Inlägg publicerade under kategorin 7. Mina statement - Nyhetsbrev

Av Lars-Håkan Halldin - 26 april 2012 12:13

BREIVIK PÅ UTÖJA.


Jag har gått igenom material som polisen redovisat från de otäcka morden på Utöja. Det är inte hans mord eller debatten om morden som skrämmer mest utan den fasansfulla upptäckten detta är som klippt ur  dataspel som våra barn sitter och spelar.


Det som nästan gör mig illamående är att mord efter mord och de riktningar han rör sig skulle kunna vara scener  ur ett av våra vanligaste dataspel. Går du på djupet av spelet och den värld det redovisar det är Breiviks värld med riddarråd av ädla riddare.


Debatten som nu förs är att man borde inte redovisa något från rättegången och att Breivik inte skulle få tillgång till media för att uppdatera sig. Det förhållningssättet är dåligt och inte värdigt en rättsstat. Ni vill stänga ute verkligheten medan den på låtsas finns i era ungdomars dator.


De går på jakt i datorns Utöja kväll efter kväll. De skjuter och mördar i fantasivärlden. Käre förälder gå in och kolla hur många poäng ditt barn samlat på sig. Poängen vittnar om antalet mord de begått i datafiktionens värld. De  gjort massakern på Utöja igen och igen.


Det var på datorn han lärde sig hur jakten skulle läggas upp. Det kan era ungar också det som fodras är den utlösande knäppen.


Är Breivik  tillräknlig eller ej. Han är fullt tillräknelig men låtit sig hjärntvättas av sin egen dator. Hans manifest är vid en genomläsning ett naivt och tämligen intellektuellt torftigt epos.


Jag tycker att rättegången borde få oss att känna en instinktiv avsky för alla grupper till höger, vänster och annorstädes som driver våldsromantik. Vi borde bli vaccinerade mot våldet. Vi har sett multibreivikar i närhistorien, Pol Pot, Ayatollah Khomeini, Mao, Stalin, Hitler, Serbiens ledare Milosivijk. Alla är de ädla riddare som du 

hittar i din sons eller dotters dataspel. Ädla riddare vars demokratiska syn kommer ur gevärspipan och ett människoliv inte har något värde.


Det finns lite anledning koppla Brevik till vår egen Breviksaffär nämligen vapenförsäljningen till det välskötta familjeföretaget Saudi. Jag vet inte om stening av kvinnor, offentliga hägningar, stympning, fängelse utan rättegång, försvinnande av oppositionella undertryckta kvinnor som är mäns slavar är ädlare än det Breivik gjort. Det överlåter jag till ditt samvete.


Har vi nu kurage att ta avstånd från Breivik då borde vi också inse att förse ogärningsmännen i Saudi med vapen är anstiftan till mord.


Men vad Breivik gör nu är att han leker katt och råtta med domstolen ) och åklagarna. (Jfr rättegången mot Adolf Eichmann i Israel korrekt in i det sista) Han vet att det räcker med några tokskallar i varje land för hans manifest och galenskap förs vidare.


Aktuellts rättsanalytiker adv Massi Fritz säger rättegången går Breiviks väg. Han vet att om han döms till livsförvar då är han  martyr för sina lärljungar det är därför han själv vill ha dödstraff för att för evigt skriva in sig i historien.


Kolla att du inte har en Brevik i din son, man eller dotters dator. Den lärdomen bör du dra av Utöja annars går Breivik för evigt bland oss i datafiktionens värld.


Lars-Håkan Halldin

Brännelund – Eksjö

                                                                             Decentralist

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 26 december 2011 18:24


Brännelund den 27 December 2011FÖRKLARADE ORD

 

VAD ÄR ETT JOBBSKATTEAVDRAG


Låt mig en gång för alla förklara vad ett jobbskatteavdrag är för något. Jag använder nobelpristagaren Paul Krugman som skälla för det jag skrivit.

 

Den vetenskapliga grunden för ett jobbskatteavdrag är på vetenskaplig grund följande.

