Alla inlägg under maj 2011

Av Lars-Håkan Halldin - 31 maj 2011 19:10


Ur min politiska dagbok

Kl 19.08 den 31 maj 2011


KUNGAHUSET BILDER OCH GANGSTERS…..DET BLÅSER ÖVER

Om kungen och hans rådgivare kunde ge fasen i  att omge sig med träskallar till rådgivare och undermåliga vänner. Den där gangstern i Stockholm är nu topp tunn och förbannad att han inte kunde pressa kungahusets så kallade vänner på pengar och därmed tvinga kungen gå in som garant för att de likvida beloppen betalades ut.


Kalkylen sprack. Nu är det hämnd som gäller. Kom ihåg i den världen där gangstern finns och som äger fotomontagen på kungen där väger ett liv rätt lätt. Jag utesluter inte att denna historia kommer skörda liv där undre världen kommer markera mot kungahuset betala vad vi kräver.....jag utesluter inte beställningsmord i släptåget av den här skiten....månde jag ha fel.


 Sedan vill jag erinra om att skadan på kungahuset och kungen blir rätt minimal. Jämför med Hajbyaffären på femtiotalet då dåvarande kungen ”Femman” umgicks med prostituerade homosexuella det kan tyckas banalt idag men då var det otänkbart.


I en artikel beskrivs hur "Femman" förför en manlig sk älskare... det var oerhört det skakade Sverige och dess konstitution i grunden. Man försökte till och med bura in Wilhelm Moberg som grävde upp skiten.


Fotona på kungen och ev. tjejer som haft sex är i den jämförelsen harmlösa. Läs artiklar och böcker från den tiden riktig snaskigt med mutor och apanage till älskare mm. Då var också gangster inblandade kanske något mer civiliserade och kloka än Marcovic. Då var Kungahuset riktigt illa ute men det blåste över.


Ska vi pröva tanken på att återinföra folkvald kung som vi hade innan Gustav Wasa införde diktatur?????

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 31 maj 2011 13:33


Ur min politiska dagbok

Kl 13.45 den 31 maj 2011

 

Till

Michael Artursson Centerpartiets partisekreterare

 

Friskolor skall vara små och lokala.

Friskoleidén hyllar jag starkt. Men när stora koncerner ger sig i och leker med våra barn då blir jag tveksam. Jag ville att friskolorna skulle ha en decentralistisk prägel drivna av små lärarkollektiv. Att vinsterna skulle stå i proportion till insatt kapital ca 6% ränta realt över tiden som man måste betala till ägarna som betalning för de lånat ut riskkapitalet. I övrigt anser jag att man får införa ett återinvesteringskonto i skolföretaget där vinsterna fonderas och återinvesteras i företaget. 


ge bort skolor till stora och rika koncerner som en del politiker med mindre gott omdöme gjort står inte ens på min dagordning.

Visst vinsterna sätter fingret på att skolvärlden idag betalar en alldeles för dyr del av kommunernas centrala administration samt att den interkommunala skolpengen troligen är för hög. När man handlar och vandlar mellan riskkapitalbolagen med vårt skolsystem då skall tillståndsfrågan prövas mycket hårdhänt. Man skall också klargöra för skolkoncerner att placering av vinstmedel i skatteparadis inte gagnar tillståndet att driva skola.


Jag anser det vara varje centerpolitisk förtroendemans uppgift i kommunerna att friskolor drivs av små lärarkollektiv med en eller två skolor och att tillståndsgivningen skall vara restriktiv.


Sedan vilket drar skam över oss är när Centerpartister aktivt motarbetar att friskolor etableras på landsbygden ett sådant handlande strider mot våra värderingar. Det går att köra bussen från staden till landsbygden


Lars-Håkan Halldin

Centerpartist Eksjö

 

 

 

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 31 maj 2011 13:19Ur min politiska dagbok

Kl13.15 den 31 maj 2011
Hur går det i Grekland


Den stora prövningen är om Italien fallerar det där då är "faen" lös. Vill man mäta tillståndet i en ekonomi  är det hur den privata sektorn utvecklas. Har du en tillväxt där så är ekonomin långsiktigt sund. Grekernas misstag var att man drog åt svångremmen för hårt och nu står långivarna där och kräver ännu mer svångrem. Vilket innebär att privata konsumtionen faller, tillväxten rasar. Resultatet drastiskt minskade momsintäkter och inkomstskatter vilket inneburit att lånen till Grekland gett landet ännu sämre ekonomi.


