Alla inlägg under oktober 2010

Av Lars-Håkan Halldin - 30 oktober 2010 12:20


MIN KOMMENTAR

Lasse Hultström har alltid varit en skicklig bonde med hjärtat på rätt ställe för sina djur. Nu har det visat sig han har inte begått något brottsligt Åklagaren har lagt ned fallet. Nu återstår väl för djurrättsaktivisterna att tända på hans gård eller något likande


Våra Grisfarmer i Sverige är välskötta men inte lönsamma! Du skall notera en sak Sveriges konsumenter vill att vi nedgraderar djurskyddet ungefär 40 % så att Svenskt kött blir lika billigt som Danskt.


Om du med vetenskapliga metoder frågar konsumenten hemma i soffan hur han ser på djurmiljö och välfärd då är det toppen och kraven skall vara hårda. Om du går igenom samma konsuments val av varor efter det han handlat på Willys, ICA Maxi eller Konsum kan du se att när han köper med ögat och plånboken då är det ca 40 % lägre djuromsorg. Handlar man varor från t.ex från Euroshopper med flera är det en helt annan syn på hur odling skall bedrivas när konsumentens råvaror tas gram. Då väljer plånboken och ögat gifter och annan skit i maten.


Detta är inte böndernas fel det är den förbannade politiska korrektheten i Sverige officiellt står vi för en sak och i praktiken handlar vi helt annorlunda sedan skyller vi på någon annan. Det är i denna miljö djurrättsaktivister växer sig starka.


Jag vill till dig säga som det är dessa grupper är Outlaws och skall behandlas som terrorister light. Sedan bör du veta att hade dessa grupper makten i Sverige då skulle demokrati, yttrande-, näringsfrihet och äganderätt vara vatten värda.

Lars-HåkanHultström slipper åtal

Åklagaren lägger ner förundersökningen mot Lars Hultström och det blir inget åtal.

Lars Hultström. Foto: Ann Lindén

Åklagaren Michael Forsberg i Nyköping har beslutat att lägga ned förundersökningen mot dåvarande Swedish Meats ordförande, Lars Hultström. 
Enligt åklagaren går det utifrån bildmaterialet inte att utesluta att grisarna har tagits hand om enligt de regler som finns. 


Professorer i grissjukdomar vid SLU och SVA har tittat på bildmaterialet och åklagaren stödjer sig bland annat på deras utlåtande. 
"Sammantaget indikerar de bedömda filmsekvenserna att brister i hanteringen av enskilda sjuka och skadade djur kan föreligga, men i de individuella fallen går det inte utifrån filmsekvenserna att till 100 procent intyga att inte rimliga åtgärder vidtagits för att undvika lidande", skriver professorerna.


Nyligen polisanmälde Lars Hultström Djurrättsalliansen för olaga intrång. 


Det var under förra hösten som Djurrättsalliansen i smyg filmade hos grisbönder och flera gårdar polisanmäldes för brott mot djurskyddslagen. Lars Hultströms gård var en av dem.

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 29 oktober 2010 13:00

MIN KOMMENTAR

Jag bara frågar hur länge skall Centerpartiets plågas i den nedåtgående trenden. Högersvängen att var och varannan centermedlem kallar sig liberal och har Moderata samlingspartiet som andrahandsval. Vi kan inte plåga oss själva till undergåmg medan Moderaterna växer vi måste börja se klarsynt på detta. Regera tills döden skiljer oss från Riksdagen är ingen framtid. När vaknar partistyrelse och riksdagsgrupp upp och inser att detta håller inte.


Centeråpartiet skall vara småfolkets parti en borgerlig vänster.... Vi skall ha småfolket, landsbygden och de små tätorterna med oss det räcker då har vi 13 -14% av väljarna en cornerposition i politiken.Om vi sloge vakt om den positionen fick alla som vill komma i regeringsställning ta hänsyn till oss och våra frågor.  Varför skall vi sitta med i en regering där vi utplånas.