Den vetenskapen sanningen inte önsketänkande.


Jobbskatteavdrag innebär

 1. man kommer överens med arbetsmarknadens parter om att lönepåslagen skall vara lägre än inflationen. Det innebär sänkta reallöner.

 1. 2.     I gengäld sänker staten skatten med den summa som uppstår i samhällsekonomin då lönerna faller realt. Lön och skatt tillsammans ger samma konsumtionsutrymme som före lönesänkningen.

 1. 3.     Iden är att konsumtionskraften inte skall försämras med mer än inflationen och att företagen skall bibehålla eller sänka priserna med det belopp som den uteblivna lönehöjningen skapar.

 1. 4.     Dessa frågor brukar man skriva in i avtalet. En form av statlig lönepolitik.

 1. 5.     Kostnaden för jobbskatteavdraget är för genomförd skattesänkning ca 80 miljarder kronor som staten årligen får in i mindre skatt. Totalt har avdraget under sex år kostat i runda tal 300 miljarder. På en tioårsperiod kommer det med ränta på ränta kosta staten 1.5 biljoner ungefär lika mycket som statskulden är stor.

 1. 6.     jobbskatteavdrag brukar tillämpas då man hamnar i Svår recession i ekonomin.

 

 1. Rättvisan mot det övriga skattekollektivet uppnås genom att de arbetade fått lägre lön men lönesänkningen har kompenserats med sänkt skatt. Rättvisa uppnås de övriga inkomsttagare i skattekollektivet kan upprätthålla sin konsumtionskraft.

 1. 8.     Några andra definitioner finns inte på jobbskatteavdrag.

 1. 9.     Det Jobbskatteavdrag som vi har i Sverige är en skattesänkning riktad till gruppen människor som har arbete och en finansiering genom att sjuka, arbetslösa och pensionerade betalar en högre skatt en de som har jobb (Muta till dem i jobb)

 1. 10.         Är man rättrådig och hederlig kallas det omoral. Själva idén är att skatterna skall vara lika och rättvisa vid  det i Sverige rådande jobbskatteavdraget tar man och subventionerar de som är i arbetskraften medan företagen som skall anställa de nya dras med samma och högre kostnader.

 1. 11.         Jag tycker personligen att man kunde använt de pengarna bättre. t.ex betalat hela statskulden. Idag är räntan på statskulden så låg så den är försumbar ca 1,25%.

 1. 12.         Troligen kommer vi liksom USA i det läget att investerare betalar för att låna ut pengar till staten Vid köp av t.ex korta statskuldväxlar mm

I USA har man betalat 0.03% i ränta till den som lånar deras pengar för att skapa säkerhet för kort likviditet.

    

     VILKET SKULLE BEVISAS

Man skall hålla sig till de vetenskapliga rekvisiten inte göre något ”hittepå”. En av orsakerna till skuldkriser i banker och stater är att man gör "hittepå" och då går det som det går.

 

(Vilket skulle bevisas.)


 

Lars-Håkan Halldin

Oberoende Decentralist

Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

 http://maktentillfolket.bloggagratis.se
ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 23 november 2011 12:01


SVERIGE DEN GODA KIBBUTZEN

Mitt gamla parti som jag tagit "time out" från kunde blivit en borgerlig vänster. Lyft de goda frågorna och gett folket en stark politik. Nu väljer man att gå ut på borgerlighetens högerkant där bara politisk kvicksand återstår. Nu när SD skall göra om det Moderata reptricket bli ett socialkonservativt mittenparti.


Frågan är vem kan bygga det decentraliserade folkhemmet där alla behövs sedan centern avsagt sig uppdraget.


Mitt svar är se på nedanstående frågor.


ATT GÖRA LISTA

 1. Värdighet i vården av gamla priiiio ett.
 2. Arbetslösheten prognostiseras till 10% i vinter….något måste göras åt massarbetslösheten. Den skall aldrig vara mer 3% allt annat är misskötsel av konungriket Sverige.
 3. Anständig arbetslöshets- och socialförsäkring
 4. Skolan måste leverera välutbildade och duktiga elever
 5. Vinstintressen i skola och omsorg måste regleras.
 6. Riskkapitalbolagens utförsel av vinstmedel till skatteparadis djupt stötande.
 7. Elpriserna inte bra.
 8. Kärnkraften endera skall verken fungera eller lägg ned dem de är mestadels stillastående..(avvecklade) så skillnaden blir väl inte så stor.
 9. Rättvisa skatter mellan jobbare och pensionärer.
 10. Tågen skall gå

Om något är en toppstyrd åsiktsmaskin så är det Nya Moderaterna. Där finns det tre åsikter som gäller Schlingman, Anders Borg och Reinfeldt sedan är det tyst i leden.


Sveriges tyvärr mest framgångsrika reklambyrå utan rötter ner i verkligheten. Soc. Dem har sina brister men har byggts och bygger på en folkrörelse med värderingar ner i folkhemmet vilket Moderaterna saknar..Moderaternas hemvist är godsägar- och grosshandlarhögern.


Jag vet många hatar ett solidaiskt samhälle med en balanserad lönebildning och utveckling. Allt skall va individuellt och obgripligt. Men i min värld får den rike stå tillbaka och vänta på den fattige smärtsamt men nödvändigt.


Attityden till samhällsgrupper som Soc Dem och Centerpartiet om det varit en borgerlig vänster är ungfär idag  som Sv Drottning Viktoria då Gustaf V tog i mitt Branting som regeringsbildare. "Släpp in packet"


Det är just de värderingar som viktiga det hon kallade "packet" det byggde och skall bygga Sverige. Vi bygger tillsammans. Då får även den rike bära samhällets tegelstenar.


Att högern likt vargen i Rödluvan förklädd till det goda men vill bara förstöra och äta upp.

Höger är höger om än i Gyllene Dosor.


Det är inte med konservativa och liberala teser vi löser dagens samhällsproblem i Sverige och Europa. Det är med en styrd och ramplanerad marknadsekonomi med decentralistiska förtecken Medborgaren är ekonomins och politikens förgrundsfigur.


Vi skall bygga ett solidariskt samhälle där vi hand i hand och skuldra vid skuldra bygger det decentraliserade folkhemmet ett hem för alla och kommande generationer. I det decentralistiska samhället lämnar vi inga springnotor till framtida generationer. Sverige skall bli en god Kibbutz där alla behövs.


Det finns lite och göra i Konungarike Sverige frågan vem är "böxad" lösa dessa uppgifter jag vet i varje fall vem som inte är det!!!


Av Lars-Håkan Halldin - 11 november 2011 12:12

 Arbetsmarknaden i oktober 2011
 Fler nya arbetslösa och fler varslade
 
 
I slutet av oktober var 372 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften, jämfört med 8,8 procent för ett år sedan. Antalet nyinskrivna arbetslösa har åter börjat öka, liksom antalet varsel om uppsägning. 44 000 personer fick någon form av arbete. Det är 5 000 färre än för ett år sedan. Antalet nya lediga jobb som anmäldes till Arbetsförmedlingen steg till 50 000, men ökningen är inte lika markant som tidigare.
 
 
— Nu ser vi allt tydligare tecken på att förstärkningen av arbetsmarknaden håller på att dämpas. Bland annat visar den senaste statistiken en ökning av antalet varslade och en minskning av antal arbetssökande som fått någon form av jobb under månaden. Men trots att antalet arbetslösa personer fortfarande är lägre än samma tid förra året kan vi ändå befara att arbetslösheten kommer att öka framöver, säger Clas Olsson, analyschef, Arbetsförmedlingen.
 

Den totala arbetslösheten var 8,2 procent


För första gången på nära två år var antalet nyinskrivna arbetslösa högre än motsvarande nivå ett år tidigare och uppgick nu 30 000 personer. Vid månadens slut var 372 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. Det motsvarar 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften. 204 000 personer var öppet arbetslösa vilket motsvarar 4,5 procent av den registerbaserade arbetskraften. I program med aktivitetsstöd deltog 169 000 personer eller 3,7 procent av den registerbaserade arbetskraften.
 

Något fler lediga platser — men färre fick arbete 


Landets arbetsgivare anmälde 50 000 nya lediga platser till Arbetsförmedlingen. Det var 7 000 fler än under motsvarande månad ett år tidigare. Främst hade platser som avser tillsvidareanställning ökat. 44 000 personer fick någon form av arbete. Det var 5 000 färre än för ett år sedan. Personer som hade nystartsjobb fortsatte att öka och var nu 46 000, 6 000 fler än oktober förra året.
 

Kort om oktober 


Inom parentes anges motsvarande siffror för 2010. 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,8)* Sammanlagt 372 389 personer (399 056) 44 173 personer fick arbete (49 156) 49 735 nya lediga platser anmäldes (42 958) 5 666 personer varslades om uppsägning (4 811) 29 863 personer anmälde sig som arbetslösa (28 343) 203 722 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (215 886) 168 667 personer deltog i program med aktivitetsstöd (183 170) *4,5 (4,7) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,7 (4,0) procent deltog i program med aktivitetsstöd.
 
 
Diagram över månadstatistiken oktober 2011 jämfört med oktober 2010

Diagram över månadstatistiken oktober 2011 jämfört med oktober 2010

 
 
Månadsstatistiken för november publiceras den 14 december kl 08.00
 

Fakta om statistiken


Andelen öppet arbetslösa och/eller deltagare i program med aktivitetsstöd anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft. Tidigare har andelen angetts i förhållande till befolkningen 16-64 år. Detta förändrar nivån på andelen arbetslösa.

Definitionen av öppet arbetslösa är arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, är utan arbete, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

I statistiken redovisas nu också antalet personer med långa tider utan arbete, arbetssökande som varit utan arbete i mer än 6, 12 respektive 24 månader.

Mer information

Av Lars-Håkan Halldin - 1 november 2011 14:30

Dystra framtidsutsikter från OECD vid G20-möte

Publicerat: måndag 31 oktober kl 18:19 Ekot 

20 av världens viktigaste ekonomier möts i Cannes på Franska Rivieran på torsdag för att dra upp riktlinjerna för framtiden. Inför mötet har industriländernas ekonomiska samarbetsorgan OECD gjort en prognos som är dyster, samtidigt som FN-organet ILO varnar för hög arbetslöshet och social oro.

Det ser inte så bra ut - så kan man beskriva OECD:s prognos för den ekonomiska utvecklingen för de 20 rikaste länderna.

Tillväxten i euro-området faller nästa år till 0,3 procent jämfört med 2 procent i maj. Några av euroländerna kommer till och med att få se negativ tillväxt.

Nästa lika svart är prognosen för USA, 1,8 procents tillväxt 2012, ner från förra prognosens 3,1 procent.

Det är skuldkrisen och Greklandskrisen som kastar sin skugga över prognosen. OECD:s ekonomer pekar på att krisen nu beror på en, citat: "allmän nedgång i förtroendet för politikernas förmåga att besvara krisen med rätt åtgärder" slut citat.

Om de europeiska ledarna inte lyckas få stopp på den pågående skuldkrisen kan utvecklingen bli ännu svagare. I rapporten varnar OECD för den stora risken att några av de stora OECD-ekonomiernas BNP kan falla med upp till 5 procent till första halvan av 2013.

En strimma av hopp finns det dock, enligt OECD. Om åtgärderna som presenterades vid förra veckans EU-toppmöte i Bryssel genomförs på ett effektivt sätt.

OECD pekar också på att styrräntorna i de avancerade G20-ekonomierna bör hållas oförändrade eller sänkas om det är möjligt, särskilt i euroområdet.

Inte mycket till hopp ges dock i dagens prognos från Eurostat. Arbetslösheten i euroländerna ligger fortsatt högt 10,2 procent i september, och inflationen ligger över 3 procent, betydligt över ECB:s mål, och den nye ECB-chefen Mario Draghi som tillträder i morgon, får börja med att fundera på hur han ska lösa ekvationen hög inflation och fallande tillväxt och hur ska räntan sättas då?

Till den dystra bilden hör också dagens kommentar från Geneve-baserade FN-organet ILO, International Labor Organization. Den globala ekonomin klarar bara av att skapa knappt hälften av dom 80 miljoner nya jobb som behövs dom kommande två åren. Enligt ILO är det risk att den ekonomska krisen ökar den sociala oron i världen.

Av Lars-Håkan Halldin - 16 september 2011 08:12NYBYGGARLANDET UTAN JOBB

Fram för allt känns den speciellt begåvad då vårt land dras med 400.000 arbetslösa och den siffran är i stigande. Att locka människor till ett land där de garanterat blir arbetslösa tycker jag är lite felaktigt och vittnar om dålig insikt i verkligheten.

Vi kan ha många synpunkter på lagarna som styr invandringen. Om vi skall ha ett land med medborgarskap, som innebär du är fullvärdig medlem i gemenskapen Sverige, då kommer det alltid att finnas lagar man törnar mot på vägen mot medborgarskap. Lagar måste finnas som reglerar asylrätten, medborgarskapet samt arbetstillstånd.

Om det nu är 400.000 arbetslösa måste vi ha en prioriteringsordning. De som är inskrivna i AF-arbetsförmedlingens kö för arbetslösa skall först få jobb. Någon invänder (skriker i högan sky) att så får man inte göra, vi kan väl inte ge folk från främmande land jobb på lika villkor. Här gäller det att visa solidaritet mot dem som burit de svenska kriserna på sina axlar och blivit arbetslösa.

Jag känner starkt att många länder i Afrika, där ekonomin går bra, behöver sina läkare, ingenjörer och civilekonomer att bygga deras egna land. Vi skall inte suga ut dem genom att stjäla deras frontarbetskraft. Denna utsugning har pågått länge nog. Länder som Tanzania och Ghana har utbildat många av västvärldens läkare och Ingenjörer. Programmet tycker jag är ett oblygt sätt att fortsätta denna orättfärdiga kolonialism.

Vi måste beakta de tårar som gråtits av dem som blivit arbetslösa i vårt land och gått från hus och hem. Jag tycker nog att när vi kommit ner i en arbetslöshet kring 175.000 – 200.000 kan vi tala om arbetskraftsinvandring.

Sedan måste bluffen med arbetskraftsbristen på grund av att 40-talisterna blir pensionärer och slutar jobba avslöjas: det har inte lett till arbetskraftsbrist utan istället har arbetslösheten stiget under perioden när 40-talisterna pensionerats.

Sverige skall ha en fin skyddspolitik mot dem som är förföljda. Vi skall ge dem skydd den tid de behöver. Jag tycker att den som har asyl i Sverige skall få ta ett jobb under sin asyltid. Jobbet skall inte bedömas in i asylen som förmildrande omständighet när tiden gått ut.

Asyltiden är ett ömsesidigt kontrakt mellan den som har skyddsbehov och den som ger skydd, Staten Sverige. Det är ömsesidigt och skall respekteras av båda parter. Då kan vi ha en solidarisk skyddspolitik. Respekteras den inte, då får den aldrig folklig förankring. Generositet och respekt är nyckelorden.

De som tänker stanna här, och även flyktingarna, skall undervisas i svensk ADL. Det betyder ”så fungerar Sverige i den allmändagliga verksamheten”. Vi får inte väja för lagar och regler som innebär att vi kommer på kollisionskurs med gamla landets sedvänjor. I Sverige gäller svenska lagar, lika för alla. Det är grunden för det solidariska samhället.

Gå gärna ut med information i världen om nybyggarlandet Sverige. Det gillar jag men skriv att vi har hög arbetslöshet att du får ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden men att det kan ta sin lilla tid eftersom det står 400.000 människor före dig.

LARS-HÅKAN HALDIN (C)
Oberoende Centerpartist 
som en centerpartist skall vara”
Eksjö

Av Lars-Håkan Halldin - 22 juli 2011 12:42

En ny partiledare för centern


Han eller hon som öppet säger det finns en spännande värdegrund i det Juholt och Miljöpartiet torgför. Som säger ”Jag vill att partiet skall vara med att förädla och utveckla denna värdegrund till en ledstjärna för Sverige när Europa skakas av finansiella problem”.


Jag tycker att de kandidater valberedningen presenterat är mycket goda kandidater. Jag kan inte förneka att Annie Johansson är ett litet politiskt mirakel med en sällsynt utstrålning som för tankarna till Palmes men politiskt tvärtom. Anna-Karin Hatt som växt upp utan silversked i munnen, som vet vad sjukdom hos nära och kära är, gör ett varmt intryck på mig. Anders W Johnsson, en barnläkare med hjärtat på rätt ställe. Som säger ”många har inte råd att lösa ut receptet på penicillin till sitt barn”. Sådana insikter meriterar till stort ledarskap.
Jag anser det krävs att partiet bestämmer färdriktningen först. Ett Centerparti på decentralistisk grund, småfolksparti, rättviseparti, där skattebördan fördelas rättvist. Skattesänkningar är inte ett sätt att köpa röster. Får du sänkt skatt måste du själv privat ta dig an nyttigheter som samhället nu finansierar. Skatt är bara ett sätt att kollektivt köpa in nyttigheter rättvist. Vi skall vara stadsdelsparti, landsbygden och jordens främsta parti. 


Det skall vara vi som anser att överlevnadsfrågorna för vår planet inte löses med fagra löften från marknaden utan genom kollektiva politiska åtgärder. Det skall vara vi som genomför den gröna politiken. Går från slagord till konkretisering. Genom politiska beslut skapa förutsättningarna för nya bränslen till bilar och kraftvärmeverk, solenergi och vindkraft. Det skall vara denne ledare som säger att den värdegrund som han/ hon ser mellan Centern, Miljöpartiet och Socialdemokrater är en framtidsväg att avveckla kärnkraften.


Ett parti som ger de sjuka och arbetslösa en framtidstro. Nämligen sjuka skall botas och komma tillbaka till jobbet. De som är inskrivna vid arbetsförmedlingen som arbetslösa skall få ett jobb. Där måste vi vara tydliga de människor som fick bära arbetslöshetens börda på grund av finanskrisen skall vara först tillbaka i arbete. Tala om arbetskraftsinvandring är ett svek mot dem vi skall klara både och.


Situationen är nu densamma som mellan Jordbrukarnas Riksförbund och Bondeförbundet när de konkurrerade i början av nittonhundratalet. Idag heter Jordbrukarnas Riksförbund Stureplancenter och förnyarna. En dag kommer vi säga till dem ”tag den utsträckta handen kom åter in i faderhuset, den gödda kalven är tillredd”.Om du klämmer dessa valberedningens kandidater på pulsen är Alliansen och Makten viktigare än Centerpartiet. Det är centerns dilemma.

LARS-HÅKAN HALLDIN ©
Brännelundscentern

Av Lars-Håkan Halldin - 21 juli 2011 15:16

NY PARTILEDARA FÖR CENTERN


På Centerpartiets presskonferens presenterade valberedningens ordförande, Stefan Thornberg huvudkandidaterna:

 Annie Johansson, 28 år, centerns ekonomiske talesperson och vice gruppledare i riksdagen.

 Anna-Karin Hatt, 38 år, nuvarande IT- och regionminister

 Anders W Jonsson, 50 år, riksdagsledamot.

 

– Vi har gjort en omfattande inventering i våra 27 distrikt och nu kunnat presentera tre personer som den här inventeringen har stort förtroende för inom centern och som sagt ja till att stå till förfogande i processen, säger Stefan Thornberg.

Kandidaterna fick efter valberedningens presentation ta ordet.

Psykiskt sjuk pappa

Anna-Karin Hatt var först ut. Hon berättar om sin klassresa från en bondgård med en psykisk sjuk pappa via internationellt biståndsarbete till regeringen och Rosenbad.

– Jag har lärt mig väldigt mycket. Jag vet hur det är att växa upp med en psykisk sjuk pappa. Jag vet hur det är att vara ensamstående mamma. Jag vet hur det är att leda två stora företag. Jag vet hur företag påverkas av en ekonomisk kris. Jag vet hur det är att dela engagemang med sina anställda, säger Anna-Karin Hatt.

”Folk ska bli sedda”

– Bara en av oss kan bli partiledare. Blir det jag kommer både Annie och Anders ha en tongivande roll i centern framöver, säger Hatt.

'

Näst på tur var Annie Johansson.

– Jag vill skapa en tryggare och grönare värld. Folk ska bli sedda. Det är min drivkraft. Jag vill ha en grönare värld där det finns plats för fler. Många behöver samhällets hjälp. Hemlösa barn växer upp med små marginaler. Vi ska ha en friare värld där vi skapar livsval, säger Annie Johansson.


Barnläkare

Barnläkaren Anders W Jonsson, numera tjänstledig från sin läkartjänst var sist ut.

– Jag vill bli partiledare av samma anledning som jag blev ersättare i skolstyrelsen. Jag är intresserad av att förändra samhället och politiken är ett viktigt sätt att göra det på. Som barnläkare träffar jag de som inte upplever frihet. Mammans som får penicillin utskrivet men har inte råd att hämta ut det för att hon är fattig. För dom vill jag förändra politiken, säger Anders W Jonsson.

Efter kandidaternas uttalanden hålls enskilda intervjuer.
MIN PARTILEDARKANDIDAT

Jag saknar en kandidat som öppet säger Alliansen var inte den närsaltlösning som fick Centern att växa vare sig politiskt eller väljarmässigt snarare ett nervgift som förlamade partiet. Han eller hon som öppet säger det finns en spännande värdegrund i det Juholt och Miljöpartiet torgför.  Som säger…Jag vill att partiet skall vara med att förädla och utveckla denna värdegrund till en ledstjärna för Sverige när Europa skakas av finansiella problem.


 Ett parti som ger de sjuka och arbetslösa en framtidstro. Nämligen sjuka skall botas och komma tillbaka till jobbet. De som är inskrivna vid arbetsförmedlingen som arbetslösa skall få ett jobb. Där måste vi vara tydliga de människor som fick bära arbetslöshetens börda på grund av finanskrisen skall vara först tillbaka i arbete. Tala om arbetskraftsinvandring är ett svek mot dem vi skall klara både och.

 

Skattesänkningar är inte ett sätt att köpa röster. Får du sänkt skatt måste du själv privat ta dig an nyttigheter som samhället nu finansierar. Skatt är bara ett sätt att kollektivt köpa in nyttigheter rättvist.  Vi skall vara stadsdelsparti, landsbygden och jordens främsta parti.


Det skall vara vi som anser att överlevnadsfrågorna för vår planet inte löses med fagra löften från marknaden utan genom kollektiva politiska åtgärder. Det skall vara vi som genomför den gröna  politiken. Går från slagord till konkretisering. Genom politiska beslut skapa förutsättningarna för nya bränslen till bilar och kraftvärmeverk, solenergi och vindkraft.  


Lars-Håkan Halldin ©

Brännelundscentern

Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

http://maktentillfolket.bloggagratis.se

 
 
 
 
 
 

Presentation

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2012
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Min gästbok tyck här

Följ bloggen

Följ MAKTEN TILL FOLKET med Blogkeen
Följ MAKTEN TILL FOLKET med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se