eller distriktsledningen inte delar stämmans beslut då måste det bli något mellan dem och valberedningen. Vi kan inte ha en distriktsledning som motarbetar ombudens beslut. Det är helt ohållbart.


Nu finns inte denna spricka inte bara i Jönköping utan hela landet. Jag hälsar den med tillfredställelse nu kan de som står på pensionärernas, de sjuka och arbetslösas sida välja de centerkandidater och förnominera de personer som har denna värdering. Dessutom kan de som tycker att jobbskatteavdrag är bra välja sina företrädare. I Jönköpings län gäller distriktsstämmans beslut intill dess den har ändrat sig. Jag står på centerväljarna och Centermedlemmarnas sida.


Jag uppmanar dig som är med i den politiska debatten inse jag står för mina värderingar min kollega Annie Johansson står för sina. Men det är svagt att inte hon driver distriktets uppfattning när hon är riksdagsgruppens vice ordförande. Alla gör vi våra val. Jönköpings distriktsstämmas beslut väger lättare än v ordf. i riksdagsgruppen.Brännelund - EksjöLars Håkan Halldin


Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

http://maktentillfolket.bloggagratis.seAv Lars-Håkan Halldin - 20 september 2009 11:32
PATRON REINFELDT

Jag trodde inte mina öron när jag hörde Patron Reinfeldt (statsminister) uttala sig om pensionerna 100 spänn i ökad pension per månaden är nog. Medan jobbskatteavdraget ligger kvar och höjs. Man blir förbannad och ledsen. En regering som jag i grunden gillar skall göra bort sig.


Inte ett öre till de arbetslösa ej heller de sjuka. Man tar sig för pannan. Jag hävdar man gör så här av elakhet. Man har bestämt sig att diskriminera pensionärer, sjuka och arbetslösa. Diskrimineringspolitik är förbjudit.

Bankerna har minskat utlåningen till småföretagen med 60 miljarder det innebär att när bankerna kastar ut 120 000 människor i arbetslöshet som tack så får dessa människor högre skatt.


Jag har en god vän som drabbats av en livshotande sjukdom skall man höja skatten för denna person den sisat tiden han får leva. Det är skamligt vet hut. Hade inte en gratifikation för en väl genomförd livsgärning som plåster på såren varit bättre. Det goda tankesättet finns inte i dagens generation av unga statsråd.

Det kallas empati saknas totalt man stjäl gärna ur farfars godispåse.


Jag uppmanar alla som läser denna insändare ring eller Maila din riksdagsman. Tala om i klara ordalag ändrar du inte uppfattning om jobbskatteavdraget har Du röstat på denne för sista gången. Gör en lista på de riksdagskandidater som motarbetar jobbskatteavdraget rösta på dem.


Jag skall inom mitt parti Centern ta fajten för din skull jag ber öppet om ditt stöd det blir en tung resa men vi är många vi skall segra. Jag varnar Stockholms Riksdag Nils Dacke är på väg.


Brännelund - EksjöLars Håkan Halldin


Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

http://maktentillfolket.bloggagratis.sePresentation

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3
4
5
6
7
8 9 10
11
12
13
14 15 16 17 18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< September 2009 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Min gästbok tyck här

Följ bloggen

Följ MAKTEN TILL FOLKET med Blogkeen
Följ MAKTEN TILL FOLKET med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se