Fråga mig

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Fråga


 

Besvarade frågor

 
livetsomdrang.bloggplatsen.se

livetsomdrang.bloggplatsen.se

12 oktober 2011 19:15

tacka fan för oss bönder... en fråga till centerpartisten i dig. varför satsar ni inte tillräkligt på att sverige ska vara självförsörjande på mat??? svara inte luddigt som alla politiker svarar utan konkreta svar tack. :) jobbat som dräng och skolar mig nu till gårdsmästare...

http://livetsomdrang.bloggplatsen.se

Lars-Håkan Halldin

16 oktober 2011 11:21

Du har rätt vi gör inte tillräckligt för att bli självförsörjande. Genom EU-medlemskapet har vi avhänt oss den möjligheten. Jag tycker liksom du detta är uppåt väggarna. Jag vill öka stödet till småjordbruket upp till tio ha vill inför regeler om bostadsjordbruk 2 - 5 ha. Återföra pengar till småkordbrukarna genom att stöden skall börja void ca 1 ha eller likande. Dessutom se de gröna näringarna som de som räddar oss från växthusgaseran. Satasa rejät på detta. Men från Erlandsson är det tyst....

 
Ingen bild

Thomas K

14 oktober 2011 13:47

Enligt juridiken som de folkvalda har röstat fram för att sko sig. Men hur rimligt är det att lyfta full ersättning av skattebetalarna när man bor med någon som Juholt gör?

Lars-Håkan Halldin

16 oktober 2011 11:18

JAG FICK RÄTT
Åklagaren i Juholtfallet skriver i sin utsaga över nedläggningsbeslutet att det finns inget stöd för hyresreducering när sambo närstående bor i av ledamot hyrd lägenhet. Det finns heller inte lagstödd praxis att man skall eller har gjort denna reducering. Inte heller finns det stöd i parxis att ledamöter gjort denna reducering själva. Såldes Juholt är helt oskyldig. Han kommer inte ens behöva betala tillbaka pengarna eller rättare sagt Riksdagen har inte juridiktion på att ta mot dessa pengar. Troligen hamnar de hos Läkare utan gränser...mitt antagande. Jag måste ändock säga till er som förtalat Juholt kallat honom vid okvädningsord och alla ni som skrivet brev till mig i min brevlåda och förklarat vilken "jävla idiot" som inte begriper att Juholt gjort en kriminell handling. Nu är det så alla ni vänner som bidragit till detta jag kommer skicka in papperen till Polismyndigheten och de får pröva om inte detta är förtal av Håkan Juholt uppsåtet är självklart. Orsak ni bemödade er inte läsa riksdagens regelverk trots jag presenterade det för er och dessutom hela förarbetet lagstiftaren gjort jämte den politiska diskussionen i utskottet när bestämmelserna antogs. Den som ansvaret för allt detta hamnar på är trots allt Riksdagens Talman som låtit lägga ut vilseledande uppgifter om sakförhållandet på Riksdagens hemsida om hur stöd till ledamots lägenhet regleras i förordning. Har talmannen gjort detta kan riksdagen avsätta honom eller ge till känna att att han handlat inkorrekt. Sedan är det upp till Riksrevisionen att granska hans ämbetsutövning i denna fråga. Underlåtenhet kan också vara brottslig om den används i syfte att misskreditera någon som bevisligen är oskyldig. At chefred för Aftonbladet och Expressen skall avsättas är självklart. De har å det grövsta skadat det fria ordet genom att manipulera sanningen för att sälja fler lösnummer.

 
Ingen bild

Iris.odman@gmail.com

11 oktober 2011 13:02

Jag har tolkat det som att hyresavin först skickades in nu i september då Juholt begärde högre bidrag. Det var då det uppdagades. Så länge inga förändringar skedde så fortsatte riksdagen att betala ut. Juholr borde ha rapporterat att förändring skedde till delad hyra då han flyttade ihop med sambon
/Iris