I och med att landet inte har någon skatteförvaltning värd namnet  är kontrollen urusel hur inbetalningarna av moms och inkomstskatter sker. Bygga en sådan förvaltning tar årtionden.


Då är frågan vilket är värst att Grekland lämnar valutaunionen eller att man inom ramen för valutaunionen begår statsbankrutt. Det sista alternativet med IMF utan chef, ECB en chef som avgår snart, Frankrikes president väljs inte om och Merkel i Tyskland sjunger på sista versen. Har Europa beslutskraft längre???


Om Grekland ställer in betalaningarna och skriver ner lånen femtio procent då måste det fram nytt kapital till ECB för då blir den konkursfärdig och går den i konkurs då går hela valutaunionen i konkurs.Tiotusenkronorsfrågan är den har valutaunionen mycket politisk beslutskraft så den orkar rädda en insolvent Centralbank. Jämte ett stort antal banker som, varit dumma nog köpa Grekiska, Italienska, Portugiska, Belgiska, Irländska statspapper. De följer med i raset och är i akut behov av hjälp. Ja gud hjälpe Europa!!!


 Greklands räddning ligger i att hur vansinnigt det kan låta att den svarta sektorn som i grunden är frisk och att pengar därifrån kommer in i momssystemet. Jag vet fruktansvärt vansinnigt men det är den svarta sektorn i Greklands ekonomi som fortfarande 'är frisk.


Sedan måste man på något sätt stoppa valutautflödet. Jag tror trots att Soc. dem har majoritet i riksdagen inte de orkar av egen kraft driva igenom nya besparingar.


Går valet i Portugal som det gjorde i Spanien och Italien då tornar problemen upp sig än mer. Det Italienska valet indikerar stark politisk oro. Jag är glad för högern åker ut men vad det gäller stabilitet i parlamentet då är det gå ur askan i elden.Av Lars-Håkan Halldin - 30 maj 2011 10:51

SKOLAVSLUTNING I KYRKAN


Brev till dig som tycker att skolavslutning i kyrkan är fel!


Snart är sommaren här gud vad härligt säger många. Skolavslutning en tår i ögat när våra barn tar sin examen eller bara sjunger de kända sommarpsalmer. Men här inställer sig ett problem barn kan fara illa av att fira skolavslutning eller sjunga de kända sommarpsalmerna.


En och anna präst instämmer och vill endera ta bort skolavslutning I kyrkan eller göra den helt profan. Ok JAG FÖRLÅTER DE FLESTA ,PRÄSTER FÖR DE ÄR JU NÖJDA OM KYRKOKÖREN, KANTORN, VAKTMÄSTREN KOMMER TILL KYRKAN UNDER GUDTJÄNST. KYRKANS MEDLEMMAR KAN STANNA HEMMA DE KAN JU TA SKADA AV DET KYRKAN ÄR TILL FÖR ATT FÖRKUNNA GUDS ORD.

 

Här sjunger våra barn "Den blomstertid.." av hjärtans lust


Vi lever i en sekulär stat där undervisningen skall vara politiskt och religiöst neutral. Verksamheten i staten skall inte ha några bindningar till politiska eller religiösa värderingar. Barnen skall ta religiös ställning av egen kraft och efter ett moget och eget övervägande. Helst efter myndighetsdagen.


I Sverige har vi yttrande frihet. Vi får fritt tänka, tycka och skriva vad vi vill. Ingen kan förbjuda oss att skriva både gott och ont. Vi får avbilda våra politiker, kungar och gudar hur vi vill. Dessutom har vi en lagstiftning som skyddar oss när vi gör det.


