Alla inlägg under juni 2010

Av Lars-Håkan Halldin - 30 juni 2010 09:19


MIN KOMMENTAR

Lugnet före stormen!

Eurosystemet står inför kris. De jättelika lån som Grekland, Spanien och  Portugal tagit jämte att Spanska banksystemet lånat jättesummor i ECB innbär att banken blir insolvent om återbetalningarna krackelerar. Därmed är Euron inte värd papperet den är tryckt på. Frågan är går Tyskland in fler gånger och räddar stater som plågas i hägnet av finanskrisen. Vi kan inte bara göra som fjuniga svenska ekonomer hävda att de levt över sina tillgångar. Problemen skapade av finansindustrin har flyttat in på staternas balansräkningar. Nu tror bankdirektörerna att vi det vanliga folket skall betala deras misskötsel av finanssystemet.


Kina har ekonomiska problem. Ekonomer har blåögt hyllat Kina som motorn i världsekonomin. Jag har kollat deras siffror detta är inte sant. Skyhög inflation, sänkta realöner, låga löner, galloperande bostadspriser i storstäder, konsumtionskraften faller och slavlikande anställningsförhållanden. Exportpriserna stiger okontrollerat om än från en låg nivå. Kina har problem. Framförallt skapas det inte ökade reala skatteintäkter ur  lönekollektivet vilket på sikt urholkar statsfinanserna. Läget är inte bra!!!!  Globalt börsfall fortsätter i Asien

Uppdaterat: kl 07:41 (publicerades idag kl 03:15), Ekot

Det globala börsfallet fortsatte i dag i Asien. Tokyobörsen föll med två procent, till den lägsta nivån på sju månader. I går sjönk de europeiska börserna med mellan tre och fem procent och de amerikanska följde samma utveckling.

När klockorna ringde vid stängningstid klockan fyra på eftermiddagen amerikansk tid, blinkade siffrorna i klarröda färger, på tv-kanalen CNBC. Dow Jones industriindex backade med 2,6 procent och Nasdaq alltså med 3,9 procent.

Några drabbade företag var Titanium Metal och AK Steel Holding som backade med drygt nio procent vardera, och flygplanstillverkaren Boeing, vars aktier sjönk 6,3 procent.

En förklaring är de tre orosmoln som sammanföll på tisdagen. Dels ett rådande tvivel på det europeiska banksystemets hållbarhet, som ska genomföra återbetalningar till Europeiska centralbanken, ECB.

Forskningsinstitutet Conference Board presenterade en starkt nedjusterad prognos för den ekonomiska utvecklingen i Kina. De visade även nya siffror på att konsumentförtroendet föll skarpt under juni, det första fallet på tre månader, mycket på grund av den höga arbetslösheten.

Samtidigt steg huspriserna i USA under juni med 3,8 procent jämfört med samma månad förra året. Efter att president Barack Obama blivit briefad om läget av chefen för den amerikanska centralbanken, FED. meddelade han att den amerikanska ekonomin är inne i en återhämtning.

Under en presskonferens sa han att de amerikanska konsumenterna kommer att ha ett ekonomiskt skydd de aldrig haft förut, i och med reformeringen av finansmarknaden. Enligt honom kommer reformerna att bidra till en större klarhet på finansmarknaderna.

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 30 juni 2010 09:16Rapport från fältet


  • Människor är positiva. dagens viktigaste frågor va
  • Rättvisa pensioner
  • RÄTTVISA SKATTER
  • Fler jobb. Jobbpolitik utan prat.
  • Rättvisa åt landsbygden.
  • Låt bli LAS bråka inte med facket.VÄLKOMMEN TRÄFFA

 

Lars-Håkan Halldin seniorkandidat till riksdagen

Erling Johansson, seniorkandidat till kommunfullmäktige

 

Vi står på Stora Torget i Eksjö idag onsdag den 30 juni kl 10 – 14

 

Vi vill föra det lågmälda och intellektuella samtalet med dig utan propagandistiska inslag. Vår affischer syns tydligt.