Lars-Håkan
EN OPINIONSUNDERSÖKNING SOM STÄMMER TILL EFTERTANKE


Moderaterna går framåt och Centerpartiet, Kristdemokraterna och
Vänsterpartiet går tillbaka
TV4/Novus första väljarbarometer efter valet visar att trenderna från valet håller i sig. De
partier som hade framgång i valet fortsätter öka medan nedgångspartierna minskar. Tydligast
visar sig detta i att Moderaterna ökar och att Centerpartiet, Kristdemokraterna och
Vänsterpartiet går tillbaka.
Moderaterna ökar från 30,1 procent i valet till 32,0 procent i denna Novus första väljarbarometer efter
valet, en ökning med 1,9 procentenheter. Moderaterna har därmed återtagit sin position från
valrörelsen som Sveriges största parti.
Samtidigt ökar Folkpartiet från 7,1 procent till 7,9 procent, en uppgång med 0,8 procentenheter.
I mätningen minskar stödet för både Centerpartiet och Kristdemokraterna. Centerpartiet minskar med
1,7 procentenheter från valresultatet 6,6 procent till 4,9 procent idag. Kristdemokraterna minskar 0,8
procentenheter från 5,6 procent till 4,8 procent. Novus eftervalsanalys visade att så många som en av
tre bland dessa två partiers väljare hade taktikröstat, dvs. att man röstade på något annat parti än det
man egentligen tycker bäst om i politiken. Eftervalsanalysen visade att Moderaterna var
förstahandsval för en stor del av dessa väljare. Allt talar för att det är taktikröstande väljare som nu
återvänder till Moderaterna.
Socialdemokraterna får i mätningen stöd av 30,4 procent, en tillbakagång med 0,3 procentenheter
jämfört med valet. Vänsterpartiet går mer tydligt tillbaka och tappar 1,2 procentenheter, från 5,6
procent i valet till 4,4 procent.
Miljöpartiet ökar 0,8 procentenheter från 7,3 procent i valet till till 8,1 procent.
Det samlade stödet för alliansen ökar mycket svagt från 49,4 procent till 49,6 procent. Samtidigt
minskar det samlade stödet för den rödgröna oppositionen svagt från 43,6 procent i valet till 42,9
procent. Skillnaden mellan blocken ökar därmed något från 5,8 procentenheter till 6,4 procentenheter.
Sverigedemokraterna får i mätningen stöd av 6,4 procent mot ett väljarstöd på 5,7 procent i valet

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 28 oktober 2010 00:03

MIN KOMMENTAR


Länspolismästaren i Jönköping har fått sparken. Jag har länge krävt detta då karlen inte är kompetent för sin uppgift. Nu skall han ingå i en grupp som skall inspektera polisen. Det är att sätta bocken till trädgårdsmästare. Nu blir det troligen fritt fram för all handa skit inom polisen. Den förre länspolismästaren fick också sparken jobbar nu på rikspolisstyrelsen. Det skall vara faen att vara Rikspolischef i detta land.


Värre är att radio TV och hela Hallspressen inte vågar syna skiten i fogarna. I kommunerna delar enskilda släktingar på den politska makten och politikers älskarinnor befodras till höga politiska uppdrag. När skall eländet ta slut.


Lars-Håkan


__________________________


Lindelöw lämnar polisledningen i länet


”Rikspolischefen och jag har sedan början av året resonerat om mina arbetsuppgifter sedan mitt sexåriga förordnande löper ut den sista september nästa år”, säger Gunnar Lindelöw i pressmeddelandet som gått ut.


Han fortsätter i detta:


”Nyligen satte vi en ny och tidigare tidpunkt, då jag går över till mitt nya arbetsfält och lämnar chefsstolen i Jönköpings län. Redan före sommarsemestern tackade jag med glädje ja till ett erbjudande från rikspolischefen.”


Han betonar att det är han själv som valt tidpunkten för det här offentliggörandet.


Det nya jobbet hänger samman med att regeringen har gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att utveckla/utöka tillsynen och inspektionerna av landets polismyndigheter. I detta skall Gunnar Lindelöw vara en del.


Han säger vidare:


”Jag har tidigare lett ett antal inspektionsgrupper och det är ett område, som jag känner mycket starkt för.”


När Gunnar Lindelöw slutar i Jönköping den 31 december slutar han också en 30-årig tid inom polisen.