I det här landet har vi humanismen och de mänskliga rättigheterna som grund för lagstiftning. Grymma medeltida lagar har vi avskaffat för mer än hundra år sedan. De människor som kommer till oss som invandrare och asylsökande ger vi skydd under dessa lagar. Man får inte stena, könsstympa, stympa, våldtaga eller avrätta i vårt land.


Vi har också religionsfrihet som omfattar alla och en var i vårt land. Det betyder att buddister, satanister, Islamister och kristna alla får torgföra sitt budskap och vinna anhängare.


När man kommer till detta land erbjuds man allt detta fantastiska. Du blir medlem i ett fint samhälle det enda du behöver göra är att acceptera denna värdegrund.

 

Detta mår barne bra av tradtion i kyrkan som står mitt i byn.


I religionsfriheten ingår också att varje ny medborgare har rätt att fritt uppföra sin kyrka och tillbedja sin gud. Det är en viktig värdegrund i Sverige.


Men det finns också en annan värdegrund. Svenska folket är till 95 procent medlemmar i sina fäders kyrka. Vi betalar en dyr medlemsavgift trots att vi brukar kyrkan sällan. Sådant kallas för en kristen värdegrund som vilar på den kristna humanismen.


Nu inställer sig frågan skall våra barn få ha skolavslutning i sina fäders kyrka. Vistas i detta helgade rum under några timmar. Kyrkan, musiken och prästens hälsning blir en vacker inramning på skolavslutningen. Man går till sina fäders kyrka när man avslutar saker och ting i livet.


Den fråga vi måste ställa oss finns det några barn till Islamister, Judar, Buddister eller kristna som far illa av att sjunga de kända sommarPsalmerna och sluta med den kända läsarsången ”O store gud”. Möjligtvis blir inbitna ateister som har barn i skolan sårade. Det kan jag stå ut med.


Jag tror barn av alla religioner mår bra av att se den värdegrund som vårt öppna och härliga land Sverige har. Vi tar mot nya människor med öppna armar. Vi delar frikostigt med oss av vår värdegrund och lagstiftning och ger nybyggare från främmande land en fristad och en bättre framtid. Om vi är frikostiga mot dem som kommer till oss var frikostiga mot oss låt oss få behålla våra skolavslutningar i kyrkan.


I sommartid då året står i sin bästa hägring skall vi låta våra barn sjunga sommarPsalmerna.


Sverige låter kyrkorna fritt konkurrera med varandra om de själar som finns i vårt land, Våra kyrkor är öppna hos oss varde icke jude, Grek eller Arab…… Det är i det öppna och mottagande kyrkorummet vi firar skolavslutning en tradition som vi inte skall avskaffa.


Alla måste inse att det är fri i konkurrens mellan gudsuppfattningarna. I en demokrati gör man också demokratiska val av vilken Gud man tror på.


Brännelund Eksjö

Lars Håkan Halldin

En god och troende centerpartist

 

Av Lars-Håkan Halldin - 29 maj 2011 12:53


MAT KRISTI HIMMELFÄRDSDAG 2011

2011 02 02

Tro inte vetande  är prövningen denna dag 

Kristi himmelfärdsdag är en av den kristna religionen stora mytologiska mysterier. Den har många innebörder. Den sätter fingret på tron. Tro är inte rationellt. Tron handlar om din själs förening med din skapare. Inget som går att mäta eller väga

 

Professor Arthur Peacock i Oxford har uttryckt den stora utmaningen för mänskligheten som den kan formulera i vardagstro i församlingar som uppsöker sina medlemmar. Han säger på följande sätt ”i nya testamentet står det inget om att man skall tro på något rationellt. Man skall påtaga sig ett djupt engagemang. Följ mig säger Jesus. Inget annat.” Gud gav oss sin son Jesus för att guds handlingar skulle komma till uttryck i honom och för att vi skulle bli som han. Han visade oss en ny sorts mänsklighet.