Ställ frågor om kärnkraft mm vi svarar

 

Vi ser fram mot att få samtala med dig visa varför vårt parti är bäst och varför vi vill representera digVÄLKOMMEN


 

Lars-Håkan Halldin ( C )

Seniorkandidat till Riksdagen


CENTERPARTIET NÄRA DIG OCH DIN FAMILJ

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 28 juni 2010 12:56

PUBLICERAT

Smålandstidningen (oberoende borgerlig) den 28 juni 2010
MY SIDE OF THE CASE


LÅT PARTERNA PÅ ARBETSMARKNADEN REVIDERA LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD.

 

Ungdomar använd er av facket som en partner på din sida. Att själv vara sin egen lyckas smed är bra för den starke medan den svage slås ut. I hägnet av ökad ungdomsarbetslösheten hävdar många att facket, LAS och arbetsmarknadslagstiftningen är roten till det onda. Roten till det onda är 399 000 arbetslösa.


Jag sympatiserar i grunden med en avtalsreglerad anställningstrygghet. För arbetsfreden och långsiktigheten låt parterna sköta detta. Endera har vi en ramlag eller avtal som reglerar anställningstryggheten. Ett tillstånd utan reglerad anställningstrygghet kan jag inte tänka mig. Jag tänker aldrig som politiker lämna ut ungdomar, sjuka, svagpresterande och korttidsanställda till att kunna avskedas godtyckligt det skall ske genom parternas försorg.

 

Man bör tänka sig noga för om man lämnar LAS som ramlag och går över till att reglera anställningstryggheten genom kollektivavtalen. I Sverige har vi genom att lagen om anställningstrygghet disponeras av parterna i realiteten avskaffat LAS. Vid uppsägningar är det facket och arbetsgivaren som gemensamt gör upp “listan undantag från LAS” Den som bemödar sig att läsa dessa listor slås av att undantagskretsen från LAS är betydligt fler än det som föreslagits i lagrevideringar av LAS.


Problemet i Sverige är att företagens organisationer och då främst Svenskt Näringsliv inte vågat sätta ned foten och krävt genomgripande förändringar av LAS när man förhandlat med motparten. Är LAS en dålig lag borde parterna kunnat enas om en förändring.


Jag lovar att jag som Riksdagsman skall avskaffa eller revidera LAS den dag som jag vet att arbetsmarknadens parter är överens om detta och lovar att inte ersätta den med ny byråkrati.

 

 

Rädslan för att anställa finns inte men rädslan att anställa fler än produktionen kräver den rädslan är uppenbar och utbredd. Man kan inte anställa människor som inte behöver jobba det är ett axiom. Det är inte lägre löner som gör att det behövs fler personer vid varje givit tillfälle. Det är beställningar och arbetsuppgifter.  Detta axiom måste vi vara rädda om i en marknadsstyrd ekonomi.


Vill vi lösa ungdomsarbetslösheten måste ekonomin växa med ca 3,5 % varje år. Ungdomsarbetslösheten såväl som den totala arbetslösheten anammar ur att vi hade en nedgång i BNP med -4,6 % under 2009.


Jag hävdar att en garanti för att ungdomar skall få jobb är starka organisationer på arbetsmarknaden. Jag uppmanar dem att ta ungdomsarbetslösheten på allvar.


 

Lars Håkan Halldin ©

Seniorkandidat till Riksdagen

Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

http://maktentillfolket.bloggagratis.se

Av Lars-Håkan Halldin - 24 juni 2010 13:25


Min kommentar

Jag läser i tidningarna att bla psykiskt sjuka får sämre behandling på sjukhusen än människor utan detta handikapp. Dödligheten är större bland denna grupp av människor på grund av att de får bla sämre mediciner. De kan heller inte teckna livförsäkringar.Detta är appardheid light. Jag lovar heligt och dyrt att som riksdagsman verka för att alla samhällsgrupper får samma vård. Allt annat är en skam!!!

Lars-Håkan

Klipp ur Dagens Medicin

Psykiskt sjuka vårdas sämre

2010-06-22Psykiskt sjuka får sämre vård än andra patienter och dör oftare i sjukdomar som hade kunnat behandlas. Det visar en färsk granskning.