Lars-Håkan Halldin

16 oktober 2011 11:18

JAG FICK RÄTT
Åklagaren i Juholtfallet skriver i sin utsaga över nedläggningsbeslutet att det finns inget stöd för hyresreducering när sambo närstående bor i av ledamot hyrd lägenhet. Det finns heller inte lagstödd praxis att man skall eller har gjort denna reducering. Inte heller finns det stöd i parxis att ledamöter gjort denna reducering själva. Såldes Juholt är helt oskyldig. Han kommer inte ens behöva betala tillbaka pengarna eller rättare sagt Riksdagen har inte juridiktion på att ta mot dessa pengar. Troligen hamnar de hos Läkare utan gränser...mitt antagande. Jag måste ändock säga till er som förtalat Juholt kallat honom vid okvädningsord och alla ni som skrivet brev till mig i min brevlåda och förklarat vilken "jävla idiot" som inte begriper att Juholt gjort en kriminell handling. Nu är det så alla ni vänner som bidragit till detta jag kommer skicka in papperen till Polismyndigheten och de får pröva om inte detta är förtal av Håkan Juholt uppsåtet är självklart. Orsak ni bemödade er inte läsa riksdagens regelverk trots jag presenterade det för er och dessutom hela förarbetet lagstiftaren gjort jämte den politiska diskussionen i utskottet när bestämmelserna antogs. Den som ansvaret för allt detta hamnar på är trots allt Riksdagens Talman som låtit lägga ut vilseledande uppgifter om sakförhållandet på Riksdagens hemsida om hur stöd till ledamots lägenhet regleras i förordning. Har talmannen gjort detta kan riksdagen avsätta honom eller ge till känna att att han handlat inkorrekt. Sedan är det upp till Riksrevisionen att granska hans ämbetsutövning i denna fråga. Underlåtenhet kan också vara brottslig om den används i syfte att misskreditera någon som bevisligen är oskyldig. At chefred för Aftonbladet och Expressen skall avsättas är självklart. De har å det grövsta skadat det fria ordet genom att manipulera sanningen för att sälja fler lösnummer.

 
Ingen bild

Tomasz Striner

9 oktober 2011 14:10

Vad jag inte förstår av ditt svammel om Juholt bidragsfusk (med olika teorier hit och dit) är vilka bestämmelser som faktiskt gäller för bostadsbidrag till riksdagens ledamöter. Det är dessa regler som är avgörande för hur det hela ska ses, regler som du svamlat bort eller inte nämnt. Fakta är att Juholt inte har uppgett att han är sammanboende men varit det och fått dubbelt så mycket bidrag som han har rätt till. Att skicka in hyresavier med olika namn på säger inget. Det vill säga om man inte är en svammelpelle som inte vet vad som gäller, alltså Juholt och Du.

Din långa utläggning får mig att tänka på vad som menas med "dunkelt skrivet, dunkelt tänkt".

Tomasz Striner
Malmö

Lars-Håkan Halldin

9 oktober 2011 17:34

Han har lämnat in ett hyreskontrakt med ssambons namn på. Riksdagen har betlat ut och därmed godkänt sakförhållandet. Ersättning till riksdagsmän för dubbelt boende är ett avtalsförhållande som inte har med bidragslagar att göra. har ena parten burit sig dumt åt och betlat då har man godkänt det avtal som upprättats med hyreskontraktet som grund.

Jag gillar inte den uppkomna sitautionen utan tycker att det borde ring någon klocka hos Juholt. Dessutom har de skarpa Jurister på partiexpedition som borde synat innebörden av avtalet. Jag har jobbat med frågor som dessa i olika sammanhang. Mitt råd har varit vad det gäller ekonomin och deklration låt en redovisningsbyrå sköta det du har inte tid eller möjlighet själv då blir allt rätt. Som riksdagsman, statsråd och dylikt ha en god advokat som är din personlige rådgivare som synar sådana här avtal. Jag skall väl erkänna hade jag varit Juholts chef hade jag talat i ordalag till honom som fått honom att må dåligt de närmaste veckorna. Blåögdhet karakterioserar hela processen och det får inte en partiledare för Sbveriges största parti drabbas av. Men olagligt är det inte. Det blir riksdgens förvalningskontor som kommer hängas för de gick på den lätte.

 
Ingen bild

Kristian Jansson

9 oktober 2011 07:06

Tycker du det är skatteverkets fel när folk undanhåller uppgifter för att få lägre skatt?

Lars-Håkan Halldin

9 oktober 2011 11:01

Om du vilseleder skattemyndigheten det är inte skattemyndighetens fel det är bara ditt.

Det förhåller sig på följande sätt du skriver anhållan om avdrag i din självdeklaration med följande formulering

Jag anhåller att skattemyndigheten prövar om jag får göra detta avdrag med kr som ja specificerat nedan. Säger då skattemyndigheten ja då har du rätten till avdraget och förhåller dig till det beslut som skatteverket tagit. Bevisbördan ligger då hos skatteverket.