Det finns anledning i stillhet begrunda vad Gud avsåg med Jesus budskap och handlingar. Den samhällsbild som Jesus talade om är inte en stunds frälsning och kontemplation i kyrkorummet en gång i veckan. Hans budskap är att vi skall bli lite bättre varje dag.

 

Hans ideologi ”älska din nästa så som dig själv” tillåter bara en väg älska nästan lite mer varje dag. Du kan inte fly undan kärleksbudskapet med att skylla på att man inte kan älska alla” Du har livet på dig lära dig älska din nästa.


Dessa filosofiska tankar kan väl vara en stilla meditation inför helgen och måltiden till åminnelse av himmelfärdsdagen.

 

Melchiors Guldfisk & Pistagefylld vaktel med konjakssås


En måltid för 5 – 6 personer.


Recept


Förrätt

Melchiors Guldfisk

6 st böcklingar

½ l finhackad gul lök

Några matskedar Kapris

6 st äggulor

Nymald  Svartpeppar

6 st Kavringskivor

Några cl Herrgårdsbrännvin


Gör så här!

Rensa böcklingarna och befria dem från ben. Mosa dem i en skål. Tillsätt, kapris och lök äggulorna. Blanda npoga tills du får en fast massa. Tillsätt någopt Herrgårdsbrännvin. Låt anrättningen dra sig 3 – 4 timmar. Bred kavring med smör och lägg upp Melchiors röra. Över kavringen lägger du böcklingskinnet. Tilldetta dricker vi en god öl med pilsnerkaraktär.


VARMRÄTT

Pistagefylld vaktel med konjakssås

   8 st vaktlar (urbenade)
250 g kycklingfärs
   1 dl pistagenötter (skalade)
   1 st liten schalottenlök, finhackad
   2 dl kaffegrädde
   8 st champinjoner
   1 st ägg


smör, salt och peppar
five spices (kinesisk krydda, finns att köpa i t ex asiatiska butiker)
torkade ringblommor
Sås:
   8 cl konjak
   4 dl kycklingbuljong
   2 dl grädde
   1 st liten schalottenlök, finhackad
   2 msk vetemjöl
smör, salt och peppar

Ris lämpar sig alldeles utmärkt till denna anrättning.

Till detta dricker vi  Beaujolais Royal


Gör så här

1. Börja med köra den iskalla malda kycklingen snabbt i matberedare med salt, ägg, peppar och five spices. Häll försiktigt i grädde efter konsistens. Färsen ska vara slät. Rosta pistagenötterna i torr panna. Skär champinjonerna i fyra bitar, bryn hårt i smör, låt kallna. Blanda lök, pistagenötter och champinjoner i färsen.


2. Fyll fågeln med färs och sy igen med tandpetare. Stek försiktigt i smör, ös med sked hela tiden. Salta och peppra. Stek färdigt i ugn i 175-200 grader.


3. Ta ut stekpannan på spisen, lyft ur vaktlarna på en tallrik. Fräs lök till såsen i det överblivna fettet i pannan, pudra eventuellt med mjöl och slå i konjak, buljong och grädde. Reducera till önskad konsistens. Smaka av med salt och peppar. Värm fågeln kort i såsen, krydda och ta bort tandpetarna.