Socialstyrelsens inventering av den vuxenpsykiatriska vården är den hittills största som har gjorts i Sverige. En av slutsatserna är att psykiskt sjuka är överrespresenterade bland dem som dör av somatiska sjukdomar. En lungcancerpatient med psykisk sjukdom har 50 procent större risk att dö till följd av cancern än en lungcancerpatient som är psykiskt frisk.


Granskningen visar också att psykiskt sjuka inte får lika god tillgång till rekommenderade läkemedel som andra patienter får.

– Det är oacceptabelt att psykiskt sjuka inte får samma goda vård som andra. Sjukvården ska prioritera dem som har störst behov och de psykiskt sjuka är en mycket utsatt grupp som behöver extra uppmärksamhet inom vården, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.


Socialstyrelsen efterlyser också tydligare strategier mot psykisk ohälsa bland både unga och äldre.

– Utvärderingen är ett första steg på vägen för att förbättra omhändertagandet av de psykiskt sjuka och bland annat minska överdödligheten inom gruppen. Förhoppningen är att landstingen och verksamhetscheferna använder utvärderingen för att driva det egna utvecklingsarbetet framåt, säger Birgitta Lidelius, projektledare för arbetet med rapporten, i pressmeddelandet.

 

Av Lars-Håkan Halldin - 23 juni 2010 12:17

Min kommentar

Trenden håller i sig Alliansen tappar och de rödgröna går framåt. Dax att lägga i en högre växel. Inga mer skandaler där enskilda statsråd indirekt är inblandade i problem som har folkrättslig prägel.


Kan konstatera att Centern gått fram i NOVUS opinion. Opinionsinstitutet uttrycker till och med lite besvikelse över detta. Skulle nog tro att urvalet av vilka som besvarat opinionsmätningen inte är till Centerns fördel. Jag kan inte slita mig från att det finns grupper (sk "Trojaner" Ohyra som väller ur den Trojanska hästen från Troja) " inom Alliansen som har till övergripande mål att få Centern under 4% spärren. Viktigare än en Alliansregering.
KLIPP FRÅN DAGENS EKO MED EGNA TILLÄGG


DET POLITISKA LÄGET


Jämn match mellan blocken
- ska S eller M bli största parti?
Novus sista väljarbarometer innan sommaren visar på ett mycket jämnt läge mellan blocken
och indikerar att vi närmar oss en spännande valrörelse. Genomgående är det små
förändringar jämfört med föregående mätning. Väljarbarometern visar nu på ett litet, ej
statistiskt säkerställt, övertag för de rödgröna. Samtidigt får inget block egen majoritet utan
Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen som vågmästare.
Moderaterna får stöd av 31,1 procent, en minskning med 1,0 procentenheter jämfört med
föregående mätning. Det är fjärde mätningen i rad som Moderaterna noterar ett stöd över 30
procent.
Folkpartiet får stöd av 4,8 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. Folkpartiet har en negativ
trend och har nu tappat något i fyra mätningar i rad.
Kristdemokraterna ökar något till 4,3 procent och Centerpartiet ökar med 0,5 procentenheter till 5,7
procent och har därmed en liten marginal till fyraprocentsspärren.
Sammantaget tappar Alliansen 1,0 procentenhet jämfört med föregående mätning och får ett
samlat stöd av 46,0 procent av väljarna. I Novus senaste fyra mätningar sedan början av maj har
stödet för Alliansen legat stabilt på en nivå mellan 46,0 och 47,0 procent.
Socialdemokraterna får stöd av 32,5 procent, en ökning med 1,0 procentenhet jämfört med
föregående mätning. För tredje mätningen i rad ligger Socialdemokraterna under 33 procent.
Vänsterpartiet ökar något till 5,5 procent samtidigt som Miljöpartiet tappar 0,8 procentenheter till 9,1
procent.
Den rödgröna oppositionen samlar totalt 47,2 procent av väljarstödet, en ökning med 0,8
procentenheter jämfört med föregående mätning. Skillnaden mellan blocken, i denna mätning 1,2
procentenheter till de rödgrönas fördel, är så liten att den faller inom den statistiska felmarginalen.
Om mätningen skulle bli valresultat i september så skulle Sverigedemokraterna komma in i
riksdagen med 4,7 procent och inget av de två blocken skulle få egen majoritet.
Ingen enskild förändring jämfört med föregående mätning är statistiskt säkerställd.