Det har under senare blåst kring länspolismästaren. Personalorganisationerna har haft stark kritik mot honom och också från allmänheten har kritiska röster höjts – centralisering har gett sämre polisarbete i perifera kommuner, menar man.


Av: Redaktionen

Av Lars-Håkan Halldin - 24 oktober 2010 15:06


SACO SR:s syn på A-kassan

Ytterligare ett argument mot ett förstatligande av a-kassorna är att staten redan i dag har höga kostnader för socialförsäkringarna, kostnader som vi alla skattebetalare bär via arbetsgivaravgifterna. Samtidigt finns det stora behov av kvalitetsförstärkningar inom utbildning, forskning, vård, rättsväsende och många andra offentligt finansierade verksamheter.

Ett obligatorium skulle med dagens socialförsäkringssystem innebära att det finns ett tak för hur hög ersättning man får när man blir arbetslös men inget tak för hur mycket man betalar in. Den smygbeskattning som avgiftsuttaget över taket innebär är ett hot mot systemets legitimitet, påpekade redan P-O Edin och Sven-Olof Lodin i en skatteutredning häromåret.

Det är över huvud taget dags för nytänkande. Hur mycket ska betalas över skattsedeln, vilken roll skulle parternas avtalsförsäkringar kunna spela? Det här är stora och sammansatta frågor, som nu måste få hög prioritet i den nya socialförsäkringsutredningen. I det arbetet är det viktigt att beakta följande krav, vilka alla gäller oavsett om arbetslöshetsförsäkringen är frivillig eller obligatorisk och oavsett om den sköts av fristående a-kassor eller av en statlig myndighet:

• Arbetslöshetsförsäkringen ska vara just en försäkring, med avgifter som svarar mot vad man får ut som försäkrad den dag olyckan är framme och man blir arbetslös. Man bör exempelvis slippa betala under perioder då man inte är berättigad till ersättning.

• Försäkringen ska vara utformad så att det är möjligt för alla, och attraktivt för de flesta, att vara med – oavsett om den är obligatorisk eller frivillig.

• Försäkringen ska klara av att samtidigt dels ge trygghet till den som blir av med jobbet och letar nytt, dels medverka till att de arbetslösa snabbt hittar och tar ett nytt jobb – alla arbetslöshetsförsäkringars allra svåraste balansgång.

• Samspelet mellan a-kassan och de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste fungera så att arbetslöshetsförsäkringen inte behövs som mer än en omställningsförsäkring under förhållandevis kort tid.

• Försäkringen ska ha kontaktytor till sjukförsäkringen utan att beblanda sig med den. Det gäller att undvika att folk hamnar mellan stolarna, men också att undvika att människor kan utnyttja båda.

• Försäkringen är och bör vara en omställningsförsäkring mellan två jobb, men den svåra frågan om skydd för dem som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden, till exempel studenter, och är allra svagast på arbetsmarknaden måste få en lösning.

• Administrationen ska vara snabb, rättssäker och effektiv, vilket måste avspeglas i ett bättre regelverk än i dag.

• Försäkringen ska vara ekonomiskt i balans, sett över en hel konjunkturperiod.

Det är hög tid att diskussionen om framtidens arbetslöshetsförsäkring börjar i de krav som framtidens arbetsmarknad ställer. Därefter kan diskussionen om vem som ska sköta den ta vid.

Anna Ekström
ordförande i Saco och Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, AEA

Av Lars-Håkan Halldin - 24 oktober 2010 13:30


Vargen i Ekshärad

 


MIN KOMMENTAR

Nu har en varg nafsat ett barn i armen. Det är kanske första beviset att vargen i Sverige liksom rådjuret, älgen med flera djur söker sig till bebyggda områden för att finna mat. Till och med vildsvinen börjar avta i sin skygghet när de söker föda i bebyggda områden.


Orsaken är kanske enkel det finns inte tillräckligt stora fria vidder som vargen kan etablera revir på utan bebyggda områden ingår i hans revir. Därmed är de som bor i tätorten med hans ögon lovligt byte. Vilt kan vara hundar katter men också mindre barn. Detta kan vi inte utesluta.


Jag har samma syn på problemet som politikerna i Stockholm ser på sex vildsvin som etablerat sig i kommunen de är en sanitär olägenhet. Nästa fråga vi måste ställa oss skall vi låta vargen etablerar sig nära bebyggelse. Varken människor eller varg mår bra av detta.


Mitt gamla krav står kvar det är kommunerna som ska besluta om hur vargen får etablera sig inom kommunens gränser. Avskjutning av varg är en kommunal fråga som kommunen har skyldighet att informera länsstyrelsen om. Anser länsstyrelsen att kommunen gjort fel får man gå till kammarrätten begära inhibition av det kommunala beslutet och överpröva det.


Att Stockholmare på Norr Mälarstrand skriker sig hesa och kräver att vi på landsbygden skall gulla med skiten tycker jag man kan ge högtidligen blanka faen i.


Klarar inte Stockholms kommun sex vildsvin då klara vi på landsbygden inte heller strykarvargar.


Kom ihåg det är vi som tar hand om den koldioxid, kvävedioxid och andra luftföroreningar som ni i Staden släpper ut och omvandlar dem tillnyttigheter. Det är vi som äger åkermarken och skogarna det gör inte pippinetta damer på Norr Mälarstrand.


Vi på landsbygden  vill inte ta risken i varje fall bli vargföda. Det är inte vargens fel att han söker byten men vi kan aldrig i ett modernt samhälle riskera att vargar blir socialiserade så de söker byten bland levande människor och då barn.


En ytterligare inplantering av varg skall inte ske förrän frågetecknen kring vargen i Ekshärad rätats ut.Lars-Håkan Halldin ©

Oberoende Centerpartist

Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

http://maktentillfolket.bloggagratis.se


Ps

För ett antal år sedan hade man sett ett antal vargar I Stockholmsområdet då krävde noblessen att Riksdagens Försvarsutskott skulle sammanträde och gjorde så. Jag går inte så lång vi som bor på landsbygden kräver försvarsingripande för att bli kvitt vissa delar av vargproblemet.

Ds

VARG NAFSADE EFTER ETT BARN I VÄRMLAND!

Var vargen en varg är händelsen unik.
Leif Rörböl i Åstrandsnäs är hundra procent säker – det var en varg och inte en hund som nafsade efter hans barnbarn.
– Man ska aldrig säga aldrig, säger en bekymrad Lars Furuholm, rovdjursansvarig på länsstyrelsen.
LÄS OCKSÅ:
Elvaårige Peter är fåordig om sina känslor kring vargangreppet. I stället ritar han en teckning över hur den orädda vargen nafsade honom i jackärmen.
Elvaårige Peter är fåordig om sina känslor kring vargangreppet. I stället ritar han en teckning över hur den orädda vargen nafsade honom i jackärmen.
Foto: Aron Eriksson
 [Förstora] 
Danska familjen Rörböl är säker på sin sak. Det var en varg som de mötte i skogen häromdagen och som till och med nafsade efter barnbarnet Peter.
Danska familjen Rörböl är säker på sin sak. Det var en varg som de mötte i skogen häromdagen och som till och med nafsade efter barnbarnet Peter. 
Foto: Aron Eriksson
 [Förstora] 

Händelsen inträffade på torsdagseftermiddagen, i skogen vid Åstrandssnäs utanför Stöllet där danska familjen Rörböl har sin semesterstuga.

Tillsammans med barnbarnen Christine, 8 år och Peter, 11 år gav sig Leif och hans hustru Vibecke ut på promenad.

– Vi gick på en stig mot älven då den plötsligt kom emot oss, berättar Leif.

En hund, var första tanken.

– Den började löpa runt oss, precis som en hund. Men sen såg jag att det var en varg, en ung varg.

Hur kunde du se det?

– Jag har själv hund hemma i Danmark och är säker. Det här var ingen hund. Den hade vargens trekantiga huvud, grå päls och långa ben och jag har sett en varg på bild många, många gånger.

Djuret upplevdes till att börja med som nyfiken och lekfull, då den på nära håll löpte runt, runt.

Men då familjen anade att det var en varg uppstod lätt panik. Barnbarnen sprang i varsin riktning för att söka skydd hos mormor.

– Då följde den efter Peter och nafsade honom i tröjan, säger Leif som snabbt fick tag på en längre pinne som han började vifta med.

– Gå hem, skrek jag.

Djuret lufsade då iväg ett tiotal meter och la sig för att studera människorna. Två eller tre gånger kom den upplevda vargen tillbaka mot familjen, men då Leif viftade med sin pinne vände den åter.

Till sist skyndade barnbarnen, mormor och morfar tillbaka till stugan. Rejält uppskrämda.

– Det var aldrig någon fara och jag upplevde det mer som att vargen var nyfiken och lekfull än hotfull. Men barnbarnen blev självklart lite rädda, säger Leif.

Och du är säker på att det var en varg?

– Hundra procent. Hade det varit en lekfull hund hade den skällt, men den här var helt tyst. Dessutom hörde grannen en varg yla härom natten, så de finns i trakten.

Länsstyrelsens rovdjursansvarige, Lars Furuholm, blir först tyst när han får händelsen berättad för sig.

– Jag har aldrig hört något liknande, att en varg skulle ha kommit så här nära människor. Det är inte ett vargbeteende utan det låter som en hund. Men man ska aldrig säga aldrig.

Naturbevakaren Per Larsson som jobbar i norra Värmland vill också tro att det är en hund som familjen Rörböl träffade på.

– Annars är det unikt.

Men hundägaren Leif Rörböl säger att han är hundra procent säker på att det inte var en hund.

– Det har hänt förut att folk misstagit sig, men vi kan inte avfärda att det var en varg.

Det många varnat för kan alltså ha hänt – att vargen blivit helt orädd för människan.

– Men nu får det inte spridas någon panik. Händelsen måste anmälas och utredas, betonar Lars Furuholm.

Om det faktiskt var en varg?

– Då måste vi hitta djuret och i första hand skrämma bort det. Lyckas inte det måste det avlivas.

Av Lars-Håkan Halldin - 19 oktober 2010 10:56MIN KOMMENTAR

Det finns de som tror att man kan politisera fram en övergång till alternativa bränslen genom höjda skatter det är dumt. Oljebolagens egna höjningar räcker längre än politiska skattehöjningar på energin.


Den som lagt märke till att kronan stärkts och om oljebolagen hade någon som helst medvetenhet om hur marknaden fungerar skulle de naturligtvis sänka priset på bensin och diesel med mellan en krona och femtio öre men de bryr sig inte utan låter de alternativa bränslena äta upp deras marknad.


Etanolen som till mångas förtret har ökat markant. Det måste bli prishöjningar på etanol vad det lider då priset på vete och majs stigit markant. Men priset på etanolen bestämmes inte bara av råvarupriset utan man måste lägga samman priset på halm, agrodrank och etanol. Där etanolen inte klarar prishöjningar då klarar ofta agrodrank detta. Med det dyra priset på bl.a vete går foder agrodrank som smör i solsken inte minst på den europeiska marknaden.


Man skall heller inte underskatta halmens energivärde och dess roll som strö i djurstallar. Det komiska är att lägger man samman etanol+ agrodrank+ halm så är energivärdet högre på etanolråvaran än på bensin.


Till pjäsen skall adderas biogas som expanderar kraftigt. Biogasen har en jättelik utvecklingspotential då man kan jäsa mycket till biogas t.ex grönfoder, gödsel, halm, mat- och trädgårdsavfall mm. Den mest intressanta biogasresursen är om man kan jäsa det som kommer till reningsverken till Biogas. Restprodukten efter jäsning kan med värmepumsteknik torkas ned och är ett förnämligt bränsle i kommunernas energiverk.


Nu skall vi komma ihåg att biogasen hotas av naturgas. Självfallet kommer oljebolagen att dumpa sig in på naturgasmarknaden. Där är en hård beskattning motiverad.


Läs den andra artikeln i detta blogginlägg om bränsleskåp som visar att snart sagt varje by kan ha en bensinmack.......prisinformation om vetepriser mm

Lars-Håkan HalldinÖKAD FÖRSÄLJNING AV ETANOL 85 OCH MINSKAD  FÖR BENSIN

SPI:s statistik visar att bensinförsäljningen fortsätter att minska, medan E85- och dieselförsäljningen stiger. Allt enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum Institutet SPI.

Bensinförsäljningen i september månad uppgick till ca 380 000 m3. Det är en nedgång med ca 27 600 m3 eller ca 7 % gentemot samma månad föregående år. Den ackumulerade bensinförsäljningen uppgick till och med september 2010 till ca 3 469 100 m3. Det är en minskning med ca 241 700 m3 eller ca 7 % i jämförelse med förra året.

Försäljningen av diesel under september var ca 468 000 m3. Det är en uppgång med ca 32 700 m3 eller ca 8 % gentemot föregående år. Ackumulerad försäljning av diesel till och med september 2010 uppgick till ca 3 787 300 m3. Det är en ökning med ca 253 900 m3 eller ca 7 %.

Försäljningen av E85 uppgick i september 2010 till ca 19 200 m3. Det är en uppgång med ca 2 800 m3 eller ca 17 % mot samma månad förra året. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 153 800 m3. Det är en ökning med ca 30 300 m3 eller ca 25 %.

Fortsatt förbättrad ekonomi sätter tydliga spår i försäljningen av diesel. Även tillflödet av nya personbilsdieslar bidrar” säger Ulf Svahn, VD på SPI.

Eldningsolja såldes i september i ca 68 700 m3. Det är en ökning med ca 2 200 m3 eller ca 3 %. Den ackumulerade eldningsoljeförsäljningen omfattade ca 723 000 m3. Det är en ökning med ca 74 600 m3, eller ca 12 %.

Alla siffror enligt preliminär statistik från Svenska Petroleum Institutet.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Svahn, VD SPI Svenska Petroleum Institutet. Telefon: 08-667 09 25, Mobil: 070-537 88 00, E-post: ulf.svahn@spi.se

Skakig tid för vetepriset - risk för nya ras

När USA drastiskt justerade ner utgående lager för majs rusade börspriserna upp. Även i Sverige har spannmålspriserna höjts något.

Efter några veckors sjunkande spannmålspriser bröts trenden av att det amerikanska jordbruksdepartement, USDA, i förra veckan drog ner den förväntade skörden av majs samtidigt som förbrukningen ökar jämfört med tidigare. Noteringarna på börserna i Paris och Chicago gick kraftigt uppåt. Orsaken är att majs är en viktig gröda som påverkar priserna på den övriga marknaden.

Lantmännens aktuella marknadsnotering, spotpriset på kvarnvete, har ökat med cirka 10 kronor på en vecka och var i fredags 177 kronor per deciton. Därmed har en del av prisnedgången den senaste månaden hämtats tillbaka, men fortfarande ligger de svenska priserna långt under priset på börsen i Paris.
- Vi har inte sett samma uppgång i fysiska priser som på börsen, köparna är ganska avvaktande på alla grödor egentligen, säger Per Germundsson på Lantmännen. 

Svårt hitta köpare
Handlare i Östersjöområdet har svårt att hitta köpare nu, menar han. Nordafrika, som normalt köper mycket spannmål från Europa, vänder sig främst till Frankrike som är närmare och har ett bättre kvalitetsutfall på skörden än normalt. 

I Sverige står det nu klart att ungefär 25 procent av kvarnvetet inte klarade kvalitetskraven. Framför allt handlar det om problem med falltalen men även för låga rymdvikter. Sämst blev utfallet i Västergötland och bäst i Mälardalen.
Per Germundsson bedömer att marknaden de närmaste två månaderna kan bli skakig.
- Jag blir inte förvånad om vi tappar 15-20 kronor i fysisk press, säger han.

Tror på uppgång i vår
Till våren är han däremot mer optimistisk att det kan komma en ny prisuppgång. Eftersom de utgående lagren är mindre än man tidigare förutspådde ökar oron över om spannmålen ska räcka till nästa skördesäsong. Därmed kommer det också att bli stort fokus på hur utvecklingen för nästa års skörd går.


Malin Eborn
040-601 64 84
malin.eborn@lrfmedia.lrf.se

Skåp som stoppar dieseltjuvar kan få pris

Med ett närmast bombsäkert system för drivmedelsförvaring ger tre uppfinnare i Katrineholm ett alternativ till alla nedlagda mackar på landsbygden. De tävlar i dag, tisdag, om en halv miljon kronor i Skapa-stipendium.

Uppfinnare. Säkerheten handlar om att göra det så besvärligt som möjligt för den som vill ta sig in. "Vet tjuvarna att det tar för lång tid att ta sig in så går de inte på det", säger Jack Gustavsson. Foto: Hans Dahlgren

Katrineholm (ATL)
I en stor grå byggnad, längst in på industriområdet i Katrineholm, utvecklas en av landets mest intressanta innovationer för tillfället. Med sin inbrottssäkra, moduluppbyggda drivmedelsförvaring har Jack Gustavsson, Niklas Sjöö och Emile Desvall gått till final i uppfinnartävlingen Skapa.

Det hela började med att Jack Gustavssons företag Cesium tog fram ett förvaringssystem för några år sedan, främst tänkt som förvaring av utrustning utomhus på arbetsplatser och för förvaring av sprängmedel och vapen.

Insåg behovet

Systemet och bolaget har fått namnet Secoil, Secure Oil. De första tankstationerna kommer att levereras efter jul. Bild: Secoil AB

Idén till drivmedelsstationen dök upp när han kom i kontakt med Niklas Sjöö som har en bakgrund inom drivmedelsbranschen. Med det ökade antalet stölder av drivmedel och nedläggningen av mackar på landsbygden insåg de behovet av säkra alternativ och placerade helt enkelt tankar och utrustning bakom det inbrottssäkra skalskyddet.

-Det enda som sticker fram är tankhandtagen och kortläsaren, säger Jack Gustavsson.

Mindre samhällen
Tillsammans med entreprenören Emile Desvall bildades bolaget Secoil och utvecklingsarbetet tog fart.

GEDIGET LÅS. Låset är gediget och har flera olika säkerhetsanordningar. Själva modulerna är byggda av tjock plåt och en speciell betong som inte kan forceras med vanliga verktyg. Inte ens med sprängmedel har tjuvarna något att hämta.

Företaget kommer bland annat att marknadsföra sig mot mindre samhällen som behöver tankställen. I konceptet finns till och med erbjudanden med finansieringsalternativ genom en bank.
Men ryktet har även nått längre bort.

-Vi håller på med en variant till Afrika med inbyggd generator.

Inom kort får också byggnaden på industriområdet i utkanten av Katrineholm besök av den amerikanska energimyndigheten.

-De ser att det kan passa nu när de ska bli miljömedvetna och sätta upp etanolstationer.

Mindre variant
För de skogs- och maskinentreprenörer och lantbrukare som råkat ut för dieseltjuvar kan det också finnas en ljusning. Företaget kommer sannolikt senare med en variant på 1,5 kubikmeter som ska gå att flytta med sig. Om man är tvungen att lämna sin maskin obevakad över natten kan man pumpa över bränslet från maskinens tank till den säkra behållaren när dagen är slut och sedan pumpa tillbaka det på morgonen.

-Den ligger på projekteringsstadiet, säger Jack Gustavsson. 


Av Lars-Håkan Halldin - 18 oktober 2010 12:46

MIN KOMMENTAR

Ett mycket bra förslag. Dessutom skall den lokala skolstyrelsen övervaka lärarnas pedagogsika skicklighet vad det gäller kunskap i sina ämnen men också förmågan att leda verksamheten i ett klassrum.


Lärare som skapar entusiasm och är goda ledare har också goda elevresultat. Det är ofta lärarens förmåga att leda verksamhetten i ett klassrum som drar med de svagpresterande. Det räcker ofta med att de känner sig uppskattade i sina färdigheter i ämnen istället för att skapa uppmärksamhet på att sabotera verksamheten. Har man elever som är vad man i dagligt tal kallar bråkstakar då har det oftast sin grund i att en eller flera lärare inte lever om till kravet som god pedagog. En pedagogiskt dålig lärare skall inte få undervisa. Det är till att förstöra barns framtid.