4. Ställ fågeln hel på tallriken, mixa såsen och slå över.
 

Av Lars-Håkan Halldin - 29 maj 2011 12:11

MIN KOMMENTAR
Orsaken till att alliansregeringen tappar kan sökas i fördomar som regeringen har i frågan om arbetslöshets- och sjukförsäkringen. Man har en inbyggd fördom folk vill inte arbeta de är lata och skall straffas för detta. Sänker man ersättningarna så tvingar man ut sjuka till jobb även om de är dödsjuka.
Sysselsättningsfrågan är illa skött trots att nu ett och ett halvt år gått så har vi massarbetslöshet 400-tusen utan jobb vilket regeringen inte bryr sig om.
Arbetsmarknadspolitiken är illa skött man rustar inte de arbetslösa för att möta den nya arbetsmarknaden med riktig utbildning utan man skuffar undan dem i fas 2 - 3,socialen till sist tiggarskålen. Reinfeldt säger "högfärdigt och kallsinnigt man får väl till sist hitta en arbetsgivare som anställer dem".
Skolpolitiken går inte bra när friskolor som ägs av koncerner flyttar vinster till skatteparadis då riskeras hela friskolereformen och med rätta den var aldrig tänkt så. Skattebetalarnas surt förvärvade pengar sänds till skatteparadis!!!
I bland statråden finns en brist på empati och god uppfostran de har aldrig av sina föräldrar fått lära sig vad medlidande och veta hut är för något. De går högfärdigt i regeringskansliet som en tjurig barnunge i en godisbutik mamma vill ha det annars gallskrik.
Lars-Håkan Hallldin
En god centerpartist som skriver det centerpartiet borde göra
SVENSK VÄLJAROPINION

Socialdemokraterna förbi Moderaterna

Publicerat: kl 10:03Ekot 
< Föregående1/11Starta bildspelNästa >
Svensk väljaropinion: Ställningen mellan blocken i maj 2011
Svensk väljaropinion: Ställningen mellan blocken i maj 2011

Socialdemokraterna är åter Sveriges största parti sedan tappet till Moderaterna för drygt ett år sedan. Ställningen mellan blocken är absolut jämn men Kristdemokraterna ligger fortfarande under fyraprocentspärren. Sverigedemokraterna når sin sämsta notering sedan valet. 

Av Lars-Håkan Halldin - 26 maj 2011 14:13


När makten flyttade från Fårö


Det är eftermiddag på Hotel Dalecarlia en sensommardag i slutet av det avlägsna sjuttiotalet. Solen sjunker sakta ned i den glittrande Siljan och det är bedövande vackert. En centerkurs går i stark förväntan TCO ordföranden Lennart Bodström skall komma och tala om Löntagarfonder.

Journalisterna som uppmärksammat evenemanget talar i tysthet om den jordbävning, som Thorbjörn Fälldin utlöste, när han blev statsminister i Sverige. Nu var även det fackliga ledarskapet tvunget att tala till tölparna från bondvischan.


Folket under kristallkronorna kunde inte smälta tanken på att den politiska dagordningen skrevs i Ramvik. DNs och Expressens ledarsida mätte tiden för Fälldins ledarskap och såg med fasa ”det kan dröja femton år innan dagordningen återbördas till Stockholm”. En rysning gick bland alla dem som varit vana vid att bara ringa en kompis så fixade sig allt i maktens korridorer.


En gammal fackföreningsveteran sa till mig med tårar i ögonen ”vet du att Fälldin och Bohman sitter i vårt kanslihus”. Tydligare kunde inte saken sägas.


Kvällen vid Siljans strand förflöt lugnt. Lennart Bodström talade om att TCO inte hade någon uppfattning i löntagarfondsfrågan och att socialdemokraterna med allt som stod i deras makt ville bli kvitt frågan. Alla fascinerades av Bodströms charm och damerna smalt som vax i solsken inför hans leende, talekonst men framförallt hur bra han dansade.

Åren runt slutet av sjuttiotalet var händelserika. Barnbokförfattare avsatte regeringar, Sveriges statskuld växte lavinartat, IKEA började säljas till en holländsk Stiftelse, bröderna Rausing flyttade till London. Nationalklenoden Ingemar Bergman hade gått i landsflykt, allt fler makthavare flyttade till Fårö på sommaren.


När Katrineholmssonen Göran Persson övertog statsrodret upprepade sig historien. Dagordningen skulle skrivas i Katrinholm - det kunde väl aldrig gå väl. På Expressens redaktion hade Bo Strömstedt packat ned orgeln för gott och tidningens kriser avlöste varandra. Under kristallkronorna oroades man om Persson verkligen kunde föra sig och dricka champagne ur eleganta glas. I hans bygder drack man väl en ”halv böj”


Det nya maktcentret på Fårö hade etablerat sig . Ministrar tillsattes och avsattes av dem som hade makt och myndighet i regeringen. Mycket hade förändrats. Palme och Anna Lindh var borta men nationalikonen Bergman hade återkommit och givit glans åt ön. Trots skröplighet gav han legitimitet åt att Sverige kunde styras från Fårö.