Annorlunda är om du gör tveksamma avdrag som du med uppsåt gör för att vilseleda skattemyndigheten då är det brottlsligt. Det är uppsåtskriteriet som är det viktiga. Att fråga om något är tillåtit har inget med uppsåt att göra. Där i mot kan det vara så att myndigheten beviljar dig ett avdrag som du enligt skattelagen har rätt till men du har fabricerat underlaget då förligger uppsåt att vilseleda skattemyndighet för egen vinning.Men har skattemyndigheten gett klartecken då kan ingen klandra dig för att du inrättat dig efter myndighetens beslut.

En domstol frikänner dig då inrättar du dig efter frikännandet och ingen kan klandra dig för det brott som begåtts.

Jo pöbeln men pöbeln och fru Giljottin skall inte bestämma över vårt rättsväsende eller skattemyndigheter.

 
Ingen bild

Allan

14 september 2011 10:29

Hej
Delar din uppfattning att det vore trevligt med ett stort antal småjordbruk på 3-4 ha vars innebyggare även har annat jobb vid sidan om. Det ligger även i linje med vad jag brukar framhålla, nämligen att om dom kunde hålla ihop skulle dom kunna påverka politiskt. Nuvarande bondegrupp om några procent är en allt för liten del av valmanskåren för att kunna förvänta sig något inflytande.
Men så till frågan. Hur skall det gå till att få de storfräsare som lagt under sig halva socknar att släppa ifrån sig mark?
Naturligtvis går pengar till allting, men det skulle nog krävas stora belopp.
Dessutom är det ju på tvärs mot experternas "växaråd".

Lars-Håkan Halldin

15 september 2011 16:49

Ja storfräsarna blir naturligtvis ledsna allt som är stort är bra. Man får väl hjälpa utvecklingen på vägen med lite hjälpande lagstiftning. Visst många kommer försöka få ut ohemula priser. Men det finns bara en väg att folk går i clinch med jordägarna och ber att få köpa lite mark och anlägga bostadsjordbruk. Experter och förståsigpåare de är flockdjur skulle denna utveckling komma igång följer de vinden vart den blåser. Det som är viktigt är att du med flera börjar processen. Kolla upp gamla soldattorp och dylikt be få köpa dem och få dem avstyckade helt omöjligt är det inte. Grisproducenter som idag är klämda skulle nog vara villiga sälja lite mark. Nu blir det väl inte så att hela Svenska folket flyttar ut och startar bostadsjordbruk. Men om lite folk gör det skulle det drastiskt förändra landskapsbilden. 2 - 5 ha kan skötas relativt enkelt med ändock rätt avancerade metoder. Småredskap blir på modet igen. Plöjning och harvning kan man köpa vi maskinringen mm. Detta borde vara en gren som Småbrukarna tar upp som en paradgren.

 
Ingen bild

Kjell-Arne Karlsson

27 januari 2011 20:15

Hej.
Min uppfattning är att det är bra för s att c går åt höger
det kan bli vår räddning.

Lars-Håkan Halldin

6 september 2011 18:49

Det är aldrig en fråga om partier går åt vänster eller höger. Partier måste definera vem är de till för. Centern är småfolkets parti, landsbygden och små orternas parti de gröna näringarnas parti, fattiga, sjuka, och arbetslösa det är uppgiften. Tar man inte fasta på det behövs inte partiet.Decentralismens ideologi tillämpad.jag tycker nog att SD och Moderaterna väl fyller högerutrymmet i Svensk politik där behövs inget mer parti

 
Ingen bild

nils lagergren

24 juni 2011 06:20

alkohol varför??? alkohol är den lömsaste drogen som fins.

Lars-Håkan Halldin

6 september 2011 18:46

Alkohol tillhör vårt kulturarv. Vi får leva med dess konskekvenser som kulinarisk företeelse uppskattar jag både viner och kryddade brännvin.

 
Ingen bild

Linda

1 april 2011 10:14

Hej. Vad menar du med att grundlagarna skapar vår etnicitet det vi kallar sverige och dess befolkning.? Och etnicitet förändras det? och på vilket sätt? Tack på förhand,mvh Linda

Lars-Håkan Halldin

6 september 2011 18:44

Bara för man talar Svenska inom våra gränser det är inte etnicitet. Svenska är heller int någon slags "ras" Det är de regelverk som finns i vårt land som skapr vårt land.

 
Ingen bild

Ronny

23 juni 2011 17:13

Vilket kom först, hönan eller ägget?

Lars-Håkan Halldin

6 september 2011 18:43

Troligen Hönan

Presentation

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2012
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Min gästbok tyck här

Följ bloggen

Följ MAKTEN TILL FOLKET med Blogkeen
Följ MAKTEN TILL FOLKET med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se