Jämn match mellan blocken- ska S eller M bli största parti?Novus sista väljarbarometer innan sommaren visar på ett mycket jämnt läge mellan blocken och indikerar att vi närmar oss en spännande valrörelse. Genomgående är det småförändringar jämfört med föregående mätning. Väljarbarometern visar nu på ett litet, ejstatistiskt säkerställt, övertag för de rödgröna. Samtidigt får inget block egen majoritet utanSverigedemokraterna kommer in i riksdagen som vågmästare.


Moderaterna får stöd av 31,1 procent, en minskning med 1,0 procentenheter jämfört medföregående mätning. Det är fjärde mätningen i rad som Moderaterna noterar ett stöd över 30procent.Folkpartiet får stöd av 4,8 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. Folkpartiet har en negativtrend och har nu tappat något i fyra mätningar i rad.Kristdemokraterna ökar något till 4,3 procent och Centerpartiet ökar med 0,5 procentenheter till 5,7procent och har därmed en liten marginal till fyraprocentsspärren.


Sammantaget tappar Alliansen 1,0 procentenhet jämfört med föregående mätning och får ettsamlat stöd av 46,0 procent av väljarna. I Novus senaste fyra mätningar sedan början av maj har stödet för Alliansen legat stabilt på en nivå mellan 46,0 och 47,0 procent.


Socialdemokraterna får stöd av 32,5 procent, en ökning med 1,0 procentenhet jämfört medföregående mätning. För tredje mätningen i rad ligger Socialdemokraterna under 33 procent.Vänsterpartiet ökar något till 5,5 procent samtidigt som Miljöpartiet tappar 0,8 procentenheter till 9,1procent.Den rödgröna oppositionen samlar totalt 47,2 procent av väljarstödet, en ökning med 0,8procentenheter jämfört med föregående mätning.


Skillnaden mellan blocken, i denna mätning 1,2procentenheter till de rödgrönas fördel, är så liten att den faller inom den statistiska felmarginalen.Om mätningen skulle bli valresultat i september så skulle Sverigedemokraterna komma in i riksdagen med 4,7 procent och inget av de två blocken skulle få egen majoritet.Ingen enskild förändring jämfört med föregående mätning är statistiskt säkerställd.


Av Lars-Håkan Halldin - 21 juni 2010 20:42

Min kommentar

Detta är Centergodis vi har visat att alternativa motorbränslen är framgångsrika.


Den som inte kör på E 85 i år bör gå på ekonomisk rådgivning. Man tjänar en krona milen. Försäljningen ökar trots att folkpartiet motarbetar de alternativa bränslena med händer och fötter.


Notera det. Om siffrorna stämmer att bensinen minskat med  7% på årsbasis har de svenska koldioxidutsläppen minskat med prel 2.3 miljoner ton det är i stort 4% av det total utsläppen av kodioxid i Sverige. Kom inte och säg utan att etonolen gör verkan och räddar vår miljö. Lägg därtill den 5% inblandningen av etnol i bensinen och den nya biodieseln. Konverteringen av bränslen går snabbt och blir framgångsrik om prisinstrumetet får verka. Låt bli beskattning som den rödgröna röran föreslår.


Lars-Håkan
E85 försäljningen steg i maj

E85 försäljningen steg i maj månad 2010, både gentemot maj månad tidigare år och ackumulerat över året. Även försäljningen av diesel ökade, medan bensinförsäljningen sjönk. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum Institutet SPI.

Försäljningen av E85 uppgick i maj 2010 till ca 23 400 m3. Det är en uppgång gentemot samma månad föregående år med ca 8 900 m3 eller ca 62 %. Den ackumulerade försäljningen till och med maj 2010 uppgick till ca 73 900 m3. Det är en ökning med ca 22 100 m3 eller ca 43 %.


”E85 försäljningen stiger när det blir mer förmånligt för konsumenten att tanka E85 i stället för bensin i flexifuelbilar. Detta är något vi har sett under en tid och får ytterligare bekräftat i och med dessa siffror” säger Ulf Svahn, VD SPI.


Bensinförsäljningen nådde i maj ca 392 400 m3. Det är en nedgång med ca 25 800 m3 eller ca 6 % gentemot tidigare år. Bensinförsäljningen ackumulerat uppgick till ca 1 791 400 m3, en minskning med ca 7 %.


Diesel såldes i maj i ca 434 300 m3. Det är en ökning med ca 42 800 m3 eller ca 11 %. Den ackumulerade försäljningen av diesel nådde till och med maj ca 2 061 100 m3. Det är en uppgång med ca 157 000 m3 eller ca 8 % gentemot tidigare år.


Eldningsolja 1 såldes i maj i ca 46 900 m3. Det är en nedgång med ca 1 100 m3 eller ca 2 %. Den ackumulerade försäljningen av eldningsolja uppgick till ca 509 200 m3, en ökning med ca 18 %.


Alla siffror enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum Institutet.

 

Lars Håkan Halldin ©

Seniorkandidat till Riksdagen

Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

http://maktentillfolket.bloggagratis.se


 
 
Av Lars-Håkan Halldin - 21 juni 2010 16:34


MIN KOMMENTAR


Bra middag kanske två frågor i kanten för kall Grön ärtsoppa med kalixrom.  Och havskräfta. Jag misstänker Stefano Catenacci gjort detta med elegans.


I övrigt lysande middag. Går man igenom middagen kan man laga den själv med lite genvägar utan det blir sämre. Gå igenom recepten noga och ta den tid det skall ta.


Lars-Håkan Halldin


Bröllopsmiddag för kronprinsessan Victoria och prins Daniel den 19:e Juni med Stefano Catenacci vid rodret

Bröllopsmiddag Stockholms slott den 19 juni 2010
MATSEDEL

Havskräfta från västkusten med sommartryffel och tryffelkaviar, citrusmarinerad odlad torsk i blomhölje med gurkgelé och kall grön ärtsoppa med Kalixlöjrom 

Landöröding med örttäcke, pocherat vaktelägg, grön sparris och rödbeta från Gotland samt nässel- och ramslökssås

Kalvytterfilé från Stenhammar med rostad schalottenlökskrisp, potatisgratäng med Allerum prästost, tomatterrin, timjanskokta morötter i vitkål och dragonsky

Jordgubbsmousse med rabarberinteriör och vaniljglass i vit choklad

Viner

Champagne Pommery 2000 Grand Cru
Sancerre Les Pierris 2008 Domaine Roger Champault
Pommard 1:er Cru Epenots 2002 Louis Jadot
Château Simon 2007 Sauternes
Av Lars-Håkan Halldin - 18 juni 2010 13:16VÄLKOMMEN TRÄFFA

 

Lars-Håkan Halldin seniorkandidat till riksdagen

Erling Johansson, seniorkandidat till kommunfullmäktige

 

Vi står på Stora Torget i Eksjö på lördag den 19 juni kl 10 – 14

 

Vi vill föra det lågmälda och intellektuella samtalet med dig utan propagandistiska inslag. Vår affischer syns tydligt.


Ställ frågor om kärnkraft mm vi svarar

 

Vi ser fram mot att få samtala med dig visa varför vårt parti är bäst och varför vi vill representera dig

 

VÄLKOMMEN


 

Lars-Håkan Halldin ( C )

Seniorkandidat till Riksdagen

Presentation

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 17 18
19
20
21
22
23 24
25
26
27
28
29
30
<<< Juni 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Min gästbok tyck här

Följ bloggen

Följ MAKTEN TILL FOLKET med Blogkeen
Följ MAKTEN TILL FOLKET med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se