I Visby glammade ”rännstensliberalerna” i natten under den årliga manifestationen av ”Palmedalen”

Det är då den stora olyckan händer. En person som få känner låter sig krönas till socialdemokraternas ledare. Han vågar ställa sig upp i manegen säga ”jag skäms inte för att jag är socialdemokrat”. Chockvågorna går som en tsunami genom maktens och tidningarnas korridorer han vågar påstå att partiprogrammet håller över tiden. Det skall dröja länge innan jag ändrar i grundfundamenten. Säger han.


Makteliten som haft små grillaftnar med rödvin på Fårö inser att hela den socialdemokratiska Fårö- kolonin står utanför maktens tinnar och torn. Dagordningen skrivs i Oskarshamn, en plats på jorden som både partiet, gud och samhället hade glömt.


Bodströms bok speglar väl den smärta som fårökolonin känner. Medlemmarna i den kan inte längre dricka champis i bersån och fatta besluten inofficiellt i glada vänners lag. Tanken på att från den småländska taigan kom Nils Dacke, Wilhelm Moberg, Ingvar Kamprad och nu Håkan Juholt är smärtsam..Boken gör likt Expressens ledaravdelning en kalkyl hur länge kan han sitta kvar - tio kanske femton år. Alla makthavare inser att under deras yrkesverksamma tid kommer inte den politiska dagordningen att skrivas varken i Stockholm eller på Fårö. Det är denna uppgivenhet som är bokens klo: ”makten över den politiska dagordningen har fråntagit mig och mina Fårövänner”, klagar den unge Bodström.

LARS-HÅKAN HALLDIN ©

Centerpatist som skriver det centerpartiet borde göra!
Brännelund Eksjö

Av: Redaktionen

Av Lars-Håkan Halldin - 16 maj 2011 14:04

Syttende Maj

 MAT PÅ NORGES NATIONALDAG 17 MAJ 2011

På Norges nationaldag borde vi kanske äta något typiskt Norskt som valfilé eller dylikt. Men jag rekommenderar något mer kompromissartat även det från havet

 

MUSSLOR

Goda Musslor i stark sås.

En god rätt från havet för 5 – 6 personer.

 

Recept

2 nät fina musslor blåmusslor

2 – 3 msk smör.

1 lagom stor finhackad rödlök

Smör (man blir inte tjock av smör utan av för mycket smör)

3 rejäla teskedar Sambal Oelek

¾ liter torrt vitt gärna en Riesling

½ liter vatten

2 - 3 fiskbuljongtärningar

¼ tsk asiatisk fisksås

2 – 3 msk hackad gräslök.

3 dl vispgrädde man blir heller inte tjock av grädde…….utan

Gott vitt bröd

Ost till brödet

Västerbottenost och Dansk Brie.

 

Gör så här

För den oinvigde i musslornas värld gäller att börja med att noga skrubba musslorna rena från smuts och sand. (Var noga släng musslor som öppnat sig äter du dem kan din mage sluta i katastrof.) Middag med musslor är totalt misslyckad om man känner att det gnisslar i munnen av sand från dåligt skrubbade musslor


Smält några msk smör i en fem liters gryta. Koka ihop vinet, vattnet och fiskbuljongen. När du känner att all alkohol är bortkokt tillsätter du Sambal Oelek och Rödlök.

Tillsätt Sambal Oelek teskedsvis och smaka av efter varje tesked. Det är din smak som avgör soppans styrka. Med i ditt tycke för mycket Sambal Oelek kan förstöra allt.