Lars-Håkan Halldin
Oskickliga lärare kan förlora rätt att undervisa

Uppdaterat: kl 12:35 (publicerades för ungefär 2 timmar sedan), Ekot

Om några år ska skolor och kommuner bara få anställa lärare som har en yrkeslegitimation, enligt ett lagförslag från regeringen i dag. Precis som när det gäller läkare eller advokater kan en legitimerad lärare förlora sin legitimation, enligt utbildningsminister Jan Björklund (FP).

– Det är naturligtvis vid en mycket grov oskicklighet i yrket eller om man begår brott. Det kommer att vara mycket ovanligt, precis som i de medicinska legitimerade yrkena. Men jag menar ändå att det är viktigt att den möjligheten finns att dra in en legitimation om någon missköter sig grovt, säger Jan Björklund.

Det ska vara en ny Lärarnas ansvarsnämnd, ledd av en jurist, som ska pröva om en lärare ska förlora sin legitimation.

För att få en lärarlegitimation fordras en examen och att läraren visat lämplighet för yrket under en introduktionsperiod på minst ett år. Då ska en mentor ha gått bredvid och gett råd och stöd.

Yrkeslegitimationen gäller för vissa årskurser och lärarens särskilda ämnen. Legitimationen gäller också förskollärare.

Det här träder i kraft 2012. Sedan gäller det att kommuner bara får anställa obehöriga lärare i undantagsfall under högst ett år.

Obehöriga lärare kommer inte få sätta betyg själva. Betygssättningen ska ske tillsammans med en legitimerad lärare, även om den läraren inte har undervisat eleverna i klassen.

Lärare som är fast anställda i dag kommer att få behålla sina jobb, även om de räknas som obehöriga. Arbetsrätten går före, enligt Jan Björklund.

Men efter 2015 får de olegitimerade lärarna inte sätta betyg själva. Syftet är att pressa dem att utbilda sig.

Yrkeslärare och modersmålslärare undantas helt från kraven på lärarlegitimation. Det kan man inte kräva av personer med riktig yrkesutbildning, enligt Jan Björklund.


Av Lars-Håkan Halldin - 17 oktober 2010 13:57Min kommentar

När till och med SD ökar måste vi rannsaka oss själva gör vi rätt. Det gör vi inte.... så enkelt är det. Frågan är om ens regerandet tillför oss någon politisk näring. Vad värre är vi förmår inte själva plocka de goda frukterna av regerandet. Var finns Centern motsvarighet till Statssekreterare Schlingman.....


Sedan måste vi våga ifrågasätta Moderaterna ett falskflaggat piratfartyg på det politiska havet. Konservatismens skuta kapad av ett gäng glada månglare med SchlingmanJansson vid rorkulten.


Läs min blogg vision för ett bättre samhälle där finner du svaret.

Lars-Håkan Halldinl

S backar och SD ökar enligt Sifo

Publicerat: kl 07:59, Ekot

Socialdemokraterna fortsätter att tappa väljarstöd och får 29,5 procent, visar en opinionsundersökning från Sifo.

Alla valets förlorare fortsätter att backa, allra mest Centern och Kristdemokraterna som landar på 4,2 procent, farligt nära riksdagsspärren.

Det tyder på att taktikröstarna har återvänt till moderpartiet Moderaterna säger Toivo Sjörén på Sifo till Svenska Dagbladet.

Sverigedemokraterna skulle även i dag ha fått en vågmästarroll.

TT

PartiVäljarstöd(Förändring jämfört med valresultatet, mätt i procentenheter)
S29,5(-1,1)
V5,3(-0,3)
MP8,7(+1,4)
M32,4(+2,4)
C5,0(-1,6)
FP7,0(-0,1)
KD4,2(-1,4)
SD6,4(+0,7)

Presentation

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14 15 16 17
18 19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 29 30
31
<<< Oktober 2010 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Min gästbok tyck här

Följ bloggen

Följ MAKTEN TILL FOLKET med Blogkeen
Följ MAKTEN TILL FOLKET med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se