Inlägg publicerade under kategorin 5. Fristående Decentralist med goda värdering

Av Lars-Håkan Halldin - 27 maj 2012 14:31


FLER KOOPERATIVT ÄGDA SKOLOR PÅ LANDSBYGDEN 

Den dagen man beslöt sig för att införa skolpengen såg jag framför mig en utveckling där man med intraprenader, kooperativ och privata initiativ skulle rädda landsbygdens skolor. Man skulle vända trenden bussen gick från staden till landsbygden. Barnen skulle få en lugn harmonisk miljö att göra det de är bäst på gå i en lärande skola.

 

Jag såg framför mig hur man inrättade produktionsorganisationer i kommunerna som såg till att man producerade nyttigheter inom kommunens välfärdsektor. Jag drömde om en organisationsform som såg bort från politiska småttigheter utan tog de stora greppen införde valfrihet för medborgarna.

 

Nu är det på det viset valfriheten har aldrig införts på riktigt det enda exempel jag kan åminna mig vara i Danderyds kommun där man väljer skola och barnsomsorg årligen.

 

Skolpengen barnomsorgspengen har satt tummen på hur illa det är med skötseln av ekonomin i våra kommunala omsorger.

 

Tyvärr är det oftast den centrala byråkratin inom respektive kommun som kostar för mycket och det får skolan våra barn betala. Här är riskkapitalbolag och kommunernas central administration lika goda kålsupare

 

Det som ingen törs tala om är att vi under många år pungslagit skolan på pengar och det har lett till sjunkande  skolresultat.

 

Man skall inte jämföra resultaten i länder som t.ex Indien eller länder i Afrika trots stora klasser brist på utrustning så har man lyckats nå kunskapsmålen.

 

 Nu har vi börjat få friskolor och nu kan vi se samma tendens där nämligen att de som sköter dessa koncerner räknat ut att pengarna vi anslår still skolan räcker både till bra resultat och stora vinster.

 

Vill man ha blandade skolor måste skolval genomföras årligen då väljer föräldrarna skolor med goda lokaliseringar och goda resultat. De finns på landsbygden.

 

Jag vänder mig hurtighet om friskolan vi måste börja tänka om. Det skall vara tillåtit med vinster som betalar ägarnas omkostnader och risk. Men ohemula vinster som för ut pengar från kommunerna till skatteparadis skall inte vara tillåtit.

 

Det är djupt omoraliskt att pengarna används till skattetrixande istället för utbildning eller att skolorna blir handelsvara det upprör mig djupt.

 

Vi måste hitta en modell där kommunerna har en produktionsorgansiation värd namnet.  Den som startat en friskola satt in pengar i systemet skall ha en rimlig avkastning kanske 6 % på insatt kapital. Vinstkapital måste återföras till undervisning med någon form av stiftelsekonto. Dessutom måste friskolan årligen till kommunens produktionsstyrelse inlämna ett reviderat bokslut och verksamhetsberättelse.

 

Vi behöver trevliga skolor på landsbygden som växer vi skall vända trenden bussen går från staden till landsbygden det är kanske den allra viktigaste reformen. Sätt centralisterna på plats i stadens kommunhus.

 

Jag inser att privatiseringen glidit de förnuftiga politikerna ur händer och då dyker det upp flåshurtiga tjejer som Centerns ledare Annie Lööf och Mikaela Valtersson Kunskapskolan (Mikaela representerar sådana skolor som inte skall finnas i kommunernas skolvärld)

 

Fram för små lokalt ägda kooperativa skolor som finns där kunskapen finns på Landsbygden

 

Brännelund – Eksjö

 

Lars-Håkan Halldin

Landsbygden (L)

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 2 januari 2012 12:31

SVENSKT NÄRINGSLIV – VARFÖR?

Det är självklart att kommunerna skall hårdgranska privata skolor och vårdföretag mm. Det är också självklart att man avvaktar med nya privatiseringar i inväntan på riktlinjer och genomförandecod från Sveriges Kommuner och Landsting.


Det som är mig obegripligt är att inte Svenskt näringsliv i sin helhet inför detta med privatiseringar sa så här. Nu skall vi visa det offentliga Sverige hur man driver vård och skola, vi skall alltid vara tre snäpp bättre än det kommunala alternativet och billigare. Man behöver inte vara Einstein för att begripa att det offentliga Sverige inte skulle älska riskkapitalbolag, handel med skolor, skatteupplägg som luktar och vård som är dålig.


Vården har på många håll blivit sämre än tillsynen av en nytillverkad Volvobil från bandet.


Om man inte inser detta från Svenskt Näringsliv då handlar det om brist på förstånd. Det är näringslivets brist på uppförandekod,som diskvalificerat det för många år som entreprenörer i det offentliga. Som lök på laxen är riskkapitalisterna inne på apoteksbranschen med samma syfte: tjäna snabba pengar offentliga sektorn är långsiktig. En investering i skola, barnomsorg eller apotek är som ett äktenskap det är en affär på trettio lyckliga år. Det som nu sker håller inte ens en ett år! (Lösnummer)


Det allvarliga är alla de småföretagare landet runt som driver tillverkningsindustrier, farmartjänst som gör mycket åt kommunerna och maskinringarna, alla betraktas idag med misstänksamhet.


Att vara företagare ses som liktydigt med någon som skattefuskar och roffar åt sig med priset på varor och tjänster. Riskkapitalister och oseriösa vårdföretag har dragit "skit" över hela förtagarsverige i ett läge då vi behöver företagen och jobben. Det kommer ta tio år innan denna skamfläck är borta.


Grundorsaken till problemen är inte företagen utan de ”tokpolitiker” som drivit privatiseringsfrågorna med religiösa förtecken. Då slutar uppdraget hos dig och mig som väljare. Låt oss inte välja om dessa politiker. Det är vårt nyårslöfte inför 2012.


LARS-HÅKAN HALLDIN

Fristående decentralist.

ANNONS
Av Lars-Håkan Halldin - 15 oktober 2011 18:03

Likhet inför lagen gäller Juholt också.

 Juholt är frikänd. Det är bara dumbommar som fortsätter anklaga honom. Han har blivit frikänd på de rekvisit jag åberopat.


Jag har gått igenom det regelverk som gäller för riksdagsledamöternas arvoden paragraf för paragraf. Läs min blogg
http://maktentillfolket.bloggagratis.se


Där finns inget om reducering av hyresbidrag mm.  Alla riksdagsledamöter är lika inför lag och förordning.


 Följande gäller: Riksdagsledamot kan bo i en av Riksdagen ägd lägenhet om denne är invald från landsorten. Notera förmånen gäller inte boende i Stockholm med (kranskommuner). Om någon bor där tillsammans med honom gäller följade ekvation som denne får betala för övernattningen av t.ex hustrun eller annan. X kr/ 30 dagar 25% av den summan per dag. Kostnaden för en lägenhet i Stockholm kan vara ca 12.000 kr i månaden den som bor hos vederbörande betalar då 100 kr om dagen eller 3000 kr i månaden halva hyres kostnaden mot marknadshyra det kan också sticka i ögonen.


Riksdagen har funnit att om riksdagsledamoten själv hyr sin lägenhet  får han ett hyresbidrag upp till 8000 kr resten betalar han själv det systemet är klart billigare än att riksdagen har egna lägenheter. Det finns inget i regelverket som reglerar vem som får bo i ledamots ägds personliga lägenhet. Framförallt det framgår inte av regelverket att hustrun skall betala för sin övernattning hos maken. Reglerar man betalningar inom familjen i lag torde det få en förödande rättsverkan. (Bra skatteobjekt)


Det juridiska i Juholtfallet är: Riksdagen betalar ut en taksatt  ersättning. Det är inget hyresbidrag eller bidrag som regleras i lag utan i riksdagsförordningen. Det är ett avtal mellan Riksdagen och ledamoten där Riksdagens förvaltningskontor prövar om ledamoten skall ha ersättning eller ej. Rekvisit för detta är hyreskontrakt och hyresavier. Båda dessa har Juholt inlämnat.


Sedan hänvisas till praxis att bor det någon där ska den betala del av hyran men då faller riksdagens besparingsåtgärd då väljer alla den för ledamoten billigare formen bo i av Riksdagen ägd lägenhet.Någon praxis finns inte som tillämpats mot ledamot. Däremot har ett antal ledamöter själva valt att reducera bidraget. Vad juridiek handlar om är att Juholts sambo är skriven på lägenheten och det är hennes lägenhet då inställer sig den juridiska knäckfrågan  delar de på hyran eller betalar Juholt hyran och hon bor där gratis. Inte heller denna frågställning finns förskriven i förordningen.


Rent rättsligt har inte detta någon juridisk verkan.  Det orimliga i detta är om någon sådan praxis får rättslig verkan då måste DU i framtiden göra affärer inom familjen. Frun betalar dig halva hyran eller tvärt om en inkomst som är skattepliktig. Detta är helt horribelt. Om man läst sin "Rebbe" så inser man att han har handlat fullt rätt. Ingen lagstiftare i världen kan tvinga mig till att ta ut hyra för min fru vare sig i Stockholm eller annorstädes.


Däremot när riksdagsman flyttat ut från sin lägenhet och bidraget fortsätter komma det är grov oaktsamhet och föreligger uppsåt att tillgodogöra sig pengarna då är det straffbart inom ramen för bedrägerilagstiftning. Det finns ett rätt stort antal sådan lik i Riksdagens gardrob. Även om Juholt är Soc. Dem  gäller likhet inför lagen för honom också. Glöm aldrig Justitia är blind med bindel för ögonen för att inte göra åtskillnad.


Lars-Håkan Halldin

Oberoende Centerpartist

Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

http://maktentillfolket.bloggagratis.seAv Lars-Håkan Halldin - 19 juli 2011 14:45

Är det slutet på EU-imperiet vi ser framför oss?


Man har omgett EU med fictionen ”aldrig mer krig i Europa”. Den devisen ger legitimitet åt en union som är en hybrid. Varken statsbildning, union eller samarbete.

Rabbla siffror är meningslöst, ingen vill ändock se hur illa ställt det är med valutaunionens ekonomi. Lägg ihop valutaunionens låneskulder och jämför dem med zonens BNP. Då bör man ha ett glas kallt vatten tillhands när man förstått vidden av siffrorna.

Den ekonomiska krisen som uppkommit skyller man på allting utom på verkligheten. Alla vet, att krisen hade sitt ursprung i finanskrisen och de värdelösa värdepapper som jänkarna sålde till Europa. Dessa papper var i stort inte värda trycksvärtan men likväl köpte europiska banker skräpet.

Irland, Island, Spanien och i stor utsträckning Italien, Schweiz och Tyskland har låtit sig luras av jänkarna. Greklands och Portugals kriser är lite annorlunda. Den stora faran är att banksystemet utöver amerikanska skräppapper sitter på på statsobligationer från stater som fått skräpstatus. Troligen har man inte tagit förlusterna från de amerikanska värdepapperen fullt ut i finanssystemet. Nu skall man då börja bokföra statsobligationer från stater med kass ekonomi som skräppapper, vilket innebär att innehavet av obligationer skall bokas som förlust i bokslutet 2011, en rysare som vi ännu inte sett vidden av.

Alla de finansiella aktörerna inom finanssektorn lyder i stort under kapitaltäckningsreglerna (Basel 1) 8% av det utlånade kapitalet måste vara eget kapital. De papper som utgör säkerhet för utlånade pengar till problemstaterna är osäljbara ingen med förstånd köper dessa papper.

Den som lånat på dessa papper sitter med trumf på hand. Sänk räntan, förläng löptiderna annars betalar vi inte. Den Europeiska Centralbanken är klämd av detta faktum. Frågan är om banken ens uppfyller de kapitaltäckningsregler som alla andra banker är ålagda att följa. Det finns inget val, vänta och hoppas fordran en dag skall dyka upp som en oförutsedd intäkt, återvinning av gammal kreditförlust.

Politikernas förmåga att lösa upp detta tror jag är lika med noll om man inte kan övertyga Tyskland att betala. Landet har övertagandet av Östtyskland i färskt minne, något som man ännu inte hämtat sig från. Det var en rishög men de sydeuropeiska problemen är värre. Kan inte Tyskland, kan ingen. Vad återstår?. Fem länder gör statsbankrutt och lämnar valutaunionen Efter den smällen är EU bara en papperstiger. Det som kommer att återstå är en stor regleringskassa för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Det påstås att vid senaste krismötet kunde man inte enas om varför man skall samlas till krismöte den 16 juli så illa ställt är det.

Den tanke som måste börja ta form nu hos de kloka politiker som trots allt finns vad kommer efter dagens EU. Kommissionen får gå, presidenten får gå direktiven för EU:s verksamhet måste arbetas om. Någon måste reda upp i röran - de heter nog Tony Blair och Anders Fough Rasmussen, kanske lillpojken Anders Borg får vara med..

LARS-HÅKAN HALLDIN
Brännelundcentern

Av Lars-Håkan Halldin - 12 juli 2011 18:19


REGIONBILDNING UTAN RIM OCH RESON

Den fråga som inställer sig av djup intellektuell karaktär om nu inte Småland kan hålla ihop - vad återstår. Kan man inte bilda region Småland då borde ingen annan region kunna uppstå.

Misslyckas region Småland då återstår ett alternativ: region Jönköping. Slarva inte bort det landstinget uppnått i form av organisation och ekonomi. Tro inte att det nya regionlandstinget bryr sig utan sätter sprätt på det som vi uppnått inom länet.

Titta på hur Stockholms läns landsting är organiserat och jämför med Jönköpings Läns landsting. 3,5 miljarder skulle man kunna spara och samtidigt öka verksamheten om man löste sjukvården och kollektivtrafiken som Jönköpings län.

Bildas region Öst kommer Einar Johanssons skapelse JLLC att utarmas till förmån för Universitetssjukhuset i Linköping. Högskolan i Jönköping blir ett kurscentrum styrt av Linköping. Eksjö klinikerna (Nässjö-Eksjö) kommer att läggas ned i dess nuvarande form. Psykiatrin flyttas till Linköping.

Jag tänker hålla er personligen ansvariga för regionbildningens följder.

Gör som jag sagt: folkomrösta. Då skriker politikerna sig hesa ”Nej det kan vi inte göra! Bara vi kan - folket förstår inget”. Det är det främsta beviset för att Jönköpings län är rätt som region. Politikerna vågar inte fråga folket.

Regioner är en politikerskapelse liksom EU och valutaunionen, som lägger näsan i blöt och inkompetenta när de sätts på prov att lösa de problem de var avsedda att lösa. Den alleuropiska samarbets- och handelsavtalet vore melodin för Europa (vilket det kommer bli när valutaunionen havererat) och samarbetsavtal öst för länen i sydöstra Sverige.

Den springande frågan i regionbildningen är Vetlanda kommun. Är helt övertygad den går till Kronoberg och region syd. Kommunerna i Väst, Gislaved, Värnamo, Gnosjö och Skillingaryd, går till Halland. Ett helt korrekt beslut. Jag tror också att Kalmars sydliga kommuner går till Syd. Sävsjö går till Syd om Vetlanda går dit.

Ni ser regionbildningen som ett måste. Det finns inget kvar att bilda region av - en skräphög av kommuner utan inbördes relationer. En sådan regionkommun kommer att misslyckas i allt väsentligt.

Regionbildning öst är järnvägens, småvägarnas och sjukvårdens utarmning. Kommunsammanslagningar följer regionbildningen som ett brev på posten. Kommun Höglandet, vad blir det av den? Eksjö, Nässjö och Aneby till Jönköping, Vetlanda och Sävsjö till region syd.

Mitt slutord är: jag vänder mig till högre makter med insikt och klokskap ”Gud bevare Jönköpings Län”

LARS-HÅKAN HALLDIN
Brännelundcentern


Av Lars-Håkan Halldin - 17 juni 2011 13:20

DET ÄR DAGS FÖR LENA EEK ATT TA ÖVER....


Nu reses kravet på att Centerns ledare Maud skall avgå jag tycker istället syna folket i partistyrelsen, riksdagsgruppen, regeringskretsen, riksorganisation och en och annan distriktsordförande de är inte böxade sin uppgift. Kort och gott genomför utvecklingssamtal med alla i de ledande positioner de som inte fyller måttet får stiga av. Ett kraftfullt centerpolitiskt ställningstagande av partistämman skulle nog fåTT partiledaren upp på bana igen. Men väljer maud avgå är Lena Eek den rätta efterträdaren med erfarenhet och meriter som ingen svensk partiledare besitter.

 

Jag sörjer centern fick ingen framgång  denna opinionsmätning heller som publicerades  av SCB.  Jag lyssnade härförleden till Centerns unga underbarn Annie Johanssons lysande framträdande om den nya strategin för att åter vinna väljare till Centerpartiet som partistyrelsen lagt fast. Hennes slogan kan sammanfattas  ”happy days are here again”  


Jag anser att nu har strategin prövats i verkligheten i valet till region Västsverige och inte fungerat. Det är heller inte vilka personer som helst som utgjorde kloka hjärnorna där. Det är förre partisekreteraren Anders Flanking, Centerpartiets Chefsstrateg Christina Jonäng förra statsrådet  Åsa Torstensson. Det gick  ändock inte.


Är det Soc. Dem  eller Moderaternas fel att vi inte levde upp till förväntningarna? Nej det är Centerns politik, persongalleri och vår nya strategi som väljarna sagt ett rungande nej till. Med det persongalleriet och den politiken, skall vi inte ha fler röster än vi fått!


För det trogna centerfolket känns ord som liberal obegripliga. Den nya ekonomiska politiken som våra äldre väljare fått betala med högre skatt är orättvis. Våra medlemmar som är arbetslösa och sjuka har man hunsat med. Vi skall inte skylla på personalen i försäkringskassan eller arbetsförmedlingen de har bara följt ett tokigt reglemente som regeringen instiftat. Aarbetsförmedlingens  ledning i Stockholm är inte de vassaste knivarna i lådan.


Det som gör mig ont är att de två partierna med en god, folklig och djupt social ideologi KD och Centern skall få plikta dyrt för regeringens misstag när det är Reinfeldt som tvingat på dem otyget. Men som sagt  bråkar man inte i båten då ror skam den iland på fel strand. Ta sig därifrån är inte lätt.
Hos KD och Centern finns en värdegrund som har större samhörighet med miljöpartiet och Soc. Dem än med i varje fall det falskflaggade partiet som kallar sig ”nya arbetarpartiet”.


Det börjar så sakta gå upp för människor att det indiska reptricket med  ”ett jobbskatteavdrag till” som svar på alla politiska problem inklusive huvudvärk och ledgångsreumatism inte håller för framtiden. Totalkostnaden för jobbskatteavdragen blir närmare 600 miljoner när mandatperioden är till ända. Avdraget har inte gett ett nytt jobb!


Det som ändock är  pinsammast är massarbetslösheten  400-tusen personer arbetslösa och regeringen har varken empati eller åtgärder för dem. Sakta men säkert sjunker människorna ner i fas3 träsket och sedan försörjningsstöd. Vilken är deras väg tillbaka till ett anständigt liv. Svarva tiggarskålar i fas3???


Centerpartiet har den bästa politiken decentralisering, rättvisa, hushållning med naturresurserna och en styrd och ramplanerad marknadsekonomi men förmår  inte genomföra det vi står för utan en erbjuder obegriplig liberal soppa som liknar algblomningen i Östersjön farligt att bada i och inmundiga.


Lars-Håkan Halldin ©

Oberoende Centerpartist

Brännelund, 575 95 Eksjö

Telefon 0381-401 76 Mobil, SMS och MMS 0708-7 401 76

http://maktentillfolket.bloggagratis.se

Av Lars-Håkan Halldin - 29 april 2011 10:36

Brännelund den 29 april 2011


JOBBSKATTEAVDRAG ELLER NYA JOBB

Jobbskatteavdraget har ännu inte gett ett enda jobb. Arbetslösheten är 404-tusen den ligger på 396-tusen säsongsrensat. Det är inte bra. Arbetslösheten sjunker procentuellt tack vare att arbetskraften ökar med lika mycket i procent som befolkningsökningen. Risken är uppenbar att vi biter oss fast i en hög arbetslöshet. Klarar vi inte att få ned siffrorna till under 250-tusen när nästa lågkonjunktur kommer då glider talen upp mot 500-tusen helt oacceptabelt.


De siffror som redovisas från Arbetsförmedlingen och SCB andas överoptimism och är lite tillrättalagda. Man vågar helt enkelt inte säga att arbetslösheten i absoluta tal ligger på nivån massarbetslöshet.


De som läst lite elementär ekonomi på högskola och dylikt eller kanske studerat en del ekonomiska nobelpristagare vet att ekvationen för jobbskatteavdraget är följande. För att få igång ekonomin måste kostnaden för arbetskraften sänkas realt det innebär att man ger mycket låga lönelyft och subventioner jobben med skatterabatter så att inkomsttagaren går jämt ut eller att lönen inte sjunker. Statlig lönepolitik har inte i detta land utan arbetsmarknadens parter står fria.


I Sverige har vi byggt in jobbskatteavdraget i lönebildningen för att staten skall slippa subventionera näringslivets lönebildning. Det innebär att målet för lönepolitiken är att det totala löneuttaget i landet skall ligga inom inflationsmålet medan den enskilda lönen skall öka realt i förhållande till inflationsutvecklingen. Uppfyller man det målet då ökar de reala skatte- och avgiftsintäkterna i hela samhället. Det är detta som är den gordiska knuten för starka statsfinanser. Lönebildningen har gett statskassan realt ökade skatteintäkter alltså ny köpkraft så man kan sänka skatten. 100 miljarder per år kostar skattesänkningen totalt 600 miljarder på sex år.


Vår lönebildning ökade rallöner inom inflationsmåttet ger oss en urstark konkurrenskraft internationellt våra priser mätt i volym och kvalité ökar saktare än omvärlden. Dessutom har lönerna i näringsliv och offentlig sektor de senast 18 åren ökat saktare än verksamhetens kostnadsmassa. Sverige är ett av de få länder i världen där

1.     Lönerna ökar realt

2.     Lönernas andel av kostnadsmassan minskar Det blir varje år realt    

        billigare anställa arbetskraft.

3.     Skatter och avgifter ökar realt och ger den gemensamma sektorn

        ökad köpkraft.

 

Jag tycker inte det är fel att sänka skatten men det skall ske på ett intellektuellt och genomtänkt sätt. Mitt grundidé är att man mäter skattetrycket minskar skattetryckets tillväxt eller sänker det. Helst sänker det med reala termer alltså efter inflationens framfart. Den summa som sänkningen motsvarar ökar farten i ekonomin. Sänkningen skall ske med ett likt belopp t.ex 350 kr i månaden för alla och lika. Detta ger nya jobb istället för att subventionera näringslivets lönebildning.


Sedan får man omfördela inom skatteuttaget för om principen skall gälla kan man under ett antal år sänka inkomstskatten avgifter mm sedan måste man bestämma sig hur t.ex avgiftstrycket skall finansieras. Klokskap, insikt och rättvisa skall karakterisera skatte- och jobbpolitiken.


Lars-Håkan Halldin

Oberoende Centerpartist

Brännelund 575 95 Eksjö, 0381-401 76

 

 


Av Lars-Håkan Halldin - 15 april 2011 13:24

Min kommentar

Så skall en modern ledare för Centeroatiet hyllas och aktas. Lena Eek tar stormsteg mot partiledarposten både hedersdoktor och internationellt ärad för miljöarbeter och energifrågor. Hon hyllas bland presidenter och andra storheter. Det är henne vi behöver. Nu kan Maud avgå under ordnade former och vid den tidpunkt hon själv väljer succesionsordningen är tryggad.


Lars-Håkan Halldin (C)

 

 

Grattis Lena Ek som mottog pris som visionär opinionsbildare

15 APRIL 2011

Grattis Lena Ek som mottog pris som visionär opinionsbildare
Tillsammans med Mexicos president Felipe Calderón och UNFCCC:s generalsekreterare Christiana Figueres mottog Europaparlamentariker Lena Ek pris som visionär opinionsbildare. Hundratals engagerade i energipolitiska frågor från ett 40-tal länder finns på plats under den energieffektiviseringskonferens i Bryssel där priset delades ut.

- Priset hyllar visionära opinionsbildare som står bakom dagens bästa insatser för att främja energieffektivisering. Vi gratulerar vinnarna till deras utomordentliga bidrag till den globala kampen för energieffektivisering, säger Kateri Callahan, ordförande för Alliance to Save Energy som delade ut priset under en ceremoni torsdagen den 14 april.

- Det är mycket hedrande att ta emot priset i sällskap med så framträdande personer som Felipe Calderón och Christiana Figueres. Under mina många år som engagerad i energipolitiken har jag slagits för klimatsmart energi och ett tydligare fokus på energieffektiviseringar. Satsningar på energieffektiviseringar skulle gynna både klimatet och konsumenterna, skriver Lena Ek på sin blogg.

Alliance to Save Energy är en amerikansk organisation som består av myndigheter, miljöorganisationer, företag och konsumenter. Den arbetar med att främja en effektiv och ren global energianvändning.

Länk till SVT  

Länk till Sveriges Radio

Presentation

Fråga mig

19 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Augusti 2012
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Min gästbok tyck här

Följ bloggen

Följ MAKTEN TILL FOLKET med Blogkeen
Följ MAKTEN TILL FOLKET med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se