Låt bladningen koka in det skall smaka starkt och bitas i munnen. Tillsätt grädde låt det koka in tills det får en stark men lite rund smak. Tillsätt 1/4 tsk asiatisk fisksås. Vara noga fisksåsen den ger den pikanta smaken Låt blandningen stormkoka någon minut. Lägg ned musslorna.


Vara noga med att värmen är så hög att det hela sjuder. Sjud på svag värme. Låt musslorna Sjuda/ koka i tio minuter. Ta upp musslorna och lägg dem i en form med lite vätska. Koka in resten av vätskan något. Red med lite mjöl tills blandningen blir lätt obs lätt simmig.

Servera musslorna ur en stor skål. Låt var och en ha lite soppa i en liten skål bredvid tallriken där man doppar brödet. Tillsätt den fint hackade gräslöken som toppning i soppskålarna. Till detta dricker vi ett gott vitt vin. Fortsätt gärna med en enkel men sval Riesling från Östeuropa prisklass 65: - och uppåt.

 

OM VINET RIESLING

Sköna klingande syror från doft till smak. Rentvagat torrt med spänstiga syror gör vinet i högsta grad till en upplevelse fullt av eggande liv och pregnans . Stålblank, rasig syra, kristallklar smak erinrande om en dyrbar Orrefors vas.

Det goda vinet blir bra när du som dricker det vill öppna ännu en flaska.

Ja man blir, lite svettig av anrättningen men låt den ljuvliga musselanrättningen ta sin tid att äta. Använd tiden till god konversation.

Smaklig spis

 

FRÅN JORD TILL BORD

Musslorna plockade på en svensk musselbank eller på bankar utanför Holland eller Belgien. Kan komma från en helt vanlig musselodling.


Smöret kommer från en svensk ko gärna från en vacker kohage i Småland.

Rödlök från Öland. Gräslöken kan du plocka på eget land den växer frodig nu.

Vispgrädden kommer från en svensk ko. Finns det något underbare än när den svenska mulen betar ängen.


Sambal Oelek från Spanien, Italien eller från någon plats i Asien.

Asiatisk fisksås från Thailand, Buljongen kan vara svensk eller även den från Asien.

Ostarna kommer från Byske och Danmark


Köp en Riesling från Ungern prisvärd. Brödet bakad på svensk spannmål. Pröva att baka själv lyckas du är lyckan fullständig. Nygräddat bröd är himmelskt.

 

VAD HÄNDE I HISTORIEN DENN DAG

Ja det finns bara en sak ”syttende maj" är Norges nationaldag. Vi svenskar kan bara med mössan i hand titta på när "lusekoftorna" vandrar ut på Karl Johan. Norrmännen kan fira. De har levt under förtryck från svenskar, Tyskar och Danskarna. Mest förtryckta av Danskar. Man får en känsla att det är just befrielsen från Sverige man firar. Att vår lillebror på andra sidan kölen pekar finger och förtjust firar sin stora dag på vår bekostnad.


Det finns en historia från 1800-talet som kunde blivit verklighet då hade Norge varit något helt annat. I samband med 1897 års stora utställning i Stockholm kom Siams kung Chulaongkorn på besök till Oslo och överlämnade en gåva i form av en vit elefant till Norge. Eftersom Norge tillhörde Sverige skulle kungaparet belönas med en gåva. Den skulle inte vara för dyr men ändock påtaglig så man inte förargade Kungen av Thailand.


Det var då General Sven Lagerberg (gick under namnet Sven i Helvete i att miltära och politiska kretsar) förslog ge dem Norge!

Ja tänk om Kungen av Thailand fått Norge som en exotisk koloni hur annorlunda skulle inte historien varit

Brännelund och Eksjö

Lars Håkan Halldin ©

Klok Centerpartist som tycker det Centerpartiet borde tycka!

Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

http://maktentillfolket.bloggagratis.sePresentation

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 31
<<< Maj 2011 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Min gästbok tyck här

Följ bloggen

Följ MAKTEN TILL FOLKET med Blogkeen
Följ MAKTEN TILL FOLKET